zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návštěva saského státního ministra životního prostředí

24.01.2002
Obecné
Voda
Ovzduší
Příroda
Návštěva saského státního ministra životního prostředí
V pondělí 21. ledna 2002 navštívil Českou republiku na pozvání ministra životního prostředí Miloše Kužvarta saský státní ministr životního prostředí a zemědělství Steffen Flath. Po bilaterálním jednání obou ministrů proběhla ve 12:30 -13:15 hod. v pražském hotelu Hilton (tiskový salónek, vedle salónku Palmovka, Pobřežní 1, Praha 8) tisková konference. Jedním z témat byla výstavba jezů na Labi v lokalitách Malé Březno a Prostřední Žleb. Plavební stupně v Malém Březně a Prostředním Žlebu mají být vybudovány za více než 6 mld. korun do roku 2007. Ministerstvo životního prostředí ČR závěrečné stanovisko zveřejní na jaře letošního roku. Představitelé Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství si chtějí doplnit informace o hodnocení dopadů záměru na německý úsek Labe (vliv na jakost vody, vodní organismy v souvislosti s přerušením kontinuity toku, a další). Také Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti by přivítalo - s ohledem na mezinárodní dohody a evropské záměry (Espoo-konvence, NATURA 2000 a další) - rozšíříření hodnocení vlivů na životní prostředí, úplný přírodovědný průzkum (včetně dlouhodobějšího sledování migrace ryb) a podrobnou specifikaci vlivů záměru překračující hranice státu. Spolupráce v ochraně přírody mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Ochrana přírody Spolupráce v ochraně přírody v příhraničním území České republiky a Spolkové republiky Německo probíhá již od roku 1994 na úrovni Ministerstva životního prostředí České republiky a Spolkového ministerstva život-ního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Na Druhém řádném zasedání společné česko- - německé komise pro životní prostředí v září 1999 v Drážďanech bylo rozhodnuto o zřízení pracovní skupiny „Ochrana přírody“, Zasedání této pracovní skupiny se konají každoročně střídavě v SRN a v ČR. Nejbližší jednání pracovní skupiny se uskuteční v 1. polovině roku 2002 v ČR. Spolupráce v ochraně přírody mezi ČR a Svobodným státem Sasko probíhá velmi intenzivně na základě dohody o spo-lupráci v ochraně přírody uzavřené mezi ministry životního prost-ředí Svobodného státu Sasko a ČR v roce 1991. Na základě této do-hody se pravidelně dvakrát za rok schází česko-saská Koordinační skupina k řešení konkrétních problémů na 17 lokalitách přeshra-ničních chráněných území. Konkrétní výsledky česko-saské spolupráce: Zřízení přírodních parků Zlatý kopec, Jelení vrch (okr. Karlovy Vary), Přebuz, Leopoldovy Hamry (okr. Sokolov), Kamenné vrchy a Halštrov (okr. Cheb) a přírodního parku Východní Krušné hory (okr. Ústí n.L. a Teplice). Výměna zkušeností v naplňování mezinárodních úmluv v ochraně přírody (Bern, Bonn, Úmluvy o ochraně biodiverzity). Konzultace saské strany k problematice naplňování evropské legislativy . V květnu 2001 se v Bad Schandau a v Liberci uskutečnila pracovní jednání věnovaná vytváření soustavy NATURA 2000, zaměřená na předávání saských zkušeností s vytvářením soustavy NATURA 2000 v SRN. Jednou za rok organizují oba resorty životního prostředí setkání ředitelů odborů ochrany přírody, věnované kontrole plnění dohody o spolupráci v ochraně přírody. Jednání se konají střídavě v České republice a v Sasku. Poslední setkání ředitelů se konalo dne 8. března 2001 v Drážďanech. Velmi dobrá spolupráce probíhá v rámci samostatné dohody o spolupráci mezi Správou CHKO Labské pískovce v Děčíně a Správou NP Sächsische Schweiz. Uskutečňuje se formou pravidelných setkání pra-covníků obou správ, organizováním setkání se starosty obcí, pomocí při budování turistických a naučných stezek, ale i zapůjčování mechanizačních prost-ředků, dále vydávání společných dvojjazyčných publikací, plakátů, in-formačních brožurek, map, letáků apod. Nově se pak rozvíjí i spolupráce mezi Správou Národního parku Sächsische Schweiz a Správou Národního parku České Švýcarsko. Ovzduší Spolupráce v oblasti ochrany ovzduší mezi Českou republikou a Saskem i Bavorskem probíhá v rámci pracovní skupiny „Přeshraniční ochrana ovzduší“. Tato pracovní skupina na konci roku 2001 připravila zprávu o stavu ovzduší v příhraniční oblasti nazvanou „Akční program Krušné hory/Smrčiny“ a spolupráce je na velmi dobré úrovni. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí