zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spolana Neratovice - dioxiny

28.01.2002
Chemické látky
Spolana Neratovice - dioxiny
SPOLANA a.s., Neratovice V areálu chemické továrny SPOLANA, a.s., Neratovice jsou evidovány ekologické škody vzniklé v průběhu předchozí činnosti podniku tzv. ”staré zátěže”, jejichž komplexní řešení je součástí privatizačního projektu. Sanační práce probíhají po etapách již několik let. Jako první byla ukončena sanace skládky toxických odpadů na pravém břehu Labe a sanace objektu označeného DON A 114 A,B (kontaminace dioxiny), práce probíhaly v letech 1995 až 1998. Další zátěží jsou objekty DON A 1030 (starší dvoupodlažní objekt) a A 1420 (modernější pětipodlažní budova).U budovy A 1420 jsou v současnosti skladovány kontejnery se sudy se speciální polyethylenovou vložkou, kde jsou umístěny veškeré nebezpečné odpady z bývalé výroby. V roce 2000 byla provedena analýza rizika s variantními způsoby řešení této zátěže. Výsledkem je 12 variant řešení s odhadovanými náklady v rozpětí 190 mil – 2 800 mil Kč. Po posouzení těchto variant doporučilo MŽP Spolaně urychleně zpracovat tzv. studii proveditelnosti s výstupem návrhu metody sanace. Fond národního majetku ve spolupráci s MŽP zařadil vypracování této studie do grantového programu. Práce probíhaly na podzim roku 2001 a v současnosti je draft závěrečné zprávy předán k oponentnímu řízení. Z hlediska problematiky povodní je třeba uvést, že analýza rizika, která vychází z původních modelů záplav, podle kterých má SPOLANA zpracován soubor protipovodňových opatření, uvádí kótu 100leté vody na úrovni 164 m n.m. Úroveň terénu v okolí budovy A 1030 je 163,1 m n.m., přičemž dle informací SPOLANY hlavní výroba probíhala v prvním patře. Úroveň terénu v okolí větší a více kontaminované budovy A 1420 je 163,9 – 164,3 m n.m. Podle informací SPOLANY zkušenosti s nedávnými záplavami (20letá voda) ukázaly, že voda nedosáhla kót předpokládaných původními modely a proto je v současné době zadán výpočet nového modelu záplav. Jeho výsledek bude znám v únoru 2002. Podle dosavadních předběžných údajů by měl být objekt A 1420 zcela jistě mimo záplavy 100letou vodou a objekt A 1030 může být zaplaven do výše několik desítek cm s minimální rychlostí proudění. Česká inspekce životního prostředí na základě svých kompetencí provedla kontrolu stavu výše zmiňovaných objektů ve SPOLANĚ Neratovice a zaměřila se na způsob uložení a zabezpečení zbytků chemikálií v těchto objektech uskladněných. Objekt patří do skupiny B ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. Do 31. ledna 2002 bude Okresnímu úřadu Mělník předložena k posouzení a následnému schválení bezpečností zpráva, havarijní plán a podklady pro vnější havarijní plán. Formou interních směrnic podniku SPOLANA,a.s. je zpracována dokumentace pro řešení mimořádných situací. Situace je pravidelně monitorována. Sleduje se stav ovzduší i podzemních vod. Další kontrolu obsahové stránky předepsaných technických opatření, bezpečnostních zpráv a ostatní zákonem předepsané dokumentace plánuje ČIŽP na počátek června letošního roku. Zdroj: Tiskové zprávy MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí