zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozadí účinku kalifornských žížal – biostimulátory (1)

29.01.2002
Odpady
Příroda
Zemědělství
Les
Pozadí účinku kalifornských žížal – biostimulátory (1)
Mají biostimulátory budoucnost? Metoda výroby, lépe řečeno tvorby biostimulátorů v trávícím traktu kalifornských žížal přímo v půdě nebo v organických odpadech není žádná novinka, uvážíme-li, že je stará asi 2 000 let. Poměrně dlouho se ovšem nevědělo, čím je jejich účinek způsoben. V poslední době, díky nástupu biotechnologií a moderních analytických metod stanovení účinných látek v tomto produktu trávení žížal - biohumusu - se zjistilo přesné složení jeho účinných látek. Tak bylo možno pochopit mimořádně pozitivní vlivy tohoto výtvoru přírody.
V současnosti klademe velký důraz na otázky zdraví člověka, jeho ochrany v okolním prostředí a ochranu životního prostředí obecně,proto vystupují tyto otázky do popředí zájmu nejen odborné zemědělské veřejnosti, ale i ekologů, půdoznalců, toxikologů, chemiků atd. V souvislosti se současným vypracováním koncepcí odpadového hospodářství na všech úrovních je tato oblast, s ohledem na vysoké objemy organických odpadů, jistě zajímavá. Kalifornské žížaly začaly být hitem v devadesátých letech i u nás a v podstatě bez náležité přípravy a hlavně zajištění odbytu se začalo s jejich chovem a výrobou žížalího mulu velkokapacitním způsobem. Tak byla zahájena i u nás výroba tzv.vermikompostu, biohumusu, či naturhumusu v několika závodech, dokonce s podporou zahraničního kapitálu. Brzy byl trh bez zajištění odbytu \"přesycen\" vermikompostem a došlo ke kolapsu. Řada drobných chovatelů žížal přišla o peníze a dodnes asi na žížaly neradi vzpomínají. Nic ale nelze dosáhnout bez znalostí a umění je uplatnit. Po mém soudu čeká tento produkt i u nás budoucnost. Jde o pokrok ve vědě, který nám může přinést užitek v zemědělství, pěstitelství, zahradnictví, lesnictví ale i ve výrobě produktů živočišné výroby, s ekonomickými dopady do cen, kvality produkce, dokonce i obsahu vítaných složek, jako vitamínu C a naopak snížení složek nežádoucích, jako dusitanů atd. Autor tohoto příspěvku v této oblasti od roku 1995 nepracuje, takže současný stav nezná. Nashromážděné poznatky ale mohou ještě posloužit. Co to jsou biostimulátory? Jsou to složité organické sloučeniny na bázi aminokyselin a jak je z názvu zřejmé, jde o zdroj podpory růstu každé rostliny. Co jsou aminokyseliny ? Aminokyseliny jsou nejedovaté, ústrojné a tedy ekologicky přátelské primární komponenty života.Jsou základní složkou bílkovin, jsou absorbovatelné listem rostliny a proto velmi efektivně a rychle působí. Kromě listů je velmi dobře absorbuje i celý kořenový systém rostlin. Praktickým důsledkem těchto vlastností je podpoření růstu a vývoje všech kulturních rostlin. Dalším důsledkem je zlepšený příjem minerálních živin a zlepšená distribuce do všech částí rostliny, stromu atd. Biostimulátory rovněž podporují a vyrovnávají metabolismus rostlin, zvyšují jejich schopnost adaptace a odolnost vůči stresům (prudké změny teplot, lepší zakořeňování po přesazení, lepší vývin výpěstků po přesazení atd.). Co zaručují biostimulátory?  Okamžitý efekt – díky volným aminokyselinám jsou přijímány rostlinnými buňkami okamžitě, včetně obsažených živin, s minimálním vynaložením vlastní energie (ta je uchována na obranu rostliny v budoucnu).  Kompletní využití – postřikem dosáhneme toho, že listy rostliny tyto vysoce účinné látky vstřebávají, část postřiku, dopadající na půdu je využita půdní mikroflórou a kořenovým systémem , proto nic není nevyužito, spláchnuto a pod., vše je dokonale využito.  Zpomalení stárnutí rostliny – v aminokyselinách obsažený lysin a arginin zvyšují množství chlorofylu v listech, proto zpomalují stárnutí a zlepšují proces fotosyntézy.  Zvýšení úrody – aminokyseliny katalyzují chemické reakce, vedoucí ke vzniku cukrů, škrobů a dalších stavebních látek rostlin.  Úspory nákladů při pěstování – po odzkoušení je možno je míchat s běžně používanými fungicidy, insekticidy, herbicidy a hnojivy pro aplikaci na list, ale odlišnost je v tom, že podporují účinnost uvedených prostředků. To umožňuje podstatné snížení jejich dávek až o 20 - 30 %, což přináší nejen ekonomické úspory, ale rovněž výrazně zlepšuje ekologickou ochranu přírody a celého potravního řetězce. Použití Biostimulátory, produkt kalifornských žížal a rozvoje vědy 20. století, mají proto opodstatnění mimo jiné v těchto oblastech:  k regeneraci rostlin,  v podpoře odolnosti rostlin v nepříznivých podmínkách, jako jsou extremní klimatické vlivy (mráz, krupobití, vichřice),  po pěstitelských zásazích (roubování, prořezávání, přesazování),  po mechanické sklizni (sečení, sklepávání),  po mechanickém ošetření,  po chemickém ošetření,  pro podporu růstu všech plodin, ale také v lesnictví (školkách i porostech). 27.1.2002 Ing. Jiří Nezval E-mail: jnezval@seznam.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí