zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad dotazy čtenářů - osvobození od poplatku

14.02.2002
Odpady
Nad dotazy čtenářů - osvobození od poplatku
Dotaz: Obecni zavazna vyhlaska (OZV) nasi obce o odpadech nepripousti vubec ve svych paragrafech zadnou ulevu nebo osvobozeni od placeni za odpady ( jedinou moznosti je zmena trvaleho bydliste). Ve vasi vzorove OZV , v zakone 565/90 Sb, v ruznych clancich ( casopis Odpady) a pod. je vsude osvobozeni uvadeno. Jedna se mi o konkretni priklad, kdy fyzicka osoba je jiz dlouhodobe a prokazatelne mimo obec ( napr. vicelete zahranicni studium, staze, duchodci v domovech duchodcu, osoby v lecebnach (LDN), osoby v dluhodobejsim vykonu trestu, vojaci ( napr. v KFOR), namornici a jine priklady). Prosim o stanovisko, zda v techto pripadech je zakonna moznost osvobozeni, anebo je rozhodnuti obecniho zastupitelstva v OZV jednoznacne platne a i tyto osoby musi nemyslne platit. Odpověď: Zákon 185/2001 Sb., o odpadech mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích následujícím způsobem: Změna zákona o místních poplatcích § 84 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se mění takto: 1. V § 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: \"h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.\". 2. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který zní: \"§ 10b (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. (2) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. (3) Sazbu poplatku tvoří a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok, a b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. (4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.\". V zakone tedy bohuzel zadna moznost osvobozeni od poplatku zminenea neni. Vse tudiz zavisi na formulaci konkretni obecni vyhlasky. R.J.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí