zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o rozdělení financí pro NGOs na rok 2002

08.03.2002
Obecné
Zpráva o rozdělení financí pro NGOs na rok 2002
Do veřejného výběrového řízení, vyhlášeného MŽP dne 22. srpna 2001 v Hospodářských novinách a na domovské stránce Ministerstva životního prostředí na Internetu, se přihlásilo do jeho uzávěrky 8. 10. 2001 ve 12 hodin 158 nestátních neziskových organizací celkem 465 projektů.
Obálková komise, která zasedala ve dnech 8. – 10. 10. 2001, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 12 projektů, u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání (nejčastějšími opomenutími byl chybějící podpis statutárního zástupce, chybějící projekt a nedostatečné doložení vedení účtu). Zbylých 453 projektů od 153 nestátních neziskových organizací s celkovým požadavkem 49 319 tis. Kč postoupila obálková komise k hodnocení expertní komisi. Expertní komise, jejíž členy schválila porada vedení MŽP a jmenoval náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce politiky ŽP Ing. František Škoda, posuzovala projekty ve třech subkomisích. Expertní subkomise byly sestaveny podle odbornosti. Každá subkomise se zabývala projekty přihlášenými do programů obsahově do ní náležejících. Subkomise č. 1 hodnotila projekty na ochranu životního prostředí, přírody a krajiny a péči o biodiverzitu Subkomise č. 2 hodnotila projekty zaměřené zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí a projkety udržitelného rozvoje na regionální úrovni Subkomise č. 3 hodnotila projekty týkající se environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy Závěrečná jednání subkomisí proběhla paralelně dne 5. 12. 2001 a vzešla z nich, na základě bodování podle předem stanovených kritérií, pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Expertní komise na závěrečném zasedání, vedeném předsedou Ing. Františkem Škodou, náměstkem ministra, dne 11. 12. 2001 doporučila, na základě usnesení vlády č. 114/2001, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, zveřejnit předběžné vyhodnocení výsledků výběrového řízení na domovské stránce Ministerstva životního prostředí na Internetu do konce roku 2001 tak, jak je schválila porada vedení dne 20.12.2001. V návaznosti na schválení státního rozpočtu bylo koncem ledna rozhodnuto o výši dotačních prostředků a následně v jednotlivých programech stanovena rozhraní mezi podpořenými a nepodpořenými projekty. Celkem bylo podpořeno 145 projektů podaných 78 nestátními neziskovými organizacemi, která celkem obdrží 19,35 mil. Kč. Podrobnější informace naleznete na serveru MŽP na adrese: www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí