zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přechod z EMAS na EMAS II

16.03.2002
EMS
Přechod z EMAS na EMAS II
27. dubna 2001 vstoupilo v Evropské unii v platnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 (EMAS II), na jehož základě dojde v 1. pololetí roku 2002 k několika důležitým změnám i v českém Programu EMAS. Bude se jednat zejména o následující změny (kroky):
1. Legislativa V polovině prosince 2001 byl dokončen překlad Nařízení č. 761/2001 a připraven návrh Usnesení vlády k Programu EMAS, obsahující \"Aktualizovaný program EMAS\". Jeho předložení a schválení se očekává v 2. čtvrtletí roku 2002. Na jeho základě budou vytvořena a zveřejněna \"Aktualizovaná pravidla\", podle nichž se bude Program EMAS v ČR řídit. (Tato pravidla budou z velké části odpovídat struktuře a znění Nařízení č. 761/2001, pouze s přihlédnutím k českým podmínkám.) 2. Registr EMAS Podniky (místa) registrovaná v souladu se současným Národním programem (tj. na základě Nařízení č. 1836/93) zůstanou v Registru EMAS i nadále a požadavky Aktualizovaného programu (tj. Nařízení č. 761/2001) budou muset splnit při nejbližší revalidaci. Agentura EMAS tak bude zajišťovat registraci organizací se zavedeným EMAS i EMAS II. 3. Ověřovatelé stavu životního prostředí Ověřovatelé stavu životního prostředí akreditovaní v souladu s Nařízením č. 1836/93 mohou nadále provádět svou činnost v souladu s požadavky Nařízení č. 761/2001. Akreditace jim bude rozšířena, resp. přeformulována v rámci pravidelných dozorových návštěv, které každoročně provádí Český institut pro akreditaci (ČIA), případně v rámci mimořádné dozorové návštěvy, pokud o to sám ověřovatel požádá. Jeden měsíc po zahrnutí EMAS II do české legislativy (Usnesení vlády a Aktualizovaná pravidla) vstoupí v platnost i nové metodické pokyny ČIA, týkající se akreditace ověřovatelů stavu životního prostředí a dohledu nad zahraničními ověřovateli. (Pozn.: Zahraniční ověřovatelé nemohou na území ČR provádět ověřování, pokud nejsou u ČIA k dohledu přihlášeni.) 4. Logo EMAS Podaří-li se s Evropskou komisí vyjednat možnost používání loga EMAS i pro české organizace, budou jej tyto moci užívat v případě, že mají platnou registraci v Registru EMAS a jsou validovány či revalidovány podle Nařízení č. 761/2001. Zpracovala: Agentura EMAS, leden 2002
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí