zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Představení - zemědělská vodohospodářská SPRÁVA

20.03.2002
Voda
Představení - zemědělská vodohospodářská SPRÁVA
organizační složka státu (http://www.zvhs.cz), dříve Státní meliorační správa, založena zřizovací listinou MZVž ČSR pod čj.: 860/69 – I/3 ze dne 26. 11. 1969 ke dni 1. 1. 1970 a novelizována MZe ČR 31. 12. 1998 pod č.j.: 2428/98-3030 s účinností od 1. 1. 1990. Dodatkem č. 2 byla dne 20. 12. 2000 pod č.j. 2127/2000-3030 provedena s účinností od 1. 1. 2001 změna názvu organizace na Zemědělskou vodohospodářskou správu. Úplné a novelizované znění zřizovací listiny ke dni 1. ledna 2001 v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. vydáno pod č.j.: 2259/2001-3030. Předmětem její činnosti je zejména:  výkon správy vodních toků určených organizaci ústředním vodohospodářským orgánem, které spočívá v zajištění provozu, údržby a oprav, reprodukce a revitalizace hmotných investičních majetků s vodními toky spjatých,  výkon péče o hlavní meliorační zařízení ve správě PF ČR spočívající v zajištění provozu, údržby a oprav, dále nutné reprodukci a majetkoprávním vypořádání dle dispozic Výkonného výboru PF ČR,  plánování, příprava, realizace a financování investičních a neinvestičních opatření v oblasti své působnosti,  koncepční práce, odborné pomoci a výkony inženýrských činností v rámci své působnosti,  zajištění monitoringu správce vodních toků a účast na monitoringu půda – voda – krajina dle schválených projektů MZe ČR,  výkon odborných pomocí a inženýrských činností pro přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů obnovy venkova, péče o krajinu a revitalizace říčních systémů a rovněž spolupráce s pozemkovými úřady jako podpůrná organizace při návrzích komplexních pozemkových úprav,  spolupráce s hlavním pracovištěm pověřeným MZe ČR odbornou gescí za vytváření technických zásad, norem směrnic a doporučení v oboru meliorací a vodního hospodářství a rovněž spolupráce s výzkumnými ústavy ve sféře své působnosti,  ekonomické služby Státnímu fondu pro zúrodnění půd, apod. dle potřeb MZe ČR. Adresy pracovišť Zemědělské vodohospodářské správy: generální ředitel: Brno, Hlinky 60, tel.: 05/43211726, fax: 05/43249307, e-mail: runstuk@zvhs.cz technicko provozní ředitel: Praha, V Jámě 8, tel: 02/22231724 fax: 02/96227210, e-mail: vaclavikova@zvhs.cz finanční ředitel: Brno, Hlinky 60, tel.: 05/43211726 fax:05/43249307, e-mail: halacka@zvhs.cz Kanceláře: Praha, Radlická 3, tel: 02/57095469, fax: 02/57329969, e-mail: rk.praha@zvhs.cz České Budějovice, Rudolfovská 80, tel: 038/7693111, fax: 038/7693500, e-mail: rk.ceskebudejovice@zvhs.cz Plzeň, ul. B. Němcové 3, tel: 019/7259766, fax: 019/7259794, e-mail:rk.plzen@zvhs.cz Ústí nad Labem, Králova výšina 41, tel: 047/5211286, fax: 047/5211540, e-mail: rk.ustinadlabem@zvhs.cz Hradec Králové, Kydlinovská 248, tel: 049/5630041, fax: 049/5610435, e-mail: rk.hradeckralove@zvhs.cz Brno, Hlinky 60, tel: 05/43232928, fax:05/43212231, e-mail: rk.brno@zvhs.cz Ostrava, Libušina 8, tel: 069/6133502, fax: 069/6133506, e-mail: rk.ostrava@zvhs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí