zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

HRA O ZEMI

25.03.2002
Obecné
HRA O ZEMI
Informační kampaň ke Světovému summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu (World Conference on Sustainable Development – WCSD)
Cílem celorepublikové informační kampaně je zvýšit zájem občanů o otázky životního prostředí, povzbudit jejich aktivitu ve prospěch jejich bezprostředního okolí a nabídnout jim k tomu potřebné informace. Kampaň povede Zelený kruh ve spolupráci s dalšími ekologickými nevládními organizacemi. Partnerem kampaně je Ministerstvo životního prostředí. Kampaň přispěje k informovanosti široké veřejnosti nejen o konání a smyslu Světového summitu o udržitelném rozvoji, tzv. RIO 10, ale i o aktivitách nevládních neziskových organizací (NNO) v České republice. Srozumitelným způsobem a na praktických příkladech se bude široké veřejnosti prezentovat a vysvětlovat myšlenka udržitelného rozvoje. Organizátoři nabídnou široký informační servis také novinářům a podpoří zájem médií o tyto otázky. S kampaní budou spojeny projekty NNO z celé ČR, které budou sloužit jako pozitivní příklady. Hlavním přínosem projektu má být zvýšení povědomí široké veřejnosti o praktických možnostech ochrany životního prostředí a o k tomu potřebných informačních zdrojích. Prostřednictvím plakátů, billboardů, TV-spotu a tiskové inzerce, které na první pohled nepůsobí \"zeleně\", bude přilákána pozornost veřejnosti k internetovým stránkám kampaně a poradenské telefonní Ekolince a zároveň má kampaň upozornit na možnost volby životního stylu. Základní prvky kampaně: Webová stránka jako vstupní brána, veřejnost navede k potřebným informacím a kontaktům. Na www stránkách budou srozumitelně vysvětleny základní souvislosti a principy trvalé udržitelnosti a ukázáno jejich praktické uplatnění na konkrétních projektech. Návštěvníci stránek zde naleznou kalendář akcí, odkazy na NNO a další organizace zahrnuté do projektu, on-line poradnu i odkazy na mezinárodní dokumenty včetně informací o chystaném summitu RIO 10. Provoz webu bude pokračovat i po skončení kampaně. Provoz Ekolinky - poradenská telefonní linka na Zeleném kruhu, která zpřístupní informace a kontakty i té části veřejnosti, která nevyužívá Internet. V případě sponzorství Českého Telecomu bude bezplatné číslo k dispozici pro celou republiku. Provoz Ekolinky bude pokračovat i po skončení kampaně. Propagace činnosti NNO a motivace občanů k zájmu o jejich životní prostředí a k činnosti v jeho prospěch – ve sdělovacích prostředcích pod jednotným logem budou prezentovány různé projekty a aktivity, které se vážou k udržitelnému rozvoji a mohou oslovit širokou veřejnost. Dlouhodobá a cílevědomá spolupráce s novináři – Zvýšení zájmu médií o ekologické otázky. Médiím budou nabízena témata, která se ke kampani vztahují (témata z ochrany životního prostředí, reportáže z připojených projektů, rozhovory s lidmi z NNO, statistiky, ankety atd.), budou vydávány tiskové zprávy, pořádány tiskové konference. Informační kampaň Hra o Zemi bude zahájena 22. 4. 2002 (Den Země) a potrvá do začátku září, kdy se koná celosvětový summit o udržitelném rozvoji v Johanesburgu. Oficiální závěr a zhodonocení kampaně proběhne na Ekofilmu (filmovém festivalu v Českém Krumlově). Obrazovou a textovou část kampaně (logo, motto kampaně, plakáty, letáky) vytvoří organizátoři ve spolupráci s profesionální reklamní agenturou, aby byl zaručen vysoký účinek kampaně. Logo kampaně spojené s mottem vyjádří hlavní myšlenku kampaně. Bude umístěno na všech propagačních materiálech kampaně i připojených projektech a dle možností také u novinových článků, které se kampaně a připojených projektech budou týkat. Plakáty různého formátu v nákladu několik tisíc kusů budou umístěny v ulicích Prahy a krajských měst celé ČR. Plakáty budou umístěné na plakátovacích plochách, které se většinou používají pro anoncování kulturních akcí a city lights. Plakáty, popř. samolepky budou umístěny i v MHD v krajských a popř. i okresních městech, včetně Prahy. Dalšími prostředky působení na veřejnost budou billboardy (umístěné mimo volnou krajinu). Mediálním partnerem kampaně je Česká televize (30 sekundové spoty v divácky zajímavých vysílacích časech), v jednání je Česky rozhlas. MF Dnes nabídla za symbolické ceny inzertní prostor, který lze využít i na články a rozhovory týkající se kampaně a jednotlivých akcí. Dalším partnerem je Ekolist. Z dalších medií byly osloveny a jsou v jednání: Respekt, týdeník Mosty, Týden, Xantypa, Literární noviny, Lidové noviny a další. Logo kampaně bude propůjčeno projektům z celé ČR odpovídajícím danému tématu kampaně. Organizátoři vyzvou ke spolupráci organizace z celé ČR, půjde o projekty z oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje obcí a měst, rozvoje komunitního života, kultury, práce s mládeží a další, které přispívají k větší kvalitě života jednotlivce i společnosti. Zvolené projekty budou moci k propagaci používat logo kampaně a obdrží od organizátorů další informační materiály kampaně. Logo bude projektům přiřazovat pracovní skupina zástupců NNO a MŽP ustanovená na Zeleném kruhu. Kampaň tyto projekty pomůže zviditelnit (uvedením na plakátech, propagace v médiích, na internetu) a bude je prezentovat jako pozitivní a úspěšné příklady občanské angažovanosti. Nejedná se o finanční podporu projektů. Přihlášku vašich akcí do přehledu akcí Hry o Zemi lze získat na mailto:zk@ecn.cz. Tato přihláška bude sloužit jako podklad k seznamu akcí, které v rámci kampaně HRA O ZEMI proběhnou a zároveň i k uveřejnění upoutávky na webu a v médiich. Přihlášky zasílejte v průběhu března. Kontakt: Zelený kruh, Praha. zk@ecn.cz Zdroj: ZPRAVODAJ MÍSTNÍ AGENDA 21 v ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí