zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doporučení 2001/928/Euratom týkající se ochrany veřejnosti před působením radonu obsaženého v pitné vodě

26.03.2002
Voda
Doporučení 2001/928/Euratom týkající se ochrany veřejnosti před působením radonu obsaženého v pitné vodě
Doporučení vstoupilo v platnost zveřejněním v Úředním věstníku (OJ L 344/01) dne 20.12.2001. Tento dokument není pro členské státy právně závazný.
Doporučení by mělo nahradit parametry pro radioaktivitu uvedené v Příloze I, části C Směrnice 98/83/EC týkající se pitné vody. Doporučení neudává parametry pro radon, ale dle čl. 7 by členské státy měly zajistit provedení dodatečného monitoringu v případech, kdy mají podezření na přítomnost radonu v množství, které by mohlo působit potenciální nebezpečí lidskému zdraví. Působnost doporučení se vztahuje na veškeré vody určené pro lidskou spotřebu, vodu přímo ze zdroje, po čištění i pro balenou vodu. Průzkumy prováděné členskými státy by měli být prováděny u vrtaných studní, zejména v oblastech krystalinických hornin a vodních instalací využívající zvodně v půdách a horninách. Členské státy by měly stanovit referenční úroveň pro komerčně nebo veřejně využívanou vodu s koncentrací radonu 100 Bq/l a vyšší. Komise doporučuje členským státům provádět nápravné akce k ochraně veřejného zdraví v případech, kdy koncentrace radonu překračuje 1000 Bq/l, polonia-210 0,1 Bq/l a olova-210 0,2 Bq/l. Zdroj: EU Envi Monitor www.dhv4industry.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí