zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice 2001/77/EC týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

30.01.2002
Obecné
Směrnice 2001/77/EC týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
Směrnice vstoupila v platnost zveřejněním v Úředním věstníku (OJ L 283/01) 27.10.2001 a členské státy mají dva roky na její implementaci. Členské státy musí předložit Komisi první zprávu oznamující stanovené národní cíle týkající se budoucí spotřeby elektrické energie 27.10.2002. První analýza úspěšnosti dosahování stanovených cílů se očekává 27.10.2003. Konečný termín pro zpracování první zprávy Komise o postupu plnění stanovených cílů je 27.10.2004. Zpráva o implementaci směrnice bude vydána 31.12.2005. Směrnice požaduje zvýšení podílu obnovitelné energie z 6% na 12% z dodávek primární energie, a to tak, že se do roku 2010 zvýší podíl elektřiny získávané z obnovitelných zdrojů ze 14% na 22,1%. Systém bude fungovat na principu nezávazných národních cílů, jejichž plnění bude členskými státy každých pět let kontrolováno. Komise bude každoročně sledovat vývoj v dosahování nezávazných národních cílů a v případě nutnosti bude ukládat národní cíle závazné.Obnovitelné energetické zdroje jsou definovány jako obnovitelné nefosilní zdroje. Energie získávaná ze spalování biodegradabilního a průmyslového odpadu bude klasifikována jako obnovitelná, s podmínkou, že finanční podpora může být poskytnuta pouze spalovnám, které neodporují strategii EU v oblasti nakládání s odpady (priorita prevence a recyklace před získáváním energie z odpadů a nakládáním s odpady). Pro elektřinu získávanou z obnovitelných zdrojů bude zaveden certifikační systém. Tento certifikační systém musí fungovat během dvou let od doby, kdy směrnice vstoupí v platnost. Členské státy budou povinni kontrolovat autorizační řízení a zajistit, že provozovatelé rozvodných sítí podporují jako prioritní přístup k obnovitelným zdrojům energie.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí