zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ovduší na Karvinsku je pravidelně monitorováno už přes dvacet let

06.04.2002
Ovzduší
Ovduší na Karvinsku je pravidelně monitorováno už přes dvacet let
Karvinský region patří tradičně k nejhorším z hlediska stavu ovzduší. Proto je venkovní ovzduší v okrese monitorováno již od roku 1981. V okrese Karviná má hygienická služba umístěno pět stacionárních kontejnerů pro měření ovzduší v největších městech (Havířov, Karviná, Orlová, Bohumín, Český Těšín). Od roku 1994 používá OHS k měření vybraných lokalit mobilní měřicí kontejner Horiba. Kontejner proměřoval lokality Havířov-Šumbark sídliště, Orlovou u benzínové pumpy Shell, Chotěbuz u hraničního přechodu atd. Pomocí tohoto zařízení je možné dlouhodoběji sledovat vliv lokálních zdrojů znečištění ovzduší. Pro akutní případy se pak používá měřicí vůz Horiba. Od doby pořízení v roce 1993 změřil na území okresu vůz již více než 200 míst. Velkou část z nich vícekrát. Při měření jsme zjišťovali znečišťování ovzduší z malých zdrojů (lokální topeniště, spalovny, různé provozovny), z velkých průmyslových zdrojů a podél významných komunikací. Mnoho měření se zaměřilo na ověřování rozptylových studií a pro stavební řízení. Nejzávažnější škodlivinou z hlediska překračování limitů je polétavý prach. I když se jeho roční průměrné koncentrace snižují, patří stále k nejvyšším v republice a překračují imisní limit 60 mg/m 3 . V zimním období dosahují koncentrace polétavého prachu až 300 mg/m 3 . Rovněž koncentrace některých organických látek, zejména benzo(a)pyrenu překračují stanovené limity. V roce 2000 byl v okrese spuštěn unikátní systém měření venkovního ovzduší. Celkem 88 bodů je proměřováno ve dvoukilometrové síti. Získaná data budou velmi podrobná a umožní plošný přístup k imisní zátěži v okrese Karviná. Na projektu se podílejí i Státní zdravotní ústav Praha a Slezská Univerzita Ostrava. Vzhledem k problémům s ovzduším byl okres vybrán jako jedna z lokalit pro projekt MŽP ČR Transformace látek v ovzduší. Náš okres reprezentuje v projektu oblast se znečištěným ovzduším. Cílem projektu je zjistit vliv koncentrace přízemního ozónu na tvorbu fotochemického smogu a dopad na zdraví lidí. První etapa proběhla v září 2001 v Bohumíně a další bude pokračovat v roce 2002. PRÁVO
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí