zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Role firmy .A.S.A. při zpracování krajské koncepce OH

17.04.2002
Odpady
Role firmy .A.S.A. při zpracování krajské koncepce OH
4 otázky jsme položili vedoucímu prodeje firmy .A.S.A. Ing Antalovi v souvislosti s rolí firmy při zpracování krajské koncepce odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 1. Jaké jsou Vaše hlavní aktivity v oblasti nakládání s odpady v Jihomoravském kraji? - svoz komunálního odpadu ( obsluhujeme cca 250.000 obyvatel ) - separace využitelných odpadů ( sklo, papír, plasty ) - zpracování vytříděných surovin ( CVO – Centrum pro využití odpadů v Brně-Líšni ) - nakládání s průmyslovými odpady ( využití, odstranění, transport ) - využívání odpadů při výrobě alternativního paliva ( linka na výrobu TAP v Brně-Líšni ) - odstraňování odpadů ( skládky ASA v Žabčicích a v Únanově ) 2. Jak spolupracujete při vzniku koncepce OH v JM kraji? Tato spolupráce spočívá v konzultační rovině mezi zpracovatelem koncepce (ECO-management) a námi, jakožto firmou, která dlouhodobě realizuje jednotlivé činnosti v rámci nakládání s odpady. Jedná se především o záležitosti týkající se kapacit našich zařízení, transportních prostředků, výskytu jednotlivých druhů odpadů, nových projektů, vývoje OH v budoucnu, atd. Dále se účastníme jako firma jednotlivých zasedání konzultační skupiny II. – producenti a zpracovatelé odpadů. 3. Jaká je Vaše reakce na nové požadavky legislativy? Naše společnost poskytuje svoje služby původcům odpadů v celém spektru činností, které se objevují pod souhrnným názvem nakládání s odpady. Od roku 1995 zpracováváme v Jihomoravském kraji ročně cca 20.000 tun sběrového papíru prostřednictvím firmy .A.S.A. Drusur. V roce 2000 jsme koupili majetek Sběrných surovin Brno a.s. v Brně a okolí, který obnášel areál v Brně – Líšni a jednotlivé výkupny, známé jako „Sběrny“. Právě v areálu v Líšni vzniká centrum pro využití odpadů, které bude zpracovávat kolem 30.000 tun odpadů formou materiálového a energetického využití, které nový zákon o odpadech preferuje. Brno se stává jedním z nejlépe vybavených a fungujících měst na úseku hospodaření s odpady, protože v systému OH disponuje nejširší sítí zařízení, která v konečném důsledku minimalizují množství odpadů určených ke skládkování. ( Sběrné dvory, separační nádoby, spalovna, výkupny ASA, zpracování surovin, výroba alternativního paliva ). 4. Jaké jsou aktivity firmy v oblasti ekologické výchovy a prevence?  ekolog. výchova mladších věkových skupin - projekty pro školy ve spolupráci s městskými (obecními) úřady  Sen o Slatině snů Brno-Slatina, pilotní projekt 1997  Životní prostředí, odpady a my Brno-Slatina, pilotní projekt 1998  Sen o městě snů Č. Budějovice 1999  Životní prostředí a my celorepubliková výtvarná soutěž 2000  Děti svému městu Č. Budějovice 2000  Sen o městě snů Teplice 2000  Sen o městě snů Dačice 2000/01  Sen o městě snů Kácov 2001  Sen o městě snů Znojmo 2001/02  Sen o městě snů Dobšice 2001/02  Sen o městě snů Ostravsko 2002  Sen o městě snů Lipnice nad Sázavou 2002  v letošním roce připravujeme vlastní výchovný videopořad pro školy – v květnu začíná natáčení, 15 minutový pořad, 2 verze pro 1. a 2. stupeň ZŠ  celorepubliková soutěž ve sběru papíru (.A.S.A. Drusur) – MŠ, ZŠ  sběr druhotných surovin ze škol  osvět. a informační články v regionálním tisku a městských zpravodajích  jednorázové akce spojené s osvětou (Den dětí, Den Země…)  spolupráce s firmami – zavádění separačního systému odp. hospodářství ve firmách, osvěta zaměstnanců, články v interních časopisech podle českého modelu příprava koncepce ekologické výchovy pro Polsko a Slovensko Děkuji za rozhovor, R.J.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí