zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo zemědělství na ENVIKONGRESU

02.05.2002
Zemědělství
Ministerstvo zemědělství na ENVIKONGRESU
Jednou z podmínek přijetí ČR do společenstva členských zemí EU je dosažení plné slučitelnosti v oblasti legislativy.
Proto přístupy k tvorbě a ochraně životního prostředí jako celku musí být založeny na harmonizaci legislativy a harmonizaci systému, který je v současné době přijímán Českou republikou v rámci vyjednávání o přijetí do Evropských společenství. Tyto změny a přístupy mají odraz v novelizované České legislativě upravující vztah státu a podnikatelských subjektů k problematice životního prostředí. Jedním ze stěžejních úkolů bylo implementovat Směrnici rady 96/61 EC o Integrované prevenci a omezování znečištění – Integrated Pollution Prevention and Controll -zkráceně IPPC a to formou zákona, který vyšel ve sbírce zákonů počátkem t.r. a nabývá platnosti počátkem roku příštího. Mohlo by se zdát, že je ještě dosti času, avšak je třeba popravdě říci, že je třeba vykonat mnoho přípravných prací v rámci osvěty, neboť tento zákon je založen na principu vyjednávání, což je forma v našem právním systému naprosto ojedinělá a vlastně neznámá. Tento zákon bude ovlivňovat mnoho našich zemědělských i potravinářských provozů a ve svých dopadech bude ovlivňovat skladbu používaných technologií tak, aby v konečném důsledku došlo při použití nejlepších dostupných technik (tzv. BAT) k minimalizování dále nezpracovatelných ”zbytků”z podnikatelských činností. Zákon o IPPC však zákonem o životním prostředí není, neboť zde jde především o zajištění pokud možno bezodpadových technologií formou sledování materiálových toků všech forem a následně minimalizování spotřeb surovin v celém technologickém řetězci. Tyto technické dopady však budou vyžadovat poměrně značné finanční prostředky, a proto je třeba podniky na tuto skutečnost připravit tak, aby investovali s cílem naplnit limitní podmínky, plynoucí ze zákona. Je nutné zajistit ekonomickou základnu pro sektor zemědělství i potravinářství tak, aby bylo schopno čelit evropskému měřítku jak ve výrobě, tak i v obchodě. Stabilita trhu a jistota podnikání jsou důležitým kritériem při zvažování investičních záměrů, přičemž je možno spoléhat na pomoc poskytnutou přes Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond formou garance úvěru a úhradu podstatné části úroku z tohoto úvěru. Významnou pomocí je i program SAPARD, jako dotační titul EU. Jednou z možností jak odbornou veřejnost na tuto skutečnost připravit byla i přítomnost Ministerstva zemědělství na letošním ENVIBRNU, který jako motto uvádí problematiku IPPC. Při vědomí důležitosti celkové problematiky se MZe zúčastnilo ENVIBRNA i v loňském roce, a to na společném stánku s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Vzhledem k velice dobré spolupráci a s ohledem na řešení prakticky shodné problematiky, byl realizován záměr obou ministerstev, za spoluúčasti České kanceláře IPPC, uspořádat ve stejném termínu blok specializovaných seminářů k této tématice. Proto součástí tohoto mezinárodního veletrhu byl ENVIKONGRES 2002, který v třídenním běhu umožnil pomocí tuzemských i zahraničních expertů seznámit s touto problematikou jak zástupce podnikatelské sféry, tak rovněž i pracovníky státní správy, kteří budou tuto záležitost administrovat, pro které jsou podmínky procesu IPPC prakticky neznámým pojmem. Tyto semináře navázaly na celý systém osvětové činnosti, když poslední celodenní seminář proběhl na nedávném TECHAGRU, jehož se zúčastnila převážně zemědělská veřejnost Jan Fencl Ministr zemědělství ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí