zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na Pracovní seminář k připomínkování Plánu odpadového hospodářství České republiky

17.05.2002
Odpady
Pozvánka na Pracovní seminář k připomínkování Plánu odpadového hospodářství České republiky
Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu - Kancelář pro Českou republiku a Ústav aplikované ekologie ve spolupráci s ČSOP Regionálním sdružením v Brně a Ekonomicko správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně si Vás dovolují pozvat na Pracovní seminář k připomínkování Plánu odpadového hospodářství České republiky Seminář je součástí procesu strategického posouzení vlivů na životního prostředí (SEA) 4. června 2002 ve 14 hodin v posluchárně P2, Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně, Lipová 41a, Brno Účel pracovního semináře: Cílem pracovního setkání pro veřejnost je diskuse a sběr připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR (verze 2.2.) týkajících se případných dopadů a vlivů návrhu dokumentu na životní prostředí. Východiska: Plán odpadového hospodářství České republiky (zkr. POH ČR) bude po svém schválení vládou ČR v říjnu t. r. jedním ze základních dokumentů vedle odpadové legislativy, který ovlivní nakládání s odpady na celostátní i regionální úrovni a bude závazný pro původce odpadů, veřejný sektor a pro firmy provádějící sběr a svoz odpadů, provozovatele skládek, spaloven a všech zařízení sloužících k materiálovému a energetickému využití odpadů nebo jejich odstranění. Návrh POH ČR je od 6. 5. 2002 podroben procesu připomínkování ze strany veřejnosti (verze označená 2.2). Proces veřejného projednání je součástí strategického posouzení vlivů POH ČR na životní prostředí (tzv. SEA). Seminář se zaměří zejména na kapitoly věnované analýze současného stavu (včetně SWOT analýzy) a návrhům cílů. Připomínky, které budou shromažďovány, se musí týkat pouze případných vlivů POH ČR na životní prostředí. Diskuse se bude týkat též návrhů cílů POH ČR se zřetelem na trvale udržitelný rozvoj, návrhů cílů ochrany životního prostředí, případně další doplnění uvedených kapitol. V rámci semináře bude též představen postup pro možnosti zapojení veřejnosti do projednávání Posouzení SEA v jeho dalších fázích. Předpokladem pro účinnou diskusi je znalost návrhu POH ČR (verze 2.2.) ze strany účastníků semináře. Tento dokument je možné získat u krajského koordinátora , Ing. Jana Drápalová, jana.drapalova@ecn.cz v elektronické podobě, k nahlédnutí v Ekologické poradně v Domě ochránců přírody, Panská 9, Brno nebo na internetové adrese: www.reccr.cz Program 14.00 Zahájení a úvodní příspěvky Ministerstva životního prostředí ČR, zpracovatelů SEA  Co je POH  Co je SEA a očekávané výsledky  Zástupce MŽP ČR (mgr. Miloslava Tomiková)  Zástupce SEA týmu (dr. Miroslav Martiš, ing. Vladimír Zdražil, ing. Tomáš Kažmierski, mgr. Simona Šulcová, ing. Jiří Dusík) 14.20 Seznámení s postupem veřejného projednání návrhů POH ČR Ing. Jana Drápalová, koordinátor pro JM kraj, člen SEA týmu 14.40 Seznámení se stavem zpracování krajské koncepce OH pro Jihomoravský kraj Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, Csc., Eco-Management, s.r.o. 15.00 Připomínkování kapitoly analyzující současný stav odpadového hospodářství ČR Moderovaná diskuse 15.40 Připomínkování kapitoly týkající se návrhu strategických cílů návrhu POH ČR Moderovaná diskuse 16.20 Diskuse k návrhům cílů ochrany životního prostředí Moderovaná diskuse 17.00 Následné kroky veřejného projednávání návrhu POH ČR z hlediska vlivu na životní prostředí Moderovaná diskuse 17.20 Závěr, kontaktní místo, způsoby informování veřejnosti v kraji, další informační zdroje o POH ČR Zástupci MŽP, SEA tým Seminář bude moderován krajskou koordinátorkou Ing. Janou Drápalovou, která bude po celou dobu Posuzování vlivů POH ČR na životní prostředí kontaktní osobou pro projednání s veřejností v kraji. Koordinátor bude poskytovat potřebné zdroje informací a další informace týkající se procesu zapojení veřejnosti. Koordinátor sbírá připomínky ze strany veřejnosti a není relevantní osobou pro odpovědi na odborné otázky týkající se odpadového hospodářství. Informační zdroje: Podrobné údaje o procesu připomínkování návrhů POH ČR včetně všech dalších doplňujících dokumentů a podkladů je možné získat na internetových stránkách organizace REC ČR, Ministerstva životního prostředí ČR www.reccr.cz http://www.env.cz Další informace: www.enviweb.cz http://www.rrajm.cz www.jihomoravsky-kraj.cz http://www.csopbrno.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí