zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Semináře CzechTradu

20.05.2002
Obecné
Semináře CzechTradu
Progresivní metody v exportním a globálním marketingu Datum: 28.05.2002 Kód semináře: 207 Cena semináře: 1100 Kč Kategorie: Semináře k aktuálním otázkám exportu Popis semináře Seminář je zaměřen na problematiku strategie a možností v exportním a globálním marketingu a využívání všech jeho nástrojů pro úspěšnou realizaci exportu na zahraničních trzích. Firma, která si chce udržet a zvyšovat svůj podíl na trhu, či proniknout na trh nový, musí být schopna srovnávat své výrobky, ceny, odbytové kanály a propagaci s konkurencí a tímto způsobem identifikovat své konkurenční výhody i nevýhody. Současné trendy sledují především přesnou identifikaci cílové skupiny zákazníků, stanovení užitku a odlišení, které produkt či služba zákazníkům přináší a v neposlední řadě se orientují na soustavnou péči o zákazníka. Seminář odborně povede dlouholetý odborník v oblasti marketingu a zahraničního obchodu Ing. Otakar Pivoda, ředitel Českého institutu pro marketing CIMA. Psychologie obchodního jednání Datum: 30.05.2002 Kód semináře: 309 Cena semináře: 1300 Kč Kategorie: Cyklus seminářů k technice provádění zahraničního obchodu a realizaci vývozu Popis semináře Cílem semináře je vysvětlit pracovníkům exportujících podniků vliv sociálních a psychologických faktorů na úspěšnou realizaci obchodu, s důrazem na přípravu a vedení vlastního obchodního jednání, kdy zvolená obchodní strategie a taktika musí odpovídat nejen nabízenému zboží, ale být i v souladu se zvyklostmi a tradicemi země určení. Obchodní a komunikační dovednosti při nabídce, vyjednávání a uzavírání obchodu se zahraničním partnerem mají svá specifika, která musí být respektována, chceme-li vytvořit předpoklady pro dlouhodobou obchodní spolupráci. Výklad a diskusi povede Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc., který se problematikou psychologie zahraničního obchodu dlouhodobě zabývá. Využití Internetu v exportující firmě – praktický výcvik v učebně s on-line režimem. Datum: 13.06.2002 Kód semináře: 312 Cena semináře: 2000 Kč Kategorie: Cyklus seminářů k technice provádění zahraničního obchodu a realizaci vývozu Popis semináře Těžištěm semináře je problematika využití Internetu v exportních aktivitách jako zdroje marketingových a obchodních informací pro firmu, která chce umístit své zboží na zahraničních trzích. Internet se postupně stává jedním z nejúčinnějších marketingových nástrojů. Jeho efektivní začlenění do celkového marketingového procesu firmy je existenční nutností. Správné strategické využití Internetu dává firmám možnosti, které pro ně byly dosud nedosažitelné. Seminář povede Ing. Petr Pojer, specialista na marketingové informace, lektor - člen Marketingového klubu ČR, ČMS a České manažerské asociace, dále dva marketingoví specialisté CzechTrade a na závěr vystoupí PhDr. Richard Papík, PhD., informační expert z ÚISK FF UK. Výuka probíhá formou praktického výcviku v počítačové učebně s on-line režimem s ukázkami www stránek, a to jak zdrojů informací, tak i firemních stránek. Seminář je určen pouze pro omezený počet účastníků. Financování zahraničního obchodu včetně zajištění kursových rizik Datum: 19.06.2002 Kód semináře: 208 Cena semináře: 1100 Kč Kategorie: Semináře k aktuálním otázkám exportu Popis semináře Seminář připravený CzechTrade ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. se bude podrobně věnovat způsobům a možnostem financování exportu. Cílem semináře je seznámit především firmy, které nemají s exportem dost zkušeností, s úlohou bank při přípravě a realizaci exportu. Upozornit je na možnosti málo využívaných bankovních poradenských služeb v počáteční fázi projednávání kontraktu, aby byly vyjasněny a ověřeny všechny náležitosti nutné k zajištění prostředků pro realizaci exportu, úspěšného inkasa a dalšího rozvoje firmy. V souvislosti s posledním vývojem kursu české koruny lektoři poukáží na to, jak kursové riziko může ovlivňovat výsledky podniků v zahraničním obchodě, jaké možnosti má podnik k omezení tohoto rizika ve vlastních rozhodovacích procesech a jaké služby jsou pro české podniky dostupné na finančním trhu. Účastníci získají detailní informace o druzích, nákladech a způsobech využití jednotlivých bankovních produktů souvisejících s financováním a zajištěním exportu . Seminář odborně povedou pracovníci divize Financování zahraničního obchodu.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
12
9. 2017
12-14.9.2017 - Veletrh, výstava
Birmingham
22
9. 2017
22-24.9.2017 - Seminář, školení
Ekodomov, V Podbabě 29B, Praha 6
26
9. 2017
26-28.9.2017 - Konference
Duisburg
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí