zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Posouzení vlivů Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) na životní prostředí

24.05.2002
Zemědělství
Posouzení vlivů Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) na životní prostředí
Vážení, dovolte mi, abych Vás informoval o probíhajícím procesu strategického posouzení programového dokumentu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) na životní prostředí (zkr. SEA HRDP). Posouzení SEA HRDP bude probíhat v několika krocích, přičemž prvním z nich je sběr připomínek k analytické části dokumentu HRDP. Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) je vedle SOP Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství druhým programovým dokumentem, jehož projekty jsou kofinancované v rámci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a bude obsahovat čtyři doprovodná opatření v rámci daných kapitol Nařízení Rady (EC) č. 1257 / 1999, o podporování rozvoje venkova prostřednictvím EAGGF, tj.:  méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními  zemědělství šetrné k životnímu prostředí  zalesnění  předčasný odchod do důchodu Na základě usnesení vlády ČR č. 159 / 98 je gescí správy EAGGF pověřeno Ministerstvo zemědělství ČR. EAGGF se dělí na sekci orientační a garanční. Pro získání finančních prostředků ze sekce garanční se připravuje zmíněný programový dokument s názvem „Horizontální plán rozvoje venkova” (HRDP). Od poloviny května 2002 je k dispozici první pracovní verze programového dokumentu HRDP (analytická část) a zahajuje se sběr připomínek z hlediska možných vlivů na životní prostředí v rámci procesu Posouzení SEA HRDP. Připravují se též celostátní semináře a veřejná projednání, jejichž přesné termíny budou zveřejněny na Internetových stránkách: www.reccr.cz Připomínky k analytické části HRDP je možné zaslat nejpozději do pondělí 27. května 2002 na adresu REC ČR, Senovážná 2, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailovou adresu zemed@reccr.cz. Posouzení SEA HRDP bude vypracováno SEA týmem pod vedením ing. Vladimíra Zdražila (zdrazil@kostelec.czu.cz) z Ústavu aplikované ekologie LF ČZU ve spolupráci s Regionálním environmentálním centrem (REC). Dokument HRDP je možné získat na výše uvedené internetové stránce nebo jej na požádání zašleme v elektronické podobě. S pozdravem, Tomáš Kažmierski The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Country Office Czech Republic Senovazna 2 110 00 Praha 1 Czech Rep. tel. / fax: 420 - 2 - 24222843 www.reccr.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí