zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CEMEX obdrzela zlatou medaili Svetoveho centra pro zivotni prostredi

23.05.2002
EMS
CEMEX obdrzela zlatou medaili Svetoveho centra pro zivotni prostredi
WASHINGTON (PROTEXT/Businesswire) – Světové centrum životního prostředí udělilo 18. zlatou medaili za rok 2002 společnosti CEMEX za výrazné přispění k celosvětové ochraně životního prostředí. Předání této medaile proběhlo na slavnostním gala večeru minulý pátek, 17. května 2002 v budově Národního stavebního muzea ve Washingtonu D.C. Medaili převzal předseda představenstva a generální ředitel společnosti CEMEX, Lorenzo H. Zambrano jménem 25.000 zaměstnanců firmy CEMEX ve 33 zemích světa. Udělení medaile je výrazem ocenění neustálého rozvoje společnosti CEMEX. Philip Watts, předseda výboru generálních ředitelů společností ze skupiny The Royal Dutch/Shell Group, byl hlavním vedoucím ceremoniálu, zlatou medaili předával známý herec a ochránce ?ivotního prostředí Harrison Ford. Nezávislá porota slo?ená ze zahraničních expertů na ochranu životního prostředí udělila tuto medaili firmě, která je vedoucím hráčem na trhu ve svém oboru a zároveň značně přispívá k celosvětové ochraně životního prostředí. Zambrano řekl: \"Ve společnosti CEMEX budujeme lep?í budoucnost, proto?e se sna?íme pou?ívat lep?í a ekologičtěj?í technologie a výrobní procesy. Jako globální společnost se velice zaměřujeme na ochranu ?ivotního prostředí a budeme pokračovat ve spojování sil s vládami a renomovanými nevládními organizacemi v na?em úsilí o záchranu přírody a zlep?ení ekologické kultury na celém světě.\" Porota ocenila společnost CEMEX za vypracování globální strategie pro ochranu ?ivotního prostředí a za neustálý růst společnosti. Politika pro ?ivotní prostředí byla schválena v roce 1993 a poté byla upravována v letech 1997 a 2002 a byla vydána směrnice, kterou znají v?ichni ředitelé, členové představenstva, zákazníci, zaměstnanci a akcionáři firmy. Cílem této směrnice, kterou schvaluje představenstvo firmy, je zajistit dokonalou implementaci kroků zaměřených na ochranu ?ivotního prostředí. Společnost CEMEX chrání ?ivotní prostředí pou?íváním ekologických výrobních postupů a technologií, pou?íváním nejlep?ích strojů a zařízení a nejlep?ích způsobů ochrany zdraví zaměstnanců, okolních komunit, továren a ?ivotního prostředí vůbec. Díky tomu v?echny továrny společnosti CEMEX nejen vyhovují normám na ochranu ?ivotního prostředí, ale je?tě je značně překračují. Harrison Ford prohlásil: \"Společnost CEMEX je opravdovým ukázkovým příkladem pro sou?ití veřejnosti s továrnou. Ukazuje, ?e podnikání mů?e efektivně spolupracovat a spolupodílet se na zachování ?ivotního prostředí a představuje model pro Latinskou Ameriku a celý svět.\" Sbírka celé řady podpisů institucí, které hlasovaly pro CEMEX a na kterých bylo zalo?eno rozhodnutí poroty o udělení ceny, ukazuje, ?e díky postupnému a neustálému naplňování kroků vedoucích k ochraně ?ivotního prostředí naplňuje společnost CEMEX význam ?panělské věty \"En Armonia con La Naturaleza\", která v překladu znamená \"S přírodou v harmonii\". Tato filozofie společnosti CEMEX se projevuje v celé řadě ekologických programů, vzdělávacích ekologických programů a neustálém úsilí společnosti CEMEX chovat se ohleduplně k ?ivotnímu prostředí a zajistit rovnováhu jednotlivých továren firmy se ?ivotním prostředím. Společnost CEMEX uplatňuje tyto postupy a programy současně s dosahováním růstu a diverzifikace. Díky tomu je firma nyní aktivní ve 33 zemích světa. Úspěchy společnosti CEMEX na podnikatelském poli i v otázkách ochrany ?ivotního prostředí zavádějí nový standard nejen pro cementářské firmy, ale také pro dal?í průmyslová odvětví a budou slou?it jako příklad toho, ?e lze dosáhnout podnikatelských úspěchů spolu se zaji?těním dokonalé ochrany ?ivotního prostředí. Mezi téměř 700 hosty na gala večeru byli velvyslanci USA ze zemí, kde CEMEX působí, vy??í úředníci z Bushovy administrativy, včetně hlavního Bushova poradce Jamese Connaughtona, dále státní tajemníci a jejich asistenti, tajemníci ministerstev obchodu, vnitra a energetiky, vysoce postavení úředníci Agentury pro mezinárodní rozvoj, banky Inter-American Development Bank, Světové banky a organizace UNEP. Gala večera se zúčastnili také zástupci mezinárodních organizací na ochranu ?ivotního prostředí (například WWF, Conservation International a Nature Conservancy). Udělování zlaté medaile za výrazný příspěvek k ochraně ?ivotního prostředí bylo Světovým centrem pro ochranu ?ivotního prostředí zavedeno v roce 1985 za účelem ocenění těch průmyslových sektorů a subjektů, kteří významnou měrou přispívají k ochraně ?ivotního prostředí na celém světě. Ka?dý rok jsou v?echny zaslané nominace, které podávají významné mezinárodní firmy na trhu, vyhodnoceny porotou. Nominace jsou posuzovány z hlediska příspěvku společnosti k ochraně ?ivotního prostředí, dříve uskutečněných kroků k ochraně ?ivotního prostředí a s ohledem na budoucí vývoj firmy v této oblasti. Podrobný seznam členů poroty za rok 2002, je? posuzovala nominace na udělení zlaté medaile Světového centra pro ochranu ?ivotního prostředí a seznam předchozích dr?itelů tohoto ocenění najdete na serveru www.wec.org Porota pro výběr kandidáta na udělení zlaté medaile Světového centra pro ochranu ?ivotního prostředí je zcela nezávislá na samotném centru a jeho programech a je tvořena předními ochránci ?ivotního prostředí z řad vládních organizací, průmyslu, akademické obce a nevládních organizací.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí