zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

14.06.2002
Zemědělství
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Snížení půdního smyvu lze dosáhnout protierozními opatřeními: organizačními agrotechnickými a vegetačními technickými Protierozní ochranu je třeba realizovat jako komplexní systém, v daném území ji řešit variantně a z řešených variant zvolit variantu nejvhodnější z hlediska záboru půdy, finančních nákladů na realizaci a následný provoz protierozních opatření i z hlediska účelového stupně protierozní ochrany. Obecně lze konstatovat, že efektivní návrh systémů protierozní ochrany musí spočívat v zachycení povrchově odtékající vody na chráněném pozemku, převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti odtékající vody. Z hlediska finančního je nutné při návrhu protierozních opatření postupovat od finančně i realizačně nejjednodušších organizačních a agrotechnických opatření k opatřením technického charakteru. Organizační opatření zahrnují: návrh vhodného umístění pěstovaných plodin návrh pásového pěstování plodin návrh optimálního tvaru a velikosti pozemku návrh vegetačních pásů mezi pozemky návrh záchytných travních pásů Agrotechnická a vegetační opatření zahrnují: půdoochranné obdělávání protierozní orba protierozní setí kukuřice protierozní ochrana brambor Technická opatření zahrnují: terénní urovnávky příkopy průlehy terasy ochranné hrázky protierozní nádrže protierozní cesty
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí