zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky půlroku španělského předsednictví EU v ekologické oblasti

15.07.2002
Obecné
Výsledky půlroku španělského předsednictví EU v ekologické oblasti
1 Barcelonský summit Očekávání: posílení„Cardiffského procesu“ integrace ekologické politiky do ostatních sektorů, nové smlouvy podporující udržitelný rozvoj v EU, vytvoření efektivní metodologie posuzování dopadů z hlediska udržitelnosti pro veškerou evropskou politiku a legislativu. Hodnocení: neúspěch - ustoupilo se od zásad z Goteborgu, neučiněno nic pro rovnováhu mezi ekonomickým růstem na jedné straně a sociálními a ekologickými dopady na straně druhé. 2. Posílení role EU pro nadcházející jednání na summitu o trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu Očekávání: kritické posouzení možností vnější politiky EU přispět k udržitelnému rozvoji v rozvojových zemích, na přípravných jednáních zformulovat „Global Deal“ - globální díl zodpovědnosti mezi průmyslovými a rozvojovými státy Hodnocení: překážkou při přípravách na summit Rio 10 jsou obchodní smlouvy evropských vlád s rozvojovými zeměmi, objem rozvojové pomoci a neochota zbavit se dotací, poškozujících rozvojové země a životní prostředí. Stanovisko EK k vnější dimenzi Strategie trvale udržitelného rozvoje EU je příliš vágní a nevidí souvislosti mezi vnitřní politikou a sociálními, ekonomickými a ekologickými podmínkami v dalších zemích. Ke konferenci o rozvoji, konané v Monterrey: 15 členských států se dohodlo na zvýšení objemu rozvojové pomoci, která je však stále nižší oproti závěrům z Ria v roce 1992. 3. „Evropa občanů“ Očekávání: rozpoutání diskuse o plnění požadavků dle Aarhuské úmluvy, uzákonění práva na právní řešení sporů, přijetí zvláštního nařízení ohledně přístupu k informacím o životním prostředí. Předsednická země neprojevila zájem o uplatnění práva na spravedlnost ani o prosazení práva na informace o životním prostředí. Proběhly konzultace o návrzích nové směrnice o možnostech právního řešení ekologických sporů. 4. Rozšíření EU Očekávání: předvstupní pomoc měla být poskytována tak, aby ze strukturálních fondů nebyly financovány činnosti s nepříznivým dopadem na životní prostředí. Očekávalo se zahájení debaty o změnách společné zemědělské politiky, aby modernizace zemědělství neměla negativní dopady na ŽP a na rozvoj venkova. Španělsko žádné kroky ohledně směřování strukturálních fondů nepodnikalo. V oblasti zemědělství čekalo na návrhy EK. 5. Změny klimatu Očekávání: ratifikace Kjótského protokolu před summitem v Johannesburgu, částečná dohoda o ekologické daňové reformě, požadovat, aby všechny členské státy implementovaly národní klimatický plán založený na domácí politice a domácích opatřeních. - podpis Kjótského protokolu 31.května 2002 - Španělsko jako jeden z největších odpůrců ekologické daňové reformy spojuje její zavedení s liberalizací energií. 6. Španělský národní hydrologický plán Očekávání: revize plánu za účasti nevládních organizací, v současné formě projekt nefinancovat z prostředků EU Přes protesty ze Španělska i ostatních zemí a stížnosti adresované Evropské komisi prosazuje španělská vláda realizaci projektu v původní podobě.. 7. Ekologická legislativa Očekávání: ve směrnici o ekologické zodpovědnosti rozšířit škálu činností s vysokým rizikem ekologických škod, zahrnout přístup k právu pro NNO a povinné pojištění ekologických škod. Pozitivní hodnocení: Španělsko prosazuje některá výrazná zlepšení jako nepřijmout možnost právní obrany výrobců proti zodpovědnosti za ekologické škody, prosadit povinné pojištění škod tak, aby se z ekologické zodpovědnosti stal tržní nástroj, oproti návrhu EK rozšířit škálu možných škod na životním prostředí., rozšířit přístup veřejnosti k právním prostředkům řešení sporů. 8. Odpadová politika Očekávání: výrazně zlepšit návrh EK týkající se obalů a podpořit prevenci vzniku odpadů, recyklaci, obnovitelnou energii a zvýšit recyklační kvóty. Hodnocení: Španělsko zaujalo minimalistický přístup co se týče revize směrnice o obalech, např. ve věci odpovědnosti výrobců. Přehlíženy návrhy na zavedení opatření na snížení odpadů. 9. Geneticky modifikované organismy Očekávání: dodržet moratorium, dokud nejsou v platnosti pravidla ohledně značení, odpovědnosti apod., odmítnout návrh pozměňující směrnici 2001/18, snažící se legalizovat nepovolení dovoz GMO Španělsko se patrně snažilo přenést tyto problémy na další předsednický stát. Moratorium stále platí, avšak nepokročila diskuse o (ne)bezpečnosti GMO. 10. Veřejné zakázky Očekávání: začlenění ekologického hlediska do politiky veřejných zakázek, revize směrnice o veřejných zakázkách tak, aby byly internalizovány externí náklady EK se nezasazuje o implementaci ekologické politiky. Úplné hodnocení deseti testů najdete na adrese www.eeb.org
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí