zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Životní prostředí a Scania

15.07.2002
EMS
Životní prostředí a Scania
Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí aktivit společnosti Scania. Je na ní kladen stejný důraz jako na kvalitu výrobků či ekonomické ukazatele. Analýza vývojových trendů v dopravě jednoznačně potvrzuje, že objem kamionové přepravy vzroste do roku 2010 až o 50 %. Tento fakt ovlivňuje nutnost zavádění stále přísnějších norem ve vztahu k životnímu prostředí. „Od roku 1996 jsme v přepočtu na jedno vyrobené vozidlo dosáhli úspory energie 26 %, spotřeba vody klesla o 42 % a množství odpadů ukládaných na skládky bylo zredukováno o 48 %,“ uvádí prezident společnosti Scania, Leif Östling. „Sestavili jsme současně “černou listinu“ chemických látek, které nesmí být ve výrobním systému používány, a “šedou listinu“ chemikálií, jejichž použití by mělo být co nejvíce omezeno a nahrazováno látkami méně škodlivými. Od roku 1999 vyžaduje Scania dodržování těchto omezení také u svých dodavatelů,“ upřesňuje Leif Östling. Kromě pravidelné zprávy o svém hospodaření provádí Scania též každoroční hodnocení využívání surovin, chemikálií, elektřiny a vody. Každý rok jsou v rámci celé skupiny posuzovány a revidovány plány pro ochranu životního prostředí. Počínaje letošním rokem jsou tyto plány a jejich výsledky publikovány ve výroční zprávě společnosti a na internetových stránkách www.scania.com Pro Scanii je ekologické myšlení ve všech fázích vývoje i výroby neoddělitelnou součástí firemní strategie. Jako jedna z prvních se zapojila do projektu recyklace. Automobily Scania jsou konstruovány s ohledem na snadnou demontáž vozu po skončení jeho životnosti a následné roztřídění materiálů k opětovnému použití. Spotřeba pohonných hmot na tunu/km se za dobu třiceti let (1970 – 2000) snížila na polovinu. K tomuto poklesu došlo díky zdokonalení technologií spalování (-10 %), snížení valivého odporu pneumatik (-15 %), aerodynamického odporu (-10%) a v neposlední řadě i zvýšení užitečného zatížení (-15 %). Ve stejném období poklesly o zhruba 90 % emise dusíku a emise pevných částic a uhlovodíků se snížily o 50 %. Kromě toho například patnáct procent městských autobusů Scania je poháněno etanolem či plynem. V současnosti je Scania největším dodavatelem autobusů na etanolový pohon na světě. Scania přišla jako první s motory splňující normu Euro 3 a stala se také jedním z prvních výrobců, který pro své výrobky získal certifikát ISO 14001. Také hluk motorů byl v posledních letech dramaticky snížen. V porovnání s dnešními vozy, vydává 15 nových vozidel Scania stejný hluk, jako tomu bylo u jediného vozu před 25 lety. I takové detaily, jako správný výběr kabiny, motoru, převodovky, podvozku a dalších volitelných konstrukčních dílů pomáhají optimalizovat provoz vozidla ve vztahu k životnímu prostředí. Uspoří se na hmotnosti vozidla a spotřebě pohonných hmot. Scania pomáhá zákazníkům zvolit správný vůz tak, aby co nejlépe splňoval budoucí účel jeho využití. Zákazník při koupi vozu obdrží podklady obsahující informace o ekologické charakteristice automobilu, o servisním programu automobilu a informace o školení pro řidiče. Trendy v Evropě Trh v západní Evropě je výrazně ovlivněn zákonodárstvím Evropské unie. V roce 2001 vstoupila v platnost emisní norma Euro 3 pro nová vozidla. Pohonné jednotky Scania prošly úpravami pro normu Euro 3 již v období leden-listopad 1999. Výrobní řada motorů splňujících tuto normu byla v květnu roku 2000 rozšířena o nový agregát V8. V roce 2001 předložila Evropská komise Radě ministrů EU a evropskému parlamentu bílou knihu s návrhem strategie pro oblast dopravy. Předpokládá se, že se objem silniční nákladní dopravy během několika let zvýší až o 50 %. V zájmu ochrany životního prostředí si komise klade za cíl zpomalit tuto tendenci a snížit růst k hranici 38 %. V průběhu letošního roku se má rozhodnout, zda bude tato bílá kniha přijata jako východisko pro budoucí směrnice. Země Evropské unie si mezi sebou stanovily vlastní limity a budou spolupracovat na 8 % snížení emisí v období let 2008 až 2012. Podle komise se v roce 1998 silniční nákladní doprava podílela na evropských emisích oxidů dusíku 28 %. Pro snížení emisí komise doporučuje zvýšit využívání biopaliv, zefektivnit dopravu a zvýšit konkurenceschopnost železnice. Od roku 2003 se počítá se zpoplatněním těžké nákladní dopravy. V souvislosti s tím se dají očekávat požadavky zákazníků na produkty se sníženým dopadem na životní prostředí. Scania proto přepokládá, že trh dále poroste a zároveň se budou postupně zpřísňovat emisní normy a nároky na spotřebu vozidel. Již nyní jsou například známé požadavky na motory Euro 4a a 4b, které nabydou účinnosti v roce 2005 a 2008. Scania se snaží rychle reagovat na ustanovení budoucích emisních limitů což dokázala například produkcí vozů splňujících normu Euro 3 již v roce 1999, takřka tři roky před počátkem její závazné platnosti. Do konce června roku 2001 nebylo nutné se touto normou řídit, ale Scania v tomto období prodala na trzích EU přibližně 17 000 vozidel, které s ní již byly v souladu. V případě, že by se Scania rozhodla do poslední chvíle vyrábět vozy splňující normu Euro 2, emise oxidu dusíku v EU by za tuto dobu byly o 4 500 tun vyšší.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí