zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oblast Krušnohoří by mohla být zahrnuta do seznamu UNESCO

16.07.2002
Příroda
Oblast Krušnohoří by mohla být zahrnuta do seznamu UNESCO
Mostecko - Oblast Krušnohoří by mohla být v budoucnu zahrnuta do Seznamu světového dědictví UNESCO. Studii a projekt, zabývající se rozvojem turistického ruchu na německé i české straně Krušných hor, v současnosti zpracovává Technická univerzita ve Freibergu, jejíž zástupci se minulý týden objevili v Okresním muzeu v Mostě na křtu publikace Technické památky a zajímavosti v Krušných horách a Podkrušnohoří. Studie \"Hornická a kulturní krajina Krušnohoří\" již byla na návrh Saského státního ministerstva vědy a umění zařazena do \"Prozatímního seznamu Německa pro zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO\". Autoři projektu si kladou za cíl zlepšování image a zvýšení známosti Krušnohoří v mezinárodním měřítku, a to zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu a na něj navazující hospodářské oživení. Celý projekt by přitom měl být chápán jako binacionální, tedy česko - německý. \"Hornický region Krušnohoří disponuje jedinečným bohatstvím chráněných památek v podobě historických hornických či důlních objektů, budov, komplexů staveb, hmotných celků, památných půdních útvarů, chráněných krajinných oblastí a přírodních rezervací. K tomu se dále řadí kulturní, stavební a umělecké památky spjaté přímo či nepřímo s hornictvím, jakož i sbírky, archivy a knihovny, mající význam pro historii hornictví,\" píší autoři projektu. V této bohatosti, ale také v přeshraničním situování Krušnohoří podle nich spočívá největší potenciál oblasti. Autoři přitom počítají s tím, že vedle oficiálních česko - německých kontaktů na úrovni národních a regionálních úřadů budou probíhat čilé styky i v odborné a občanské linii, ať už se to týká například euroregionu, muzeí, výzkumných středisek či vzdělávacích zařízení. Oblast Krušnohoří je ve studii pro UNESCO charakterizována takto: teritoriální historická kontinuita, tradiční těžební revíry, inovační hutnictví, přírodní prostory charakterizované hornictvím, technické památky výrobní činnosti v oblasti těžby, úpravy a zpracování surovin, jakož i využití vodních zdrojů, empiricky získané poznatky a důlní technika a věda, důlní řády a horní právo, muzea, muzeální zařízení, exponáty a hornické skanzeny, vědecké sbírky, knihovny a archivy, hornická města a hornické osady, sakrální a profánní stavby, řemeslnné a umělecké výtvory, lidové a tradiční obyčeje, identifikace obyvatelstva s regionem a jeho historií, tradiční spoje a komunikace v saské a české části Krušnohoří. Do Seznamu světového dědictví UNESCO mohou být zapsány zásadně jen takové kulturní a přírodní památky, jejichž zachování je pro lidstvo významné v důsledku jejich mimořádné univerzální hodnoty. Rozhoduje ale také kritérium \"historické autentičnosti\", je třeba prokázat status národní ochrany, zabezpečení zachování budoucím generacím a existenci manažerského konceptu pro následné využívání. Zdroj: Deník Mostecka
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí