zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K trvale udržitelnému zemědělství: Komise předložila střednědobé hodnocení zemědělské politiky Evropské unie

23.07.2002
Zemědělství
K trvale udržitelnému zemědělství: Komise předložila střednědobé hodnocení zemědělské politiky Evropské unie
Evropská komise předložila průběžné hodno- cení Společné politiky EU (SZP). Komise se domnívá, že veřejné výdaje na zemědělství je třeba lépe zdůvodnit. Kromě vylepšení příjmů v zemědělství se musí zlep- šit návratnost těchto výdajů, pokud jde o ja- kost potravin, zachování přírodního prostředí, péči o zvířata, zachování krajiny a kulturního dědictví či zlepšování sociální rovnováhy a spravedlnosti. Reforma SZP by měla přispět k uvolnění byrokratických překážek, jimiž jsou zemědělci svázáni. Povzbudí je k produkování kvalitních produkt za nejvyšší tržní cenu, nikoliv k produkci za účelem do- sažení co největších dotací. Pro evropské spotřebitele a daňové poplatníky zajistí zrevi- dovaná SZP lepší poměr hodnoty a ceny. K dosažení těchto cílů Komise navrhuje 1) zrušit vazbu mezi výší produkce a výší pří- mých plateb, 2) podmínit přímé platby dodr- žováním norem ochrany životního prostředí a péče o zvířata, nezávadnosti potravin a bez- pečnosti práce, 3) podstatně zvýšit podporu Evropské unie rozvoji venkova pomocí dife- renciace přímých plateb, s výjimkou drob- ných hospodářů, 4) zavést nový systém kont- rol zemědělských hospodářství, 5) zavést no- vá opatření na rozvoj venkova vedoucí ke zvýšení kvalitní produkce, nezávadnosti po- travin, péče o zvířata a k pokrytí nákladů na kontroly zemědělských hospodářství. V souvislosti s tržní politikou, která zůstává základním pilířem politiky SZP, Komise na- vrhuje 1) ukončení procesu reforem v obilnářství, zejména pomocí definitivního 5 % snížení intervenčních cen a nového sys- tému ochrany hranic, 2) snížení dodatečných plateb za tvrdou pšenici a zároveň zavedení nových jakostních prémií, 3) kompenzované snížení intervenčních cen rýže, 4) úpravy v oborech výroby sušeného krmiva, plodin bohatých na bílkoviny a ořechů. Návrhy plně respektují cíle, směrování politiky a finanční rámec SZP stanovené v Agendě 2000. Další informace o průběžné reformě (návrh Komi- se, prezentace komisaře Fischlera, podklado- vé materiály apod.): europa.eu.int Zdroj: Informační centrum EU
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí