zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt je podmínkou unie

23.07.2002
Příroda
Projekt je podmínkou unie
Česká republika před několika dny podepsala deklaraci Natura 2000 - Partnerství pro přírodu, v níž se zavazuje chránit biologickou rozmanitost přírody a snažit se zastavit prudký úbytek rostlinných a živočišných druhů. Deklaraci podepsal ředitel odboru evropské integrace ministerstva pro životní prostředí Jan Dusík. Příroda a vstup do EU Projekt soustavy Natura 2000 je součástí jedné z kapitol podmiňující vstup Česka do Evropské unie - jde o životní prostředí. Podle evropské legislativy jsme povinni uvést do souladu se zeměmi \" patnáctky\" systém zvláště chráněných území evropského významu. Musíme k tomuto účelu vytvořit legislativu, zmapovat své území a zjistit, kde se vyskytují vybrané typy stanovišť a vybrané druhy rostlin a živočichů. Pak tedy naše země vytvoří seznam a po jeho schválení musí tato území chránit. To vše je potřeba splnit před vstupem do EU, protože v této věci Česko neuplatňuje takzvané přechodné období. Ochrana ptactva Důležité jsou především směrnice o ochraně volně žijící ptáků, přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vyplývá z toho povinnost chránit 181 mimořádně ohrožených ptačích druhů a poddruhů, 253 nejohroženějších stanovišť, 200 druhů živočichů. 400 druhů rostlin. Z toho je v ČR 58 přírodních stanovišť, 55 druhů živočichů, 16 druhů rostlin a 65 druhů ptáků. Chránit se musí také ptačí místa rozmnožování, přezimování a tahové zastávky u stěhovavých druhů. Celkem bude chráněné území zabírat asi 15 až 20 procent území státu. Garantem přípravy Natura 2000 je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ( AOPK ČR), která v tomto ohledu koordinuje veškeré aktivity už od října 1999. Celkem v projektu pracuje 500 osob, což do konce příštího roku, kdy akce skončí, bude stát zhruba 300 milionů korun. Nejpracnější a nejzdlouhavější je mapování lokalit, v čemž pomáhají zoologové a botanici z řad ochránců přírody, zaměstnanců chráněných krajinných oblastí a odborníci z vysokých škol. Výběr lokalit se provádí bez ohledu na jejich vlastnictví, hospodářské využití či jiné zájmy. Česko a chráněná území Může také padnout otázka, v čem se odlišuje soustava Natura 2000 od chráněných území? Jde o činnost obdobnou, nicméně Natura 2000 chrání mimo jiné vybrané druhy živočichů a rostlin celé EU, protože některé druhy u nás četné, a tudíž nechráněné patří v širším měřítku mezi ohrožené druhy. Vybrané lokality ovšem nebudou přísnými rezervacemi, turistika nebo sběr lesních plodů zůstanou zachovány. Ovšem hospodaření bude muset být uzpůsobeno tak, aby rostliny, živočichové a jejich stanoviště zůstaly chráněny. V této souvislosti nebude ani příliš omezena myslivost, nicméně budou muset být redukovány příliš nadměrné stavy některých druhů zvěře. Vstupem do EU ovšem starost o soustavu Natura 2000 nekončí, protože ji bude potřeba udržovat, kontrolovat a chránit. Fotografie: Ťuhýk obecný ( nahoře) stejně jako sysel obecný ( dole) patří mezi chráněné druhy živočichů v soustavě Natura 2000. Zdroj: Olomoucký den
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí