zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komise a ESA zahajují konzultace o globálním družicovém monitoringu životního prostředí a bezpečnosti

29.07.2002
Obecné
Komise a ESA zahajují konzultace o globálním družicovém monitoringu životního prostředí a bezpečnosti
Komisař pro vědu a výzkum Philippe Busquin a generální ředitel Evropské kosmické agentu- ry (ESA) Antonio Rodotà v Bruselu oficiálně zahájili proces rozsáhlých konzultací všech zainteresovaných stran, zaměřený na vymezení evropských potřeb posílení globálního druži- cového monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (projekt GMES). Družice jsou schopny Evropské unii pomáhat při sledování změn klimatu, řešení mezinárodních krizí a přírodních katastrof. 250 účastníků zastupují- cích uživatele, dodavatele a výzkumná praco- višť se zabývalo řešením zásadních možností jak do roku 2008 zmodernizovat a posílit ka- pacity Evropy v oblasti globálního monitorin- gu. Propojením kosmických, pozemních a leteckých technologií má projekt GEMS za cíl sjednotit evropské aktivity v oblasti družico- vého pozorování a dálkového snímání Země. Účelem projektu GEMS je lépe využít stáva- jící a plánované kapacity a infrastrukturu Ev- ropy a vypracovat mechanizmy ke zkvalitnění sběru a šíření informací. Údaje z družice EN- VISAT a dalších kosmických, pozemních, leteckých a námořních pozorovacích systémů umožní evropským výzkumníkům, soukro- mým společnostem a orgánům veřejné správy kvalitněji sledovat znečištění životního pro- středí, reagovat na neočekávané události, zlepšit přeshraniční reakci na katastrofy, sle- dovat pohyb uprchlíků, usnadnit rozdělování pomoci a podpořit mírové sbory působící mimo Evropu. Zdroj: Informační centrum EU
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí