zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - Dobromil Rychetský: Odpady - podnikatelem bez pokut

03.09.2002
Odpady
Nové knihy - Dobromil Rychetský: Odpady - podnikatelem bez pokut
Součástí každodenního života podnikatele je nakládání s odpady. Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité porozumění a respektování pravidel, která si postupně v souladu s trvale udržitelným rozvojem vytváří právní společnost. Každý, kdo chce podnikat v oblasti nakládání s odpady, musí k tomu mít oprávnění podle platných právních předpisů. K prosazování právních předpisů jsou určeny správní úřady, které vytvářejí koncepce a plány, vydávají povolení, souhlasy a vyjádření, rozhodují v nejasnostech o zařazení odpadů, vedou evidenci, provádějí dohled a kontrolu a informují veřejnost. Strategie nakládání s odpady je komplexní záležitost úzce související s ostatními úseky ochrany životního prostředí - ochrany vody, ovzduší a půdy. Ačkoli je na první pohled nakládání s odpady spíše místním úkolem, pro moderní systém obhospodařování odpadu v souladu s legislativou EU v životním prostředí je nezbytná ústřední koordinace, formulování obecné strategie a plánování. Aby bylo možno zabezpečit účinné propojení na orgány odpovědné za další úseky strategie v životním prostředí, musejí administrativní struktury pokrývat celostátní, regionální i místní úroveň. Orgány pro hospodaření s odpady musejí úzce spolupracovat s institucemi a orgány odpovědnými za ochranu ovzduší, vody a půdy stejně jako za hospodaření s chemickými látkami. Státní správa je v oblasti nakládání s odpady vykonávána Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Českou inspekcí životního prostředí, celními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a v přenesené působnosti orgány kraje, okresních úřadů a pověřených obcí. Posláním zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů je vytvořit jasná pravidla pro všechny, při jejichž činnosti vznikají odpady. Samozřejmě se rozlišuje, jestli odpad pochází z domácnosti anebo z pracovního procesu. Počet stran 144 Cena 195 Kč Edice: 21. století www.erag.cz knihu lze objednat na adrese: Vydavatelství ERA Lidická 9 Brno, 602 00 telefon 05/41249228 e-mail: distribuce@erag.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí