zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zásady řešení následků povodně v srpnu 2002 na čistírnách odpadních vod

03.09.2002
Voda
Zásady řešení následků povodně v srpnu 2002 na čistírnách odpadních vod
Pokud provozovatelé čistíren odpadních vod a kanalizací (dále jen “provozovatelé”) neprodleně zpracují věcný i časový harmonogram zprovoznění ČOV poškozených povodní v srpnu 2002 a předají ho bezodkladně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, ČIŽP a SFŽP: 1. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se za období od doby poškození do doby zprovoznění ČOV, nejdéle však do konce roku 2002, budou platit na úrovni stavu před vzniklým poškozením ČOV povodní podle zálohového výměru na rok 2002 (§ 93 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách); to neplatí, pokud by postup podle § 93 odst. 4 zákona o vodách byl z technických i časových důvodů možný. 2. Místně příslušné vodoprávní úřady a ČIŽP budou sledovat dodržování výše uvedených harmonogramů zprovoznění ČOV. Harmonogramy zprovoznění ČOV lze po dohodě s příslušným vodoprávním úřadem v průběhu zprovozňování ČOV aktualizovat. 3. Zahájení provozu po odstranění škod způsobených povodní oznámí neprodleně provozovatelé místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, ČIŽP a SFŽP. 4. Správci vodních toků budou dle možností a dohody s provozovateli zajišťovat zvýšené průtoky omezující negativní vliv vypouštění nečištěných odpadních vod z ČOV poškozených povodní. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí