zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

5. Situační zpráva o výsledcích mimořádného monitoringu jakosti vody za účelem zjištění důsledků povodní v srpnu 2002

13.09.2002
Voda
5. Situační zpráva o výsledcích mimořádného monitoringu jakosti vody za účelem zjištění důsledků povodní v srpnu 2002
– stav do 2.9.2002 Povodňová situace na tocích si vynutila mimořádný monitoring jakosti vody, na kterém spolupracuje Povodí Vltavy s.p. a Povodí Labe s.p. Souhrnně výsledky mimořádného monitoringu vyhodnocuje MŽP, odbor ochrany vod, v součinnosti s VÚV T.G.M. Další výsledky mimořádného monitoringu uvádí na svých internetových stránkách státní podnik Povodí Vltavy (www.pvl.cz ) a státní podnik Povodí Labe (www.pla.cz ). Mimořádný monitoring se od 4.9.2002 vzhledem k stabilizaci situace upravuje, omezuje se četnost odběrů vzorků (na jednou týdně), dále se zaměří jen na profily, ve kterých lze očekávat významný vliv nedostatečně čištěných odpadních vod z poškozených ČOV; od sledování některých profilů se upouští (Labe-Roudnice nad Labem, Litavka-Beroun, Vltava-Solenice, Sázava-Pikovice a Sázava). Sledování některých ukazatelů, u kterých koncentrace zůstávají nízké, se ukončuje (kyanidy a fenoly). Výsledky sledování jakosti vody Výsledky monitoringu jsou uvedeny v následujících tabulkách. Výrazně je v nich označeno překročení limitu uvedeného v Příloze 3 Nařízení vlády 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod. Kromě toho jsou v tabulkách uvedeny pro srovnání se stavem před povodní aritmetické průměry hodnot ukazatelů jakosti vody, zjištěných při sledování státní sítě v letech 2000-2001. Informace o aktuálních průtocích Průtoky v tocích mají významný vliv na jakost vody, projevují se dvěmi protichůdnými tendencemi, jednak pozitivní - ředěním odpadních vod a také negativní - uvolňováním látek z ploch nebo uvolňováním sedimentů. V Labi a ve Vltavě 2.9.2002 v 7 hodin ráno byly zaznamenány tyto průtoky: Tok Stanice Stav (cm) Průtok (m3/s) n-denní průtok % z dlouhodobého ročního průměru Labe Mělník 328 370 90 138 Labe Ústí nad Labem 341 505 60 172 Vltava České Budějovice 165 86 20 312 Vltava Praha - Chuchle 106 368 30 248 Hodnocení výsledků sledování jakosti vody Jakost vody v Labi se v posledních dnech zlepšila a stabilizuje se. Výsledky posledních rozborů již v žádném z uvedených ukazatelů nepřekračují limity Nařízení vlády 82/1999 Sb. a nevybočují z obvyklých hodnot. Zvýšená, hodnota AOX (adsorbovatelných organických halogenů) z 26.8. v profilu Labe-Obříství mohla být důsledkem problematické situace při úniku chloru ve Spolaně v Neratovicích; v Labi v Děčíně zvýšení AOX bylo zachyceno ve vzorku z 29.8. V Labi v Děčíně nejsou již zvýšené koncentrace nepolárních extrahovatelných látek, které představují kontaminaci ropnými látkami a tuky; ty byly 17.-18.8. zvýšené. Oproti stavu ve dvouletí 2000-2001 nastal na Labi pokles v koncentraci fosforu a u posledních měření i u amoniakálního dusíku. Situaci ilustrují následující obrázky. V jakosti vody ve Vltavě pod Českými Budějovicemi se prozatím nefunkčnost ČOV České Budějovice významně neprojevuje; koncentrace amoniakálního dusíku a celkového fosforu je nižší než byl průměr za období 2000-2001. V Lužnici pod Táborem (v Bechyni) došlo 28.8. k mírnému překročení limitu Nařízení vlády v ukazateli CHSKCr. ČOV Tábor Klokoty byla zatopena a doba nutná k zprovoznění se odhaduje na 1 měsíc. Otava při ústí do nádrže Orlík má jakost vody odpovídající běžným hodnotám, u některých ukazatelů je výrazně nižší (N-NH4). Mikrobiální zatížení je zvýšené. Ve Vltavě pod nádrží Orlík, ve které se po promíchání tvoří nové teplotní rozvrstvení, poklesla již, po předchozím vzrůstu, hodnota koncentrací amoniakálního dusíku. Obdobně se situace projevuje pod nádrží Vrané nad Vltavou. Jakost vody ve vltavské kaskádě se stabilizovala. Zvýšení koncentrace oxidovatelných látek (CHSKCr) pod nádržemi kaskády lze vysvětlit výplachem organických součástí sedimentů z nádrží, rovněž k tomu přispívají nefunkční ČOV České Budějovice, Písek, Tábor, Prachatice, Protivín a další menší ČOV v povodí nádrží. Jak v Úhlavě, tak v Berounce pod Plzní, je značné mikrobiální zatížení toku. Zprovoznění ČOV Plzeň se odhaduje na 1-2 měsíce. Podle výsledků z 2.9. se značně zhoršila jakost vody v Berounce v profilu Lahovice, zvýšený obsah nerozpuštěných látek způsobil nadlimitní koncentraci fosforu. Zvýšení koncentrace oxidovatelných látek ve Vltavě v Praze Podolí, které se projevilo 22.8. mírným překročením limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. v ukazateli CHSKCr, již ustoupilo; oproti dvouletí 2000-2001 byla zvýšená koncentrace adsorbovatelných organických halogenů (AOX), která rovněž u posledních měření má klesající tendenci. Původ zvýšení AOX se dá jen odhadovat; podíl na tom může mít uvolnění adsorbovatelných organických halogenovaných látek ze starých sedimentů. Ve Vltavě pod Prahou (Libčice a Zelčín), se zlepšila situace v obsahu nepolárních extrahovatelných látek (ropných látek a tuků), nadlimitní hodnoty z 20. a 22.8. se již neopakují. V úseku Vltavy od nefunkční ČOV Praha po soutok s Labem je významně vyšší mikrobiální zatížení. Všeobecně jsou toky značně mikrobiálně zatíženy, obsah fekálních koliformních bakterií vysoko přesahuje limit Nařízení vlády 82/1999 Sb., přispívá k tomu nefunkčnost desítek čistíren odpadních vod. Je nutno ovšem vzít v úvahu, že ani za normální situace na tocích, kterou může charakterizovat průměrná hodnota za období měření 2000-2001, nebyl vždy vyhovující stav dosahován. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí