zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategické posuzování v odpadovém hospodářství

18.09.2002
Odpady
EIA
Strategické posuzování v odpadovém hospodářství
Plán odpadového hospodářství ČR a jeho posouzení vlivu na životní prostředí Plán odpadového hospodářství ČR (dále jen „Plán“) podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA) podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Zpracovatel Plánu je povinen provést posouzení vlivu Plánu na životní prostředí podle odst. 1 a odst. 2 § 14 citovaného zákona. Zpracovatel koncepce je povinen návrh Plánu zveřejnit nejméně 60 dnů před jejím projednáváním. Vzhledem k tomu, že materiál je předkládán Ministerstvem životního prostředí a stanovisko by mělo vydávat k Plánu též Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 1 cit. zákona, upouští se od vydání stanoviska a to podle odst. 4 § 14 cit. zákona. Krajské koncepce hospodaření s odpady a jejich posouzení vlivu na životní prostředí Krajské koncepce hospodaření s odpady, musí být posouzeny procesem strategického posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „proces SEA“) pouze na základě rozhodnutí Rady kraje a nebo na základě požadavku SFŽP ohledně dotací. Avšak pokud se Rada kraje rozhodne proces SEA uskutečnit, současně posouzení této koncepce napomůže při čerpání finančních prostředků z fondů ISPA, Phare, SAPARD, kde posouzení procesem SEA je podmínkou. Koncepce se posuzují na základě Metodiky posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí vydané Ministerstvem životního prostředí a musí být posouzeny interaktivním procesem. Tedy každá dílčí fáze zpracování koncepce musí být posouzena a zveřejněna. Na základě posouzení zpracovatelem posouzení a na základě připomínek veřejnosti se upraví dílčí fáze koncepce a rozhodne se o jejím dalším zpracování. Tým zpracovatele koncepce a tým posuzovatele stále spolu komunikuje a diskutuje o podobě koncepce a zároveň o jejím vlivu na ŽP. Pokud se týmy nedohodnou, tým posuzovatele uvede svůj návrh ve zprávě, kterou průběžně vytváří a její konečné znění předkládá příslušnému úřadu, který vydává stanovisko k posouzení koncepce, tedy Ministerstvu životního prostředí ( dále jen „MŽP“). Posuzovatele určuje Krajský úřad po dohodě s MŽP a platí jej Krajský úřad. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí