zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obaly - Základní informace k § 14 - Seznam osob

11.10.2002
Odpady
Obaly - Základní informace k § 14 - Seznam osob
§ 14 stanovuje povinnost do 60 dnů od vzniku povinnosti podat návrh na zápis do Seznamu osob. Na toto ustanovení se rovněž vztahovalo přechodné období 6 měsíců podle § 51 zákona o obalech. Osoby, kterým již povinnost vznikla, ji tedy musely splnit nejpozději do 30.6. 2002. Povinnost zapsat se do Seznamu se přitom nevztahuje na: a) povinné osoby, které mají uzavřenu smlouvu o tzv. sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností na všechny své obaly, b) povinné osoby, které uvádí obaly na trh nebo do oběhu výhradně prodejem spotřebiteli (tedy zejména prodejny, prodávající výhradně spotřebiteli). Ovšem za podmínky, že prokážou, že na všechny obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu, jsou plněny povinnosti zpětného odběru obalů a obalových odpadů a využití odpadu z obalů jinou povinnou osobou, tzn. např. dodavatelem, výrobcem. Návrh na zápis do Seznamu se může zaslat Ministerstvu životního prostředí, tj. včetně odborům výkonu státní správy v jednotlivých krajích, písemně (ve čtyřech vyhotoveních) a současně na technickém nosiči dat. Elektronická forma není povinná. Pro podání návrhu na zápis není stanoven formulář, postupuje se podle odst. 2 a 3 § 14. Návrh na zápis musí obsahovat všechny náležitosti zde uvedené, zejména popis zajištění zpětného odběru (písm. c), způsob informování spotřebitele (písm. d) a popis zajištění využití odpadu z obalů (písm. e). Jak bylo uvedeno již výše, povinnosti pod písm. c) a d) se vztahují na použité obaly od spotřebitelů, povinnost pod písm. e) se vztahuje vždy na všechny obaly nebo balené výrobky bez rozdílu, uvedené na trh nebo do oběhu v ČR. Při popisu povinností podle těchto písmen je nutné vždy uvést, jaké typy obalů společnost uvádí na trh nebo do oběhu a zda slouží k balení výrobků pro spotřebitele nebo pro potřebu vlastní či jiných podniků. K návrhu na zápis do Seznamu je nutno připojit doklad o zaplacení tzv. registračního poplatku za zápis do Seznamu. Registrační poplatek se platí na účet Státního fondu životního prostředí, který je zřízen u České národní banky a má číslo 9025-001/0710. Pro snadnou identifikaci příjmu z registračního poplatku je zapotřebí, aby byl při převodu částky plátcem uveden variabilní symbol 477. Vhodné je do poznámky uvést i IČO plátce. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí