zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SR - Výzva a prosba k zapojeniu sa do celoslovenského týždňa kompostovacích aktivít 2002

08.10.2002
Odpady
SR - Výzva a prosba k zapojeniu sa do celoslovenského týždňa kompostovacích aktivít 2002
Týždeň kompostovacích aktivít sa uskutoční od 4.11. – do 10.11.2002 v rámci Kompostovacej kampane. Milí priatelia, chceme vás touto cestou poprosiť a zároveň vyzvať o pripojenie sa k Týždňu kompostovacích aktivít, ktorého cieľom je osloviť čo najväčší počet ľudí a informovať ich o problémoch a riešeniach pri nakladaní s bioodpadom z domácností a záhrad. Prečo taká kampaň ? Bioodpad tvorí podľa prieskumov v SR 30 - 45 % podiel tuhého komunálneho odpadu (TKO), teda odpadu z našich domácností, ulíc, podnikov, podobných domácemu odpadu. Sám o sebe je bioodpad neškodný, ale jeho zmiešavaním z ostatnými druhmi odpadu a vyhadzovaním do kontajnerov na zmesný odpad škodíme životnému prostrediu. Prispievame tým k zvýšeniu škodlivých nekontrolovateľných reakcií na skládkach a v spaľovniach (napr. na skládkach vzniká nebezpečný silne výbušný plyn – metán, ktorý výraznou mierou prispieva k rozširovaniu skleníkového efektu, pri pálení bioodpadu uniká do ovzdušia oxid uhoľnatý, uhľovodíky a dechtové látky. Ak bioodpad obsahuje chlór, jeho spaľovaním vznikajú aj vysokotoxické dioxíny). Zároveň musia občania a obce znášať rastúce poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Aj to je jeden z dôvodov prečo sa na jeseň často stretávame s neznesiteľným dusivým zápachom, ktorý vzniká pri spaľovaní bioodpadu zo záhrad (lístia, konárov, pozberových zbytkov, atď.). Naopak vytriedením a kompostovaním bioodpadov môžeme ušetriť takmer polovicu z poplatkov za odvoz a likvidáciu zmesných odpadov a získať neškodným, prírodným procesom kvalitné hnojivo (čím ušetríme za nákup hnojív pre záhradku), ktoré zvýši úrodnosť a prevzdušní pôdu. Spoločnosť priateľov Zeme v snahe pomôcť ľuďom, obciam, mestám riešiť tento problém a pomôcť tak životnému prostrediu realizuje už tretí rok celoslovenskú \"Kompostovaciu kampaň\". Jej cieľom je rozšíriť kompostovanie bioodpadov na čo najväčšie územie SR. Veríme, že si aj popri svojej pracovnej zaneprázdnenosti nájdete trochu času a zapojíte sa do tejto aktivity a tým aspoň malou, ale veľmi potrebnou čiastkou prispejete k zlepšeniu spomínaných problémov. Každá aj zdanlivo malá aktivita je vítaná a bude prínosom pre zlepšenie životného prostredia. Dovolíme si Vám navrhnúť niekoľko typov aktivít a veríme, že Vás niektorá osloví natoľko, že ju budete chcieť zrealizovať. - urobte si kompostovisko pri kancelárii, dome, firme, atď. Začnite oddelene zbierať bioodpad a kompostujte ho, - praktická ukážka výroby kompostovísk - môžete si zabezpečiť napr. odpadové dosky z píl (my používame nevratné drevené palety, ktoré sa používajú na prepravu tovaru - získavame ich z veľkoskladov), z ktorých by sa dalo urobiť niekoľko kompostovísk, ktoré by ste umiestnili ľuďom, ústavom, detským domovom..., - distribúcia informačných materiálov o kompostovaní na miesta, kde je väčší pohyb ľudí a kde sa ľudia dlhší čas zdržujú (knižnice, čitárne, čajovne, obchody zo záhradkárskymi potrebami a technikou, kníhkupectvá, pošty, úrady, kluby dôchodcov, Slovenský záhradkársky zväz ...), - urobenie infostánkov - každý urobený infostánok je veľmi užitočný. Určite máte bohaté skúsenosti s usporiadavaním infostánkov, no predsa napíšem niekoľko vecí na upútanie. Máme 2 typy kompostovacích zásobníkov (drevený a z pletiva) za ktoré vešiame 4 tabuľky so stručným popisom kompostovania. Veľkej pozornosti sa teší aj ukážka záhradného drviča a plastového kompostéru, ktoré sa na túto priležitosť dajú požičať v predajniach zo záhradnou technikou. Upútajú aj rôzne transparenty (látkové, kartónové), ktoré budú ľudí vyzývať aby začali kompostovať. - oslovenie médii - pozvanie miestnych médií na akciu, písanie článkov do novín a časopisov, rozhovory v miestnej TV, rozhlase atď. Príklad tlačovej správy vám v prípade záujmu pošleme e-mailom. - prednášky na školách a pre verejnosť - každá dobrá prednáška je veľmi prospešná. Ak sa niekomu bude zdať, že mu nestačia informácie z osvetových materiálov, dajte nám vedieť, radi vám pošleme aj ďalšie. - výlep kompostovacích plagátov - (školské nástenky, vývesky, záhradkárske obchody, obchody so záhradnou technikou, obecné a mestské úrady ..., vždy po dohode s majiteľom alebo kompetentnými úradníkmi). - osveta medzi obyvateľmi - toto je práca pre tých, ktorí chcú urobiť osvetu dôkladne a na 100%. Osveta medzi ľudmi, ktorí bývajú v rodinných domoch tzv. „od domu k domu“ má totiž podľa naších doterajších skúseností najväčšiu účinnosť. Samozrejme sú na to potrebné voľné kapacity (aj keď osvetu môže robiť aj jeden človek). Pri tejto práci sú vhodné podporné hlásenia v miestnom rozhlase, poprípade list od starostu. Ľudia to príjimajú vo väčšine veľmi dobre a dá sa im pritom veľa vecí vysvetliť. - napíšte kompetentným na mestských/obecných úradoch a žiadajte ich o vybudovanie kompostárne na mestskú zeleň a bioodpad z domácností a živností, o podporný kompostovací program pre záhradkárov a rodinné domy, ktorý slúži na rozvoj domáceho kompostovania. Rovnako ich môžete požiadať o zhotovenie infopoličky na rôzne osvetové materiály, ktoré si budú môcť návštevníci úradov bezplatne zobrať. - premietanie videofilmu o kompostovaní (môžeme zapožičať 28 min. videofilm, ktorý vyhral 1.cenu ministerstva životného prostredia v kategórii výchovno-vzdelávacích a inštruktážnych filmov na EKOTOPFILMe 2001) Každému kto sa zapojí do celoslovenského týždňa kompostovacích aktivít ponúkame : - všetky potrebné informácie, návody, pomoc... - informačné materiály o kompostovaní - návrh tlačovej správy pre miestne médiá - propagáciu a uverejnenie poďakovania na našej internetovej stránke a v časopise Ekolisty Ak urobíte akúkoľvek aktivitu v rámci Týždňa kompostovacích aktivít pošlite nám prosím o tom spätne informáciu. Ak vám uverejnia nejaký článok v novinách tak nám ho tiež prosím pošlite. Veľmi pekne vám vopred ďakujeme za zapojenie sa do našej akcie a tešíme sa na vaše správičky. Ak máte záujem zapojiť sa do „Týždňa kompostovacích aktivít 2002“, dajte nám prosím vedieť (telefonicky, e-mailom alebo faxom) najneskôr do 21.10.2002, do ktorých aktivít by ste sa chceli zapojiť a my vám na základe toho pošleme potrebné informácie a materiály. Zapojeným organizáciam a jednotlivcom ponúkame bezplatne tieto materiály : - všetky materiály týkajúce sa kompostovania v množstve po vzájomnej dohode: - Domáce kompostovanie - leták, zelená farba, A4 zložené zhruba na polovicu - Vermikompostovanie (dážďovkové kompostovanie) – leták, hnedá farba, A4 - Postavte si kompostovisko – letáčik 1/3 A4 - Kompostovanie - brožúrka A5, 20 strán - Bioodpad problém, riešenie kompostovanie - plagát, plnofarebný, A2 (kresba uzavretého cyklu živín) - Kompostovanie – príručka pre obce – brožúra, 100 strán, A4 - materiály týkajúce sa ostatných tém v obmedzených množstvách : - Jednorazové obaly ŠKODIA VIAC ako vratné fľaše – leták, modrý, skladačka - Jednorazové obaly ŠKODIA VIAC ako vratné fľaše – leták, modrý, 1/3 A4 – skrátená verzia - Nespaľujme odpady v domácnosti – leták, červený, A4 zložený na 3x - Používajme vratné obaly – Zem nie je na jedno použitie – plagát čb., A2 (vtipná kresba obesenca) - Na jednorazové obaly nápojov doplácame všetci – plagát, plnofarebný, A3 aj A4 (foto skládky s informačným textom o obaloch) - PVC – jed pre životné prostredie – leták, plnofarebný - Ekolisty č.1 a č.2 – informačný spravodaj Spoločnosti priateľov Zeme - tlačovú správu pre médiá (na tieto účely môžete použiť aj texty z našich materiálov) V Košiciach 4.10.2002 Radoslav Plánička Spoločnosť priateľov Zeme V prípade záujmu nás kontaktujte: Spoločnosť priateľov Zeme P.O.BOX H-39, 040 01 Košice tel./fax: 055/ 677 1 677 e-mail: spz@changenet.sk
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí