zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda v pondělí rozhodne o „velké novele“ zákona o ochraně přírody a krajiny a o zpřísnění obchodu s ohroženými druhy

14.10.2002
Příroda
Vláda v pondělí rozhodne o „velké novele“ zákona o ochraně přírody a krajiny a o zpřísnění obchodu s ohroženými druhy
Na svém pondělním zasedání v pondělí 14. října projedná vláda dvě novely zákonů, které předkládá Ministerstvo životního prostředí. Jedná se o novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Obě připravilo MŽP kvůli potřebě sladit českou legislativu s evropským právem – zakotvit v českém právním řádu požadavky na soustavu evropsky významných chráněných částí přírody Natura 2000. Předmětem novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je transpozice dvou norem ES – jednak směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a dále směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Právě na těchto dvou směrnicích staví soustava Natura 2000. Vzhledem k velkému množství dosud provedených úprav a novel přistupuje nyní Ministerstvo životního prostředí k vyhlášení úplného znění zákona č. 114/1992 Sb. – k tzv. „velké novele“ zákona. Hlavním cílem je vytvořit právní nástroje pro ustanovení české části soustavy Natura 2000 a pro sjednocení ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů v evropském měřítku. Jedná se o určování, schvalování a ochranu území, zahrnutých do soustavy Natura 2000, která má v právu ES prioritní význam, o vytvoření předpokladů pro jejich další uchování a ochranu. Dodržování požadavků těchto směrnic Evropská unie přísně sleduje. Dalším zákonem, jehož slučitelnost s příslušnými právními předpisy ES v oblasti životního prostředí je nezbytná, je zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, který právně zakotvuje závazky, vyplývající z Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), k níž v roce 1992 přistoupilo tehdejší Československo a s dalšími požadavky nařízení Rady ES. Navrhovaná úprava reaguje na skutečnost blížícího se vstupu České republiky do EU, kdy bude nutné všechna nařízení Rady v této oblasti odpovídajícím způsobem včlenit do národní legislativy. Součástí nového zákona by měly být i dosud chybějící opatření, kterými jsou například zákaz dovozu kůže mláďat určitých druhů tuleňů nebo úprava dovozu kožešin ze zemí, kde se k lovu používají nášlapné pasti. Návrh zákona navíc zachovává povinnou registraci určených exemplářů, kterou sice nepožadují právní předpisy ES, ale doporučuje ji Sekretariát CITES v Ženevě. Jako nová povinnost se v zákoně objevuje zpoplatnění vydání povolení k dovozu nebo vývozu exemplářů. Natura 2000 je celoevropská soustava zvláště chráněných území evropského významu. Vychází z citovaných směrnic ES o ochraně ptáků a o ochraně stanovišť. Hlavním cílem Natury 2000 je zachování biologické rozmanitosti evropského kontinentu, ochrana nejohroženějších druhů rostlin a živočichů a zachování rozmanitosti a kvality přírodních stanovišť. Karolína Šůlová tisková mluvčí MŽP Další informace najdete na internetových stránkách: www.natura2000.cz http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.htm www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí