zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otázky životního prostředí v Mezinárodní organizaci civilního letectví (ICAO)

19.11.2002
Hluk
Otázky životního prostředí v Mezinárodní organizaci civilního letectví (ICAO)
Výtah z prohlášení pro tisk číslo 7587/01 (Press 131) z jednání Rady Evropské unie, které se uskutečnilo v Lucemburku 4.-5. dubna 2001.
Výtah ze závěrů Rady Rada s ohledem na sdělení Komise, různá zasedání ICAO a její komise pro Ochranu životního prostředí v letectví (CAEP) a jejich výsledných doporučení:
1. Vítá doporučení CAEP zavést nové certifikační standardy hluku a recertifikaci starších letadel, jako významný první krok.
2. Uznává, že studie CAEP prokázaly podstatné regionální rozdíly v problémech s hlukem a poznamenává, že nová certifikace sama o sobě nebude dostatečná pro řešení těchto problémů v Evropě.
3. Poznamenává, že CAEP identifikoval provozní procedury a způsoby plánování využití pozemků, které mohou přispět ke snížení hluku, ale upozorňuje, že tyto možnosti jsou na úrovni Společenství již vyčerpány.
4. Podtrhuje ochotu států s environmentálními potřebami dosáhnout dohody v rámci ICAO o výraznějším snížení následků hluku a aplikovat restrikce na provoz letadel, které splňují standardy kapitoly 3 pouze okrajově, s ohledem na umožnění pokračování provozu letecké dopravy na nejvíce hlukem ohrožených letištích, při současném uznání potřeby optimálního využití dostupné kapacity letišť; a k zprostředkování vyjednaného urovnání roztržky mezi USA a EU.
5. Potvrzuje připravenost zohlednit specifickou situaci provozovatelů z rozvojových zemí a žádá, aby Komise předložila analýzu dopadu různých scénářů.
6. Souhlasí se zavedením dlouhodobých standardů pro navrhování letadel založených na revidovaných certifikačních procedurách, které budou lépe odpovídat možnostem moderních technologií.
7. Vítá doporučení CAEP zavést tržní opatření pro snížení plynných emisí v letecké dopravě. Zdůrazňuje, že ICAO se musí shodnout na politice a dalším rozvoji dobrovolných omezení a daní z emisí a konečně i na zavedení obchodování s emisemi, které by vedlo ke splnění závazků signatářů Kjótského protokolu.
8. Zdůrazňuje, že je potřeba dále pracovat na zjištění emisních parametrů ve všech fázích letu a vyzývá k zpracování striktnějších norem emisí jiných plynů než CO2 ve všech fázích letu do roku 2004. Vyzývá Komisi, aby zpracovala zprávu o možnosti podporovat v EU dodržování nejnovější normu ICAO o oxidech dusíku.
9. Zdůrazňuje potřebu společné koordinace prezentace evropského pohledu na 33. shromáždění ICAO.
www.datis.cdrail.cz/DOCS/EDICE/Zprávy/Zpravy801.doc
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí