zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně

16.12.2002
Obecné
Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně
Ve spolupráci s obcí Hostětín už řadu let realizuje Veronica Brno ekologické projekty, které ukazují možnosti trvale udržitelného života nejenom na venkově. Hostětín každoročně uvítá široké spektrum návštěvníků od starostů přes všechny stupně škol až po řemeslníky a ostatní veřejnost, kteří se nechávají inspirovat fungujícími pilotními projekty. Proto Veronica ve spolupráci s řadou národních a mezinárodních partnerů založila v Hostětíně Centrum modelových ekologických projektů pro venkov, které by mělo navázat na zkušenosti pilotních projektů realizovaných v minulém období jak námi, tak obcí a dalšími subjekty. Úmyslem je pořádat zde praktické školicí a vzdělávací kurzy pro zástupce veřejné správy, řemeslníky, malé a střední podniky, studenty i širokou veřejnost. Pilotní projekty: Moštárna - součást programu sdružení Tradice Bílých Karpat. Ročně zpracuje až 200 tun jablek, z toho asi 120 tun v BIO kvalitě. Kořenová čistírna odpadních vod - Veronica navrhla tento způsob čištění odpadních vod a podílela se na prosazení výstavby čistírny. Ta byla zkolaudována v roce 1997 a znamenala konec stavební uzávěry v obci. Stává se místním biocentrem se vzdělávací funkcí. Program svépomocných montáží slunečních kolektorů Slunce pro Bílé Karpaty - v jeho rámci bylo v Bílých Karpatech doposud instalováno na 40 jednoduchých solárních systémů a ukázka vysoce efektivního systému užívajícího technologii selektivní vrstvy. Sušárna ovoce - kterou zrekonstruovali na podzim 1998 místní ochranáři. Obnovili tak tradici, která sahá až do 17. století. O provoz dvě stě let staré sušárny se starají místní obyvatelé a během podzimu usušili více než tunu různého ovoce pro drobné pěstitele z Hostětína a okolí. Výtopna na biomasu - dokončená v říjnu 2000, dodává teplo a teplou vodu většině hostětínských domů. Je projektem zaměřeným na mechanismy ochrany klimatu. Plán budovy Centra - Ojedinělá intenzita ekologických aktivit vytváří potřebu budovy s možnostmi pořádání seminářů a ubytováním. Samotná budova by měla být ukázkou ekologického stavění na současné evropské úrovni. Vývoj projektů v roce 2001 Záchrana krajových odrůd, zpracování ovoce Na podzim roku 2000 započala Moštárna v Hostětíně svou první zkušební sezónu výroby jablečného moštu. Pod značkou Tradic Bílých Karpat vyrobila tehdy první desetitisíce litrů nefiltrovaného, neředěného, pasterizovaného a jinak neupravovaného jablečného moštu. V roce 2001 se soustředili především na propracování fungujícího soběstačného marketingu, napravení vad na strojním vybavení moštárny, odstranění technologických chyb zjištěných ve zkušebním provozu a samozřejmě také na další výrobu jablečného moštu. Rovněž byla instalována automatická separace odpadních vod, které svým organickým znečištěním (kousky jablek, listí, šťáva) nesplňují kritéria pro vypouštění do veřejné kanalizace resp. na kořenovou čističku odpadních vod. Tyto vody jsou využívány jako mírně hnojivá zálivka na okolních pozemcích. V sezóně 2001 bylo vyrobeno 27 tisíc lahví selského moštu, 45 tisíc lahví BIOmoštu a 50 tisíc litrů převážně BIOmoštu bylo uloženo v tancích pro pozdější lahvování. Výrazným navýšením výkupu BIOjablek oproti konvenčním motivujeme zemědělce k certifikaci do režimu ekologického zemědělství. V průběhu roku byla pořádána informační kampaň, při níž se snažili přesvědčit místní zemědělce o výhodách BIO-zemědělství. O prodej moštů projevily zájem významní celorepublikoví distributoři produktů zdravé výživy a zlepšil se i prodej v síti obchodní společnost PRO-BIO působící po celé republice (v Brně je mošt již na 80 prodejních místech!). Slunce pro Bílé Karpaty V rámci programu Slunce pro Bílé Karpaty byl na střechu moštárny instalován velkoplošný solární kolektor, který bude sloužit na přípravu teplé užitkové vody a k přitápění. Instalace proběhla svépomocí za odborné asistence Ing. Armina Themessla z rakouské organizace AEE. Základní elementy stavebnicového systému (nikoliv moduly) byly připraveny ve Villachu ve Štýrsku takže samotná montáž 36 m2 kolektoru včetně odstranění krytiny a závěrečného oplechování trvala pouhé tři dny. Výjimečnost kolektoru spočívá především v použití speciální selektivní absorbční plochy TiNOX. Velmi zajímavá je i cena, která celkově (včetně práce) nepřesáhne 5000 Kč/m2. Kolektor tohoto typu je zatím v České republice naprosto ojedinělý. Zapojení do systému proběhlo na jaře 2002, včetně instalace 10 m3 vodní tepelně akumulační izolované nádrže. Celá instalace byla financována ze sbírky lucemburské nadace Hëllef fir d´Natur. Výtopna na biomasu Tato část projektu vyplývá z role ZO ČSOP Veronica jako nevládního partnera obce Hostětín, která od října 2000 provozuje biomasovou výtopnu na štěpky s rozvodem tepla pro celou obec. Přestože využití biomasy je na našem území opodstatněné a přirozené, vyžaduje rozvoj využití biomasy u nás stále velkou osvětovou a argumentační podporu, aby se tento obnovitelný zdroj energie reálně mohl prosadit v souboji s fosilními palivy. Toto prosazení souvisí i s vytvářením příslušné \"lobby\", která může čelit velkým (v případě plynu a elektřiny zcela, u uhlí víceméně také) monopolním dodavatelům. Proto realizátoři pokračovali ve snaze o komunikaci producentů dřeva a dřevního odpadu s provozovateli biomasových výtopen. Cílem je založení biomasového spolku, který má svůj předobraz například v obdobné struktuře v Rakousku. Jedním z nástrojů prosazování je učení se od úspěšných příkladů v zahraničí. Po obec Hostětín jsme zpracovali studii Energetické využití biomasy v Rakousku, která shrnuje způsoby a trendy, zejména při využití dřeva. Další část naší činnosti byla zaměřena na osvětu pro občany, kteří se učí využívat obecní zdroj tepla. Výtopna má neobvykle vysoké procento připojených domů - přes 80 %. Pro některé uživatele, hlavně ty, kteří byli zvyklí na lokální topeniště, není připojení na dálkové teplo jednoduše zvládnutelnou skutečností (zejména skutečnost, že trvale mohou sledovat svou spotřebu tepla a s tím spojené finanční náklady). Proto jsme pro tyto občany připravili podrobný návod o možnostech regulace spotřeby a v případě potřeby jsme vždy otevřeni k diskusím i radám. Veronica zůstává nadále partnerem obce a společně hledá možnosti efektivního využití zdroje, zabezpečení paliva i dalších možností využití obnovitelných zdrojů v obci. Společné plány byly formulovány v přihlášce do programu EU Stoprocentně nefosilní obec, který je součástí kampaně vyhlášené v rámci programu ALTENER. Vliv existence biomasové výtopny v Hostětíně je zřejmý v uvažování okolních obcí. Kromě plánů existují již i připravené projekty, např. konverze fosilního zdroje ve výtopně ve městě Slavičín. Tento vývoj znamená rovněž nadějný posun v možnostech systémového zajišťování paliva. Plán budovy Centra Již v roce 2000 Veronica Brno navázala spolupráci s architektonickým ateliérem Georga W. Reinberga, který má řadu zkušeností s výstavbou ekologických staveb jak obytných, tak administrativních. Připravená studie se vyznačuje výrazným citem pro vesnický stavební charakter (např. dřevěné a kamenné prvky, sedlová střecha, půdorysné rozvržení ) s odvážným začleněním prvků typických pro nízkoenergetické a pasivní domy (fasádní kolektor, prosklená jižní fasáda, tvar pláště, který minimalizuje tepelné ztráty...). Samozřejmostí jsou prvky jako zemní kolektor, centrální energetické řízení, masivní izolace, kvalitní okna a další. Celý dům bude již během stavby sloužit pro permanentní workshop zaměřený na předávání zkušeností s ekologickým stavěním především mezi architekty, inženýry a řemeslníky. Součástí návrhu je i projekt skladu, který bude sloužit k uskladnění jablečného moštu. Budova skladu využívá dnes nestandardní materiály, jako např. tepelná izolace ze slámy, hliněné zdivo a omítky a jiné. Financování projektů Vzhledem ke značné komplexnosti projektů realizovaných v Hostětíně je zřejmé, že jejich finanční zajištění pochází z mnoha zdrojů a že se využívá řada mechanismů - státní prostředky, dary nadací i soukromých firem, zahraniční vládní fondy, úvěry, prostředky z mnohastranných (evropských) projektů atd. Zdroj: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno Kontakt: veronica@ecn.cz, www.veronica.cz, http://www.ekoporadna.cz/
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí