zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energii Slunce je dobré využívat

14.01.2003
Obecné
Energii Slunce je dobré využívat
Slunce již miliardy let zásobuje Zemi energií a dává tak život naší planetě. Jen na zemské pevniny dopadá 2700krát více energie, než je celosvětová spotřeba primární energie. V naší zeměpisné šířce ozařuje slunce kolem poledne při letním bezmračném dni každý čtvereční metr plochy výkonem asi 1000 W. Není škoda nechat tuto energii zahálet? Celoroční množství sluneční energie dopadající na Saharu je jen 2,5krát větší než v naší zeměpisné šířce. Tuto informaci přinášíme záměrně v době, kdy mráz v okna duje, a tak je čas přemýšlet o snižování výdajů v domácnosti i o tom, že sluneční energie je využitelná přímo ve formě světelného a tepelného záření, nebo nepřímo - mechanicky či jako energie uložená v biomase. Nebo také jinak: Přes 400 milionů let byla hromaděna sluneční energie ve fosilních palivech, zejména v uhlí a rozkladem mikroorganismů rovněž v ropě a zemním plynu. Za necelých 200 let rozvoje průmyslu a dopravy se nám však podařilo podstatnou část těchto zásob spálit, takže jejich vyčerpání je v dohlednu. Nebuďme sobci Kromě toho zplodiny spalovacích procesů vytvářejí skleníkový efekt. Planeta se otepluje, což může způsobit, že za 50 až 60 roků by se mohla zdvihnout hladina oceánů asi o 90 cm, takže zhruba třetina Evropy by pak zmizela pod vodou. Je tedy nejvyšší čas začít se zajímat o získání tepla a elektřiny bez spalování. Jednou z cest dostupných téměř každému, je využití přímého slunečního záření. V současnosti jsou technicky zvládnuty na komerční úrovni tři způsoby efektivního využití sluneční energie ve formě přímého záření: - solární architektura,- solární absorbery a kolektory,- solární články - fotovoltaika. Solární architektura je složitá a obsáhlá problematika, proto se zaměříme na sluneční kolektory a fotovoltaiku. Teplou vodu ohřejí absorbery Sluneční absorbery jsou konstruovány pro sezonní využití. Vyrábí se z plastů tmavé barvy, odolných proti ultrafialovému záření. Protéká jimi voda. Doporučený průtok na 1 m2 plochy absorberu je asi 100 litrů za hodinu. Na zimu, před začátkem mrazů, musí být systém vypuštěn. Absorbery jsou vynikajícím zdrojem teplé vody pro zahradní bazén a dobře poslouží také pro přípravu teplé vody na chatě nebo v zahradním domku. Jejich životnost výrobci udávají na dvacet let. Na principu přímého ohřevu média pracuje také tepelný absorber, ve kterém se ohřívá vzduch. Když slunce zahřeje vzduch v absorberu umístěném na jižní střeše nebo fasádě domu na 33 st. C, automaticky se zapne ventilátorek, který vhání teplý vzduch do místnosti a studený vzduch z místnosti do absorberu. Tento systém sám o sobě samozřejmě domek nevytopí, používá se v kombinaci s jiným typem vytápění. Ale dobře poslouží například k levnému temperování místnosti nebo chaty v nepřítomnosti uživatele. Příkon ventilátorku je totiž jen 30 W. Také v přechodném období na jaře a na podzim je teplo sluníčka předané absorberem docela příjemné. Kolektor potřebuje nemrznoucí kapalinu Sluneční kolektor je plněn nemrznoucí kapalinou, která působí jako teplonosné médium a teplo získané ze slunečního záření předává ve výměníku, umístěném buď do zásobníku vody, nebo do bazénu. Voda v zásobníku krátkodobě akumuluje předané teplo. Teplá voda je spotřebovávána v domácnosti, nebo vyhřívá místnosti. Zásobníky teplé vody ohřívané solárními kolektory jsou většinou řešeny tak, aby při menším slunečním svitu, kdy sluneční energie nestačí k ohřevu dostatečného objemu vody, mohla být voda ohřívána i jinou energií, například elektřinou, nebo z kotle ústředního topení. Ale v období od května do srpna lze teplem ze slunce krýt až 99 procent spotřeby tepla na ohřev vody a i v dubnu a v září je to ještě více než 80 procent. Jak \" to\" funguje Vlastní solární kolektor je řešen buď jako:- plochý, vakuový,- vakuový kondenzační,- kolektor s Fresnelovými čočkami. Rozdíly mezi jednotlivými typy jsou především v účinnosti přeměny záření na teplo, a pochopitelně v ceně: Nejlevnější jsou ploché kolektory, u nichž absorber tepla tvoří meandrovitě tvarovaná, obvykle měděná trubka, která je umístěna v rámu a přikryta sklem s malým koeficientem odrazivosti. Kolektory vakuového typu jsou sestaveny z absorberů, vložených do skleněných trubic, z nichž je kvůli snížení tepelných ztrát vyčerpán vzduch. Jednotlivé trubice je možno při poruše vyměnit, aniž by bylo nutno vyměňovat kolektor jako celek. U vakuových kondenzačních kolektorů je do vakuované trubice vložena ještě jedna trubka, heatpipe, plněná teplonosným médiem, které se vypařuje. V kondenzátoru umístěném v hlavě kolektoru pára kondenzuje a uvolněné teplo předává teplonosnému médiu, jímž jsou plněny základní absorbery. Obě teplonosné látky se však přímo nesetkávají. Životnost těchto typů kolektorů je podle údajů výrobců 30 až 50 roků. Pro ilustraci účinnosti různých typů jsou v tabulce Srovnání účinnosti solárních kolektorů uvedeny doporučené plochy kolektorů pro určité užití. Předpokládá se, že kolektory jsou směrovány na jih s maximální odchylkou - 20 stupňů a se sklonem 40 stupňů vůči horizontále. Bazén v roli zachránce Společnou nectností těchto typů kolektorů je tendence k přehřívání systému i když není teplo odebíráno. Teploty pak mohou překročit 200 stupňů C. Taková situace nastává například když zůstane o dovolené domek prázdný. Teplonosné médium je sice nejen nemrznoucí, ale snáší i poměr ně vysoké teploty. Ale čeho je moc, toho je příliš. Proto je velmi výhodné, když je k dispozici bazén, který přebytečné teplo spotřebuje. Jinak je nutno kolektory v případě dlouhodobého přerušení odběru tepla zastínit. Střecha dobře topí Přehříváním netrpí systémy pracující na principu Fresnelovy čočky. Jsou konstruovány jako skleněná střešní okna, nebo skleněná střešní krytina s dobrými teploizolačními vlastnostmi. Střešní sklo je tvarováno tak, že ve vzdálenosti 40 cm pod ním se vytváří dlouhá ohniska koncentrovaného tepelného záření. Do ohnisek jsou umístěny absorbery tepla. Jsou to obvykle hliníkové trubky, kryté nátěrem s dobrou tepelnou absorpcí. Jsou uchyceny na rámu, který se automaticky posunuje podle pohybu slunce na obloze tak, aby absorbery byly stále v ohniscích. Ale v případě přehřátí rám automaticky vysune absorbery mimo ohniska. Tam je poměrně nízká teplota, zásluhou tvarování skla, které propouští do prostoru jen příjemně rozptýlené světlo. Prostor pod sklem se proto podstatně méně prohřívá než při zasklení stejné plochy běžným sklem. Je to výborné řešení nejen pro přihřívání vody v domácnosti, ale zejména pro zimní zahrady, skleníky, ateliéry, kryté bazény, půdní byty a podobné prostory. Systém lze také instalovat i na neobydlené půdě. Připravte si peníze, které oknem nevyletí Pro využití solární energie k celoročnímu ohřevu vody je nutno nejen namontovat kolektory na střechu, ale přizpůsobit i vodoinstalace v domě. Minimálně to bude výměna bojleru. Vlastní montáž kolektorů se provádí buď na konstrukci, umístěnou nad střešní krytinou, nebo se kolektory přímo zabudují do střechy. V případě užití Fresnelových kolektorů je to typický způsob montáže. Z tabulky Na kolik \" ta vymoženost\" přijde vyplývá, že poměr cen systémů je 1: 1,2: 1,35, zatímco poměr účinností je 1: 1,66: 1,87. Účinnost roste rychleji než cena. Systém s Fresnelovými kolektory přijde sice až na 150 000 korun, ale nahradí 9 m2 plochy střešní krytiny a zbaví vás starostí s přehříváním při malém odběru tepla. Na otázku, co to vynese, nelze rozumně odpovědět v obecné poloze. Všechny uvedené cenové údaje jsou orientační. Solidní firma, a je jich u nás už několik, vám udělá obvykle zdarma energetický audit, a pak navrhne vhodné řešení. Popisované systémy ohřejí za den asi 200 litrů vody na 50 až 60 stupňů Celsia. V každém případě uspoříte náklady na elektřinu nebo plyn, případně jiné topivo. Že se ceny energií stále zvyšují, víme. Ale i když budete tepelnou energii získávat spalováním dřeva, což je dnes na venkově převažující trend, nezapomeňte zakalkulovat práci potřebnou k jeho přípravě. A měli byste si také nějak ocenit váš příspěvek k ozdravění životního prostředí. Srovnání účinnosti solárních kolektorů Účel užití Plochý kolektor Vakuový kolektor Vakuový kondenzační Ohřev vody na 45 stupňů C Dům pro 3 až 5 osob m2/ osoba 1,50 0,90 0,80 Vícerodinný dům m2/ osoba 1,10 0,70 0,60 Topení v obytném domě m2/ m2 obytné plochy 0,10 0,08 0,07 Bazén venkovní krytý m2/ m2 povrchu bazénu 0,70 0,55 0,50 nekrytý m2/ m2 povrchu bazénu 0,90 0,75 0,70 Od května do srpna lze u nás teplem ze slunce krýt až 99 procent spotřeby tepla na ohřev vody. Solidní firma vám udělá obvykle zdarma energetický audit, a pak navrhne řešení. Na kolik \"ta vymoženost\" přijde - Rozdíl ceny montáže nad krytinou nebo přímo do krytiny je zhruba 5 až 10 tisíc korun.- Ale instalace celého systému pro tří až pětičlennou domácnost, s užitím plochých kolektorů o ploše kolem 5 m2, přijde zhruba na 80 000 až 100 000 korun. V této částce jsou započteny ir egulátory a vedení, jakož icena speciálního zásobníku teplé vody s možností ohřevu buď solární energií, nebo z kotle ústředního topení, případně elektricky.- Když budou použity kolektory vakuového typu, zvýši to cenu systému asi na 120 000 korun, případně na 135 000 korun při použití kondenzačních vakuových kolektorů.- Systém s Fresnelovými kolektory stojí zhruba 130 000 až 150 000 korun. Zdroj: Peníze a my - Deníky Morávia
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí