zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odborníci z celého světa budou hledat cesty jak na jedy ve Spolaně

14.01.2003
Chemické látky
Odborníci z celého světa budou hledat cesty jak na jedy ve Spolaně
PRAHA – Dvaatřicet odborníků z celého světa přijede do Prahy jednat o možnostech likvidace nejtoxičtějších látek světa, takzvaných perzistentních organických látek - POPs (persistent organic pollutants). Právě těmito jedy je zamořena chemička Spolana Neratovice. Ta je patrně nejvíce kontaminovaným místem dioxiny v celé Evropě. Organizace Arnika, IPEN (1) a UNIDO (2) připravily seminář, na němž budou představeny nespalovací technologie, kterými lze jedy ze Spolany odstranit a lze jimi také nahradit nebezpečné spalovny. Perzistentní organické látky jsou zřejmě vůbec nejtoxičtější sloučeniny jaké kdy člověk stvořil. Patří sem například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Již ve velmi malých dávkách působí poruchy hormonálního a imunitního systému a ohrožují reprodukční schopnosti všech živočichů, včetně člověka. V přírodě se rozkládají velmi pomalu a kumulují se v tělech živočichů. Člověk je jimi ohrožen nejvíce, protože stojí na vrcholu potravního řetězce. „Zbavit se těchto látek je velmi obtížné. Nejčastěji se likvidují ve spalovnách, což však není ideální řešení. Při spalování perzistentních organických látek vznikají dioxiny, které se pak různými cestami uvolňují do životního prostředí. Cyklus kontaminace přírody tak pokračuje pořád dokola. Proto se snažíme prosadit alternativní řešení likvidace těchto jedů,“ zdůvodnil pořádání semináře vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík. Dioxiny byly vyplaveny při povodních ze Spolany Neratovice. Kontaminovaly Labe i hospodářská zvířata v okolí továrny. Jak ukázaly rozbory zadané Arnikou, Labe kontaminovaly také polychlorované bifenyly (PCB), které jsou v porovnání s dioxiny stejně nebezpečné. Česká republika je PCB vysoce kontaminovaná, což dokazují rozbory mateřského mléka. Metody likvidace diskutované na semináři je možné použít i k likvidaci těchto látek. Na semináři se bude hovořit o výhodách dvou komerčně nejúspěšnějších metod. Jednou z nich je takzvaný BCD-proces (3), který chce Fond národního majetku (FNM) použít na likvidaci dioxinové zátěže ve Spolaně Neratovice. Tuto metodu ovšem vybral bez výběrového řízení. Šanci tak nedostal další efektivní způsob likvidace POPs: vysokoteplotní chemický rozklad provozovaný firmou ELI Ecologic International (4), který jeho autoři na semináři představí rovněž. „Na semináři bude ovšem představena také další metoda vyvinutá českými vědci v Ústavu chemických procesů AVČR, která zatím není komerčně využívána,“ řekl Petrlík. Semináře se zúčastní odborníci z 20 zemí světa. Nebudou chybět ani zástupci z Ugandy, Indie, Egypta či USA. Na seminář jsou přizváni také lidé ze státní správy a samosprávy ČR. Po skončení semináře pořádá sdružení Arnika tiskovou konferenci (v pátek 17. ledna od 13,00 v hotelu Prokopka). Poznámky: (1) IPEN - International POPs Elimination Network je mezinárodní síť nevládních organizací spolupracujících na prosazování Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Cílem této sítě je zákaz a eliminace těchto látek (např. aldrinu, dieldrinu, endrinu, DDT, chlordanu, heptachloru, hexachlorbenzenu, mirexu, toxaphenu, PCB a dioxinů). Síť vznikla souběžně s počátkem procesu příprav mezinárodní úmluvy na jaře roku 1998. Arnika je její členskou organizací počátku. Práce IPEN se nyní zúčastňuje již přes 350 nevládních organizací z celého světa. Stockholmská úmluva byla podepsána v květnu 2001 ve Stockholmu a Česká republika ji již ratifikovala. (2) UNIDO - Organizace pro průmyslový rozvoj Organizace Spojených národů, která sídlí ve Vídni. Tato instituce se stala také donátorem příprav českého Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. (3) BCD proces (Base catalyzed dechlorination): proces založený na reakci chloru s hydroxidem sodným a uhličitanem sodným za vysokých teplot. Při tomto postupu nevznikají toxické látky a je použitelný pro kapaliny i pro tuhé odpady. (4) Chemické látky spolu reagují za vysokých teplot, přičemž však nedochází k hoření a tedy ani k únikům toxických zplodin. Zdroj: Arnika
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí