zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přírůstky databáze RESERS 3/1999

18.05.1999
Obecné
Přírůstky databáze RESERS 3/1999
Databázi RESERS tvoří soubor anotovaných dokumentačních záznamů o článcích z odborných našich i zahraničních časopisů a sborníků. Zachycuje informace především z oblasti odpadového hospodářství,
Databázi RESERS tvoří soubor anotovaných dokumentačních záznamů o článcích z odborných našich i zahraničních časopisů a sborníků. Zachycuje informace především z oblasti odpadového hospodářství, ale i právních úprav a ekonomických nástrojů politiky životního prostředí, řízení péče o životní prostředí, ekologické výchovy a osvěty, posuzování vlivu na životní prostředí, ekologických rizik a monitoringu životního prostředí a legislativy ES. Kopie jednotlivých citovaných textů je možné získat ve Středisku veřejných informačních služeb pro životní prostředí Českého ekologického ústavu. Kontakt: Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax.: 02/71737721, e-mail: Jaroslava.Kotrcova@ceu.cz Sdělení odboru odpadů MŽP ze dne 8. 4. 1998 o zařazení odpadů na návrhy okresních úřadů podle Katalogu odpadů Ministerstvem životního prostředí (paragraf 4 odst. 1 zákona č. 125/1997., o odpadech). Odpady, 9, 1998, č. 9, s. 10-12. Ve smyslu paragrafu 4 odst. zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, MŽP podle Katalogu odpadů zařadilo tyto odpady: Odpady znečištěné škodlivinami, obaly se zbytky škodlivin, odpadní plasty, plenky a plenkové kalhoty na jednorázové použití ze zdravotnických zařízení, kal z údržby vodních toků a vodních nádrží a z provozování rybníků, odpad z čištění stok a dešťových vpustí, odpad z česlí, materiál z demolic vozovky, zemina znečištěná ropnými látkami, průmyslové smetky, smetky z areálu letiště, olejové filtry, kovové části vozidel znečištěné ropnými látkami, brusné kotouče, odpadní brusiva, odpady pryže, dřevní moučka, piliny a dřevní odpad znečištěné olejem nebo jinými organickými škodlivinami, směsi olejů s vodou z obrábění kovů, ostatní směsi olejů s vosou, ethylenglykol, stavební odpady, veterinární odpady, použitý formovací písek s přírodními přísadami ze slévárenství, asfaltová lepenka, podobný odpad komunálním odpadům. číslo záznamu: 8100 Sdělení odboru odpadů MŽP ze dne 7. 5. 1998 o zařazení odpadů na návrhy okresních úřadů podle Katalogu odpadů Ministerstvem životního prostředí (paragraf 4 odst. 1 zákona č. 125/1997., o odpadech). Odpady, 9, 1998, č. 9, s. 12-13. Ve smyslu paragrafu 4 odst. zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, MŽP podle Katalogu odpadů na návrhy okresních úřadů zařadilo tyto odpady: smetky z areálu letiště, veterinární odpady, sodíkové, halogenidové a rtuťové výbojky, úsporné žárovky, odpadní dioktylftalát, kondenzát z kompresorů, odpadní tuhé prostředky znečištěné oleji a tuky, lešticí bavlna a plsť znečištěné škodlivinami, prach s obsahem neželezných kovů z výroby olověného křišťálu, azbestový odpad, použité injekční stříkačky, jehly, čepelky ze zdravotnických a sociálních zařízení, použité infuzní soupravy, cévky, znečištěný obvazový materiál, použité pomůcky ze zařízení sociální péče, kal z provozu čerpací stanice autoprovozu, součástky automobilu s obsahem azbestu, hutní a slévárenská suť, kal ze sléváren. číslo záznamu: 8101 Sdělení odboru odpadů MŽP ze dne 17. 6. 1998 o zařazení odpadů na návrhy okresních úřadů podle Katalogu odpadů Ministerstvem životního prostředí (paragraf 4 odst. 1 zákona č. 125/1997., o odpadech). Odpady, 9, 1998, č. 9, s. 13-14. Ve smyslu paragrafu 4 odst. zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, MŽP podle Katalogu odpadů na návrhy okresních úřadů zařadilo tyto odpady: směs organických rozpouštědel s obsahem halogenovaných rozpouštědel, směs organických rozpouštědel bez halogenovaných rozpouštědel, vyřazené pryžové hydraulické hadice se zbytkovým obsahem ropných látek, zbytky brusných pásů, vytvrzená odpadová prášková nátěrová hmota epoxipolyesterového typu KOMAXIT, hydroxid sodný, vodní sklo, veterinární odpady. číslo záznamu: 8102 Sdělení odboru odpadů MŽP ze dne 4. 8. 1998 o zařazení odpadů na návrhy okresních úřadů podle Katalogu odpadů Ministerstvem životního prostředí. Odpady, 9, 1998, č. 9, s. 14. Ve smyslu paragrafu 4 odst. zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, MŽP podle Katalogu odpadů na návrhy okresních úřadů zařadilo tyto odpady: televizní obrazovky, počítačové monitory, magnetofonové pásky, olověné akumulátory získané sběrem nebo výkupem od občanů, odpady podobné komunálnímu odpadu ze živností, úřadů a průmyslu. číslo záznamu: 8103 NOVOTNÝ,Pavel Koncept zlepšení životního prostředí pro region Českomoravské vysočiny. Odpady, 8, 1998, č. 9, s. 16-17. 1 obr. Na základě smlouvy mezi MŽP ČR a rakouskou firmou Agiplan Planungsgesellschaft mbH byl vypracován projekt "Koncept zlepšení životního prostředí pro region Českomoravské vysočiny". Tento článek se věnuje odpadovému hospodářství (zneškodňování komunálního odpadu) a starým zátěžím. číslo záznamu: 8104 ADAMCOVÁ, Renáta Švajčiarsky príklad modernej koncepcie odpadového hospodárstva. Odpady, 8, 1998, č. 9, s. 17-18. 1 fot. Ve Švýcarsku je odpadové hospodářství na vysoké úrovni. Občané jsou motivováni chovat se šetrně, třídit odpadky k recyklaci, nabízet starší přístroje k dalšímu použití (existuje zde síť second handů, některé odpady zpětně vykupují v obchodech). I přesto se najdou lidé, kteří odpad zabalený v nestandardních pytlích svévolně vyhazují. Pokud někoho takového nachytá policie, čeká ho vysoká pokuta. číslo záznamu: 8105 STRAKA, František Skládkový plyn. Anaerobní fermentace. Principy vzniku bioplynu a skládkového plynu. Odpady, 8, 1998, č. 9, s. 19-21. 3 obr., 1 tab. Bioplyn z reaktorů a kvalitní skládkový plyn jsou principiálně zcela identické plyny, lišící se pouze v obsazích minoritních příměsí. Absolutně největší podíl metanu se ve skládkách odpadů vytváří z materiálů obsahujících celulózu a papír, kartonáž, dřevní a rostlinný odpad. Proto musí odborné odhady produkce plynu vycházet z aktuální skladby odpadů, která se mění, a s rozvojem recyklace papíru se bude měnit stále více. číslo záznamu: 8106 Více naleznete na http://www.ceu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
22
11. 2017
22.11.2017 - Seminář, školení
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí