zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co kraj, to nový souhlas?

12.02.2003
Odpady
Co kraj, to nový souhlas?
Firmy provozující recyklační zařízení na zpracování stavebních odpadů musejí mít od letošního 1. ledna souhlas k provozování zařízení, využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Souhlas vydává orgán kraje v přenesené působnosti. Tuto povinnost stanovuje § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V současnosti se recyklaci stavebního odpadu zabývá kolem 25 firem, které k tomuto účelu provozují asi 38 recyklačních linek, z nichž je zhruba 95 % mobilních. Tyto recyklační linky využívají provozovatelé ve svém trvalém působišti jenom po určitou dobu, větší část roku se pohybují v různých lokalitách celé republiky. Každá mobilní linka změní v jednom roce přibližně patnáctkrát své působiště. Podle zákona č. 185/2001 Sb. požádali všichni provozovatelé recyklačních linek o zmíněný souhlas příslušný krajský úřad, a to podle místa působiště firmy a umístění recyklačního zařízení. Pro případ recyklace stavebních odpadů v jiných regionech či na území jiných krajů jsou však podle uvedeného zákona vyžadovány nové souhlasy (včetně všech příloh daných zákonem). Praxe je taková, že jednotlivé kraje přistupují k udělování potřebného souhlasu odlišně. Některé vycházejí ze souhlasu vydaného v místě sídla firmy, jiné zase tvrdí, že mobilní výjezd recyklační linky například na týdenní akci není téměř možný, protože připravit a splnit všechny podmínky dané zákonem (evidence materiálu, odběry kontrolních vzorků na výluhy, převzetí odpadu, pravidelný monitoring a podobně) se nedá fyzicky stihnout. Takový přístup by mohl vést zcela jednoznačně k zániku recyklace stavebních odpadů mobilními linkami, což jistě neměl zákonodárce na mysli. Je to také v rozporu se zpracovávanými koncepcemi odpadového hospodářství krajů. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM), která sdružuje 23 firem, proto požádala o stanovisko legislativní odbor Ministerstva životního prostředí (MŽP). Ten ve svém vyjádření (ze dne 23. 10. 2002, č.j. 410/3223/02) potvrdil, že \"...dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, lze zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů provozovat pouze na základě rozhodnutí kraje, vydaného v přenesené působnosti. Podle § 78 odst. 6 to znamená, že v případě mobilních recyklačních zařízení musí jejich provozovatel získat souhlas od všech krajských úřadů, v jejíchž obvodu činnost provozuje. Pokud orgán kraje v přenesené působnosti zvolí při rozhodování o udělení souhlasu k provozu mobilního zařízení v obvodu své působnosti tzv. zkrácené řízení, tak zřejmě využije jako jeden z podkladů souhlas k provozování tohoto zařízení vydaný orgánem kraje v místě sídla firmy a ve svém obvodu již posoudí pouze přijatelnost provozování činnosti v konkrétním místě svého obvodu, nebude to v rozporu s právními předpisy a z hlediska požadavků praxe jej legislativní odbor MŽP může doporučit.\" I přesto, že udělování souhlasu je plně v kompetenci jednotlivých krajů, ministerské stanovisko by mělo podstatně snížit administrativní náročnost vyřizování souhlasu, a to jak pro provozovatele mobilních recyklačních linek, tak krajské úřady. AUTOR: Miroslav Škopán, prezident ARSM v ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí