zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lesy ČR a občanská sdružení dětem ve školách

12.02.2003
Les
Lesy ČR a občanská sdružení dětem ve školách
Od roku 1998 státní podnik Lesy České republiky zaměřil pozornost na lesnickou osvětu dětí. V září 1998 byl schválen návrh koncepce působení Lesů České republiky, s. p. (LČR), na děti a mládež. Počínaje rokem 1999 se tyto aktivity rozjížděly systematicky. LČR se odborně a finančně začaly podílet na realizaci vybraných projektů středisek ekologické výchovy (SEV) a od roku 1999 spolupracují se sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA (SEV TEREZA) na školním projektu Les ve škole - škola v lese. V roce 1999 navázaly LČR spolupráci se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina), které v té době sdružovalo 16 středisek ekologické výchovy. Záměrně byla vybrána střediska většího charakteru, která již měla dostatečně velké a vhodně vybavené výukové prostory a odborné pedagogické pracovníky, tvořící společně dobré zázemí pro kvalitní výuku. LČR odborně a finančně podporují projekty středisek, které úspěšně prošly výběrovým řízením, a výukové programy o lese na všech střediscích, která jsou členy SSEV Pavučina. Témata výukových programů jsou konzultována s lesníky a jsou vždy přílohou smlouvy. Výukové programy probíhají ve spolupráci s LČR od roku 1999. Od tohoto roku došlo k nárůstu počtu oslovených dětí z 9850 na 21 313 v roce 2002. Výsledkem spolupráce se Sdružením pro ekologickou výchovu a ochranu přírody REZEKVÍTEK (Brno) v roce 1999 bylo zpracování a vydání publikace Lesní čarování II. díl, která spolu s dílem prvním tvoří zdařilou pomůcku pro zpestření výuky přírodopisu a přírodovědy na základních školách a využívá se též často při výukových programech o lese. V dubnu 1999 se podařilo dokončit lesní naučnou stezku u Střediska pro vzdělávání a výchovu v přírodě, obecně prospěšná společnost Chaloupky (u Třebíče). V srpnu téhož roku spatřil světlo světa také projekt Les ve škole - škola v lese, ke kterému byla vyhlášena i výtvarná a literární soutěž. Na tomto projektu spolupracují LČR se SEV TEREZA (Praha). Jde především o 26 pracovních listů pro děti s metodikou pro učitele, které se věnují jednotlivým tématům z lesního prostředí od významu lesa v krajině, jeho oživení až po hospodaření a péči o něj. Do pilotního ročníku projektu se zapojilo 200 základních škol, které projekt ověřily. Všechny zmíněné aktivity byly v roce 1999 podpořeny částkou 695 000 Kč. Krabice jehličí a Bludiště znalostí Lesy ČR navázaly v roce 2000 na úspěšně započatou spolupráci mj. se SSEV Pavučina, realizací dvou vybraných projektů, které výrazně zkvalitnily a usnadnily výuku. V listopadu 2000 bylo dokončeno 16 obsáhlých souborů pomůcek pro výukové programy o lese s názvem \"Krabice jehličí\", na kterém LČR spolupracovaly se Sdružením pro ekologickou výchovu a ochranu přírody REZEKVÍTEK (Brno) a bylo dokončeno také zpracování a vydání hry \"Bludiště znalostí\" s otázkami z lesního prostředí. Tento projekt zpracovávalo Středisko globální výchovy EVANS (Praha). Do projektu Les ve škole - škola v lese se ve školním roce 2000/2001 zapojilo dalších 502 základních škol a výukové programy o lese byly provedeny na jednotlivých SEV pro 9870 dětí. Zmiňované aktivity v roce 2000 byly podpořeny částkou 1 143 000 Kč. V roce 2001 bylo zpracováno dalších sedm souborů pomůcek pro výukové programy o lese \"Krabice jehličí\". Každé středisko, které je členem SSEV Pavučina, má jeden z těchto souborů, který využívá při výukových programech a půjčuje základním školám ve svém okolí. V roce 2001 došlo také ke zpracování a vydání publikace Lesní čarování III. díl, která plynule navazuje na díly předchozí a vytvoření souboru dřevěných pomůcek \"Dřevěný orchestr\". Z dalších materiálů bylo vydáno \"Pexeso o lese\" a metodická publikace pro ekologickou výchovu \"Hurá z lavic III\". Při základních školách též pokračoval projekt Les ve škole - škola v lese, do kterého se ve školním roce 2001/2002 zapojilo dalších 310 základních škol a výukové programy o lese na jednotlivých SEV, kterými bylo osloveno 14 655 dětí. Celkově byly tyto aktivity v roce 2001 podpořeny částkou 1 337 000 Kč. Z toho výukové programy o lese částkou 500 000 Kč, projekty SEV částkou 680 000 Kč a školní projekt Les ve škole - škola v lese částkou 157 000 Kč. Od údolí až na vrcholky hor Dalších sedm projektů bylo podpořeno v loňském roce: Středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s. CHALOUPKY, u Třebíče - zpracování a vydání publikace \"Život na okraji lesa\". Středisko pro ekologickou výchovu a ochranu přírody REZEKVÍTEK, Brno - předmětem smluv bylo za a) zpracování pomůcek pro výukové programy o lese, a to pět kusů souborů pomůcek \"Krabice jehličí\" a za b) zpracování a vydání didaktického puzzle \"Život lesa\". Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, Rýchory - vybudování areálu pro ekologickou výchovu \"Za lesem do města\". Dům ekologické výchovy LIPKA, Brno - semináře s názvem \"Lesní vzdělávání pro učitele\". Základní organizace ČSOP PLANORBIS, Kroměříž - zpracování a vydání \"Průvodce lesními společenstvy v ČR\". Vzdělávací a informační středisko BÍLÉ KARPATY, Veselí nad Moravou - zpracování tří souborů pomůcek pro výukové programy o lese \"Lesy od údolí až na vrcholky hor\". Pokračoval také projekt Les ve škole - škola v lese, do kterého bylo ke konci roku 2002 přihlášeno 1120 základních škol a výukové programy o lese na SEV, které byly připraveny pro 21 313 dětí. Podpořeno částkou 1 630 000 Kč. Aktivity pro rok 2003 U příležitosti tiskové konference, která se konala v minulém týdnu, byla podepsána smlouva se SSEV Pavučina na realizaci výukových programů o lese na jednotlivých SEV. Další smlouvy byly podepsány s konkrétními středisky. Projekty prošly výběrovým řízením. Smlouvy byly podepsány s těmito středisky: Ekocentrum PALETA, Pardubice - předmětem smlouvy je zpracování a vydání didaktického domina o lese. Středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., CHALOUPKY - zpracování a vydání pomůcky pro výuku \"Lesní klikatice\". Dům ekologické výchovy LIPKA, Brno - realizace seminářů \"Lesní vzdělávání pro učitele\" a vytvoření venkovní interaktivní výukové pomůcky \"Stromová galerie\". Sdružení pro ekologickou a etickou výchovu ŽIVÁ PLANETA, Praha - vydání ekovýchovné didaktické pomůcky - simulační hry \"Opuštěné pole\". Sdružení pro ekologickou výchovu SLUŇÁKOV, Olomouc - realizace exkurzí s výkladem \"Lesní vzdělávání pro učitele\". Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody REZEKVÍTEK, Brno - zpracování 5 ks souborů pomůcek pro výukové programy o lese - \"Krabice jehličí\" Vzdělávací a informační středisko BÍLÉ KARPATY, o.p.s., Veselí nad Moravou - zpracování a vydání metodického materiálu \"Rostliny v lese\". Byla podepsána též smlouva se SEV TEREZA - pokračování projektu Les ve škole - škola v lese včetně nových materiálů a seminářů pro učitele. Celkově budou aktivity v letošním roce podpořeny částkou 1 650 000 Kč. Z toho výukové programy o lese částkou 650 000 Kč, projekty SEV částkou 600 000 Kč a školní projekt Les ve škole - škola v lese částkou 400 000 Kč. Připravil Jiří ČERNÝ Zdroj: Haló noviny
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí