zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)

27.02.2003
Odpady
Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)
Jindřich Petrlík Rakouský okres Freistadt leží ve spolkové zemi Horní Rakousko. Patří mezi spíše venkovské okresy s malou hustotou obyvatelstva. Ke třídění a recyklaci odpadů v okrese Freistadt vedl nedostatek prostoru pro další skládky odpadů. Bylo to v době, kdy se z komunálního odpadu vytřiďoval jen papír a sklo. V roce 1997 zde vyprodukovali 300 kg odpadů/osobu/rok, z toho putovalo na skládku, pouhých 25 %. Zbytek vytřídili a zrecyklovali. Systém sběru odpadů: Nakládání s odpady v okrese Freistadt obstarává Svaz měst a obcí okresu Freistadt. Svoz odpadů vytříděných do pytlů a bioodpadu do speciálních popelnic se jmenovkou se provádí každý týden. Ve svazu je 27 obcí, z toho 24 má sběrné dvory. V oblasti nakládání s odpady zde pracuje 144 lidí. Jde o decentralizovaný systém. Rakouského MŽP se při tvorbě zákona o odpadech snažilo dosáhnout maximálního vytřídění a recyklace odpadů. Zákon stanovuje zodpovědnost obce za svůj vyprodukovaný odpad. Není předepsán způsob řešení. 48% přivezou občané sami do sběrných dvorů. Při důsledném třídění obnáší zbytkový komunální odpad 20 - 25%. Objem odpadů v okrese Freistadt v t: Porovnání let 1991 1997 Skládky 6.648 5.038 Vytříděno 2.526 13.233 Celkem 9.174 18.271 Důvod nárůstu celkového množství odpadů: rostoucí míra konzumního způsobu života, zdokonalená evidence. Kolik kategorií a jaké se třídí, úspěšnost třídění: Domovní směsný odpad - 21% (skládkuje se a částečně se třídí, ale nemusel by se skládkovat). Dřevo - 4% (nyní jde do zařízení spalujících dřevo 600 Ös/t). Inertní odpad - suť 5% (skládka stavebního materiálu, který se recykluje) Zeleň - 18%. Bioodpad - 7% (kuchyňské zbytky) Nebezpečný odpad - 2% Vytříděný materiál (např. staré železo) - 19%. Vytříděné obaly (plasty, sklo) - 19%. Ostatní odpad - 7 % (musí se skládkovat, není jiný způsob, jak s ním naložit). V následujícím přehledu je vidět prudký nárůst množství kompostovaného odpadu. Porovnání let: 1991 1992 1996 Starý a nebezp. odpad 2.526 4.021 8.137 Kompost 495 2.596 souvislý růst Domovní odpad 5.700 4.539 3.660 Zbytkový odpad 948 950 1.018 (v r. 1995 - zbytkový odpad 730) I přes malou hustotu obyvatelstva v okrese Freistadt je maximální vzdálenost od občana k nejbližšímu sběrnému dvoru 5 - 7 km. Ten je většinou otevřený 2 - 3 odpoledne v týdnu. Náklady na obsluhu platí Svaz měst a obcí, jehož odborníci jsou v kontaktu s lidmi - pořádají veřejné diskuse. Motivace lidí touto cestou je lepší než jakákoli jiná propagace. Za první tři roky své existence uspořádal Svaz měst a obcí okresu Freistadt na 50 - 70 veřejných přednášek spojených s diskusí. Kompostování bioodpadu: V každé obci je jedna kompostárna. Musí být dotovány ze státních prostředků. Financování kompostáren je následující: ze zemského rozpočtu jde 1/3, 1/3 platí obec a 1/3 sedlák. Produkty kompostáren odebírají zemědělci, kteří pěstují bioprodukty vysoké kvality. Ke sběru bioodpadu je pro obyvatele prováděna speciální instruktáž. Dozvědí se na ní například, co do nádoby patří a že je třeba jej 1x týdně vyvézt. Při odchodu dostanou lidé nádoby na bioodpad a každý si tam hned napíše svoje jméno. Sběr je prováděn tím, kdo jej potom kompostuje. Většinou tedy zemědělci, kteří mají maximální zájem na čistotě kompostu. Většina z toho je kuchyňský odpad a zbytek je zeleň. Nádobu na kompostování si lidé koupí. Kompostování se pak platí v celkovém poplatku. Těžké kovy jsou v kompostu vznikajícím z takto vytříděného odpadu na minimu. Jak dlouho systém funguje? Od roku 1992. Ekonomika: Systém nakládání s odpady je soběstačný. Financují je obce a producenti obalů. Každý kg vyseparovaného odpadu vyjde levněji nežli spálení nebo skládkování směsného odpadu. Celkové náklady na systém či jeho jednotlivé části Porovnání let: 1995 1996 1997 Celkové náklady v Ös 12.473.206 15.718.920 17.034.142 Množství odpadu v t 5.193 6.973 8.722 Cena za tunu odpadu v Ös/t 1.784 1.657 1.396 Skládkování v Ös/t 913 1.360 1.420 Sběr a doprava v Ös/t 1.141 1.199 1.230 Kuchyňský odpad v Ös/t 1.778 (včetně dopravy) Odpad ze zeleně v Ös/t 582 Průměrná cena za nakládání s odpady pro jednu domácnost v Horním Rakousku v roce 1997 činila 2.000 Ös. V okrese Freistadt na tom byli občané lépe, zaplatili 1.150 Ös/domácnost. Ve Wellsu je spalovna o kapacitě 600.000 tun/rok. Ta si účtuje 2.000 Ös/t spáleného odpadu i přes snahu zavádět dumpingové ceny. Zdroj: CZ BIOM - www.biom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí