zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská příručka k ekonomickým a cross-media vlivům

12.03.2003
IPPC
Evropská příručka k ekonomickým a cross-media vlivům
V listopadu 2002 dokončila evropská pracovní skupina (TWG) první návrh referenčního dokumentu (BREF) k ekonomickým a cross-media vlivům . Návrh BREF se týká tří klíčových principů směrnice 96/61/EC o IPPC: ochrany životního prostředí, zohlednění nákladů a přínosů při aplikaci konkrétní techniky a posouzení vlivu na konkurenceschopnost v daném sektoru. Příručka navrhuje metodiku, která by měla napomoci jak úředníkům vydávajícím integrovaná povolení, tak technickým pracovním skupinám při posuzování nevyhnutelných environmentálních a ekonomických kompromisů během určování nejlepších dostupných technik (BAT). Obsah návrhu BREF V úvodu návrhu je zdůrazněno, že metodiky popisované v této příručce mají být používány pouze v případech, kdy nejlepší řešení nebyla jednoznačně patrná z úvodního výběru (zejména při vyplňování žádosti o integrované povolení). Obsah jednotlivých kapitol: · Metodika ke cross-media vlivům vysvětluje postup hodnocení cross-media vlivů při zjišťování, která z alternativních technik dosahuje větší úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Tzn. nejen ochrana jednotlivých složek jako je vzduch, voda a půda, ale též efektivní využití energie a surovin, atd. Tato část vychází z ISO 140 40 - Hodnocení životního cyklu. · Metodika přiřazení nákladů popisuje jednotlivé kroky potřebné k získání a posouzení nákladů o alternativních technikách transparentním způsobem. Tato část vychází do jisté míry z účetní praxe, nicméně zcela opomíjí metodiku environmentálního účetnictví. · Metodika stanovení BAT popisuje postup získání rovnováhy mezi zajištěním environmentálních požadavků a přijatelných nákladů. · Část týkající se posouzení konkurenceschopnosti popisuje aspekty, které je třeba posoudit při zajištění požadavku na ekonomickou dostupnost v daném průmyslovém či zemědělském sektoru.V závěru části týkající se ekonomické dostupnosti je uvedeno, že minimalizace finančního dopadu implementace BAT může být nalezena definováním delšího časového období k zavedení vysoce nákladné techniky tak, aby zavádění nové techniky bylo sladěno s obdobím běžné rekonstrukce zařízení a techniky“. · Poslední část shrnuje alternativní techniky hodnocení ekonomických a cross-media vlivů při určování BAT. Detailněji je popsána metoda EIA využitelná pro zhodnocení lokálních dopadů na životní prostředí. Ohodnocení environmentálních nákladů stručně popisuje základní koncepty určování velikosti a efektivnosti environmentálních výdajů. Postup prací na tvorbě BREF k ekonomickým a cross-media vlivům Koncem ledna 2003 vypršel termín pro zasílání připomínek k prvnímu návrhu. V následujících měsících budou připomínky od deseti členských a kandidátských zemí, Evropské komise a UNICE zpracovány do podoby druhého návrhu. V České republice bude v průběhu příštích měsíců vytvořena pracovní skupina k této oblasti. Jedním z cílů této pracovní skupiny bude navržení aplikace BREF k ekonomickým a cross-media vlivům v českých podmínkách. Aktuální informace o vytvoření a práci této pracovní skupiny budou zveřejňovány na www.ippc.cz a www.ceu.cz M. Přibylová ČEÚ – Agentura integrované prevence
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí