zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obchod s ohroženými zvířaty a rostlinami se kontroluje už 30 let

04.03.2003
Příroda
Obchod s ohroženými zvířaty a rostlinami se kontroluje už 30 let
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla podepsána ve Washingtonu právě před třiceti lety – 3. března 1973. Úmluvu, která je jedním z nejdůležitějších nástrojů mezinárodního práva v ochraně přírody, podepsalo bývalé Československo 28. února 1992 jako stočtrnáctý stát v pořadí. Účelem CITES je postavit mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami pod společnou kontrolu všech zemí světa. Úmluva omezuje zejména obchodování s jedinci ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. Podle statistických údajů je využívání divoké přírody pro účely mezinárodního obchodu druhou nejvážnější příčinou ubývání druhů na naší planetě, a to hned za ničením přirozených stanovišť. Hlavními vývozními oblastmi jsou Střední a Jižní Amerika, Afrika a Asie a hlavními dovozními oblastmi jsou Severní Amerika, Evropa, Dálný Východ (Japonsko, Korea, Čína), Střední Východ a Austrálie. Nejčastěji se obchoduje s kůžemi plazů, kožešinami, živými exotickými ptáky a tropickými ozdobnými rybkami, mušlemi a mořskými korály, kaktusy a orchidejemi a vzácným tropickým dřevem. V roce 1989 úmluva zakázala mezinárodní obchod se slonovinou, což přispělo k záchraně slona afrického před pytláckými masakry. Za další úspěch úmluvy se považuje značné omezení nelegálního obchodu s kůžemi krokodýlů a jeho nahrazením obchodem s kůžemi z farmových chovů. Úmluva CITES také podpořila moratorium na lov velryb, vyhlášené Mezinárodní velrybářskou komisí tím, že zakazuje mezinárodní obchod s produkty z velryb. Existuje značně rozsáhlý nelegální obchod s živou přírodou. Nejzávažnějším současným problémem je pašování vymírajících druhů jako jsou tygři (kosti), nosorožci (rohy), medvědi (žlučníky) aj. do Číny, Tchajwanu, Koreje, Vietnamu a Hongkongu pro výrobu tradičních léčiv. Po roce 1989 se do České republiky dováží stále více živých ptáků (zejména papoušci) a dalších exotických zvířat odchycených z volné přírody v rozvojových zemích Afriky, Jižní Ameriky a Asie kvůli poptávce chovatelů. ČR funguje také jako významná tranzitní země do západní Evropy. Od roku 1997 zaznamenáváme i nelegální dovoz předmětů ze slonoviny a dalších výrobků z živočichů chráněných CITES (módní kožené zboží a suvenýry). CITES je globální mezinárodní dohodou v rámci Organizace spojených národů a je považována za jeden z významných nástrojů světové strategie ochrany přírody. Úmluvu dosud podepsalo 161 států. Jde o vládní dohodu, která je však silně podporována významnými mezinárodními ochranářskými nevládními organizacemi, jako je IUCN (Světový svaz ochrany přírody), WWF (Světový fond pro přírodu) a mnoho dalších. Finančně a politicky je úmluva podporována USA, Evropskou unií, Japonskem a dalšími zeměmi. CITES vytvořila celosvětovou síť, která kontroluje mezinárodní obchod s ohroženými divokými zvířaty a planými rostlinami, a to hlavně pomocí povolení, která musí doprovázet každou mezinárodní zásilku dotyčných organismů nebo výrobků z nich. Tato povolení, známá spíše pod termínem „CITES permity“, jsou kontrolována celními orgány všech zemí CITES, které obchod uskutečňují. Povolení může být vydáno jen tehdy, potvrdí-li vědecký orgán, že odběrem rostliny nebo živočicha z přírody nedošlo k ohrožení druhu vyhubením. CITES permit je tedy jakýmsi dokladem o tom, že vývoz nebo dovoz určité zásilky, která obsahuje rostliny nebo živočichy, je v pořádku z hlediska ochrany přírody. Jako \"obchod\" označuje úmluva jakýkoliv vývoz nebo dovoz chráněných organismů, jejich těl a výrobků z nich. Úmluva se tedy týká jak velkoobchodníků, tak i všech individuálních cestujících do zahraničí. Předmětem ochrany CITES je v současné době asi 2 000 druhů zvířat a 35 000 druhů rostlin. Podle stupně ohrožení své existence v přírodě jsou rozděleny do tří kategorií: 1) Druhy kriticky ohrožené vyhubením jsou vyjmenovány v tzv. příloze I k CITES. 2) Druhy z přílohy II k CITES, jejichž situace v přírodě není kritická, ale které by mohly být ohroženy, pakliže by využívání pro mezinárodní obchod nebylo regulováno. 3) Druhy z přílohy III k CITES jsou ohrožené na území určitého státu, který požádal o regulaci obchodu s nimi. V České republice platí podle zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, že dovoz a vývoz živočichů a rostlin chráněných úmluvou CITES povoluje (vydává permity CITES) Ministerstvo životního prostředí, které je národním výkonným orgánem CITES. Jako vědeckým konzultantem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Dodržování úmluvy kontrolují celní orgány a Česká inspekce životního prostředí. Nedovolený vývoz nebo dovoz může vést přinejmenším k zabavení exemplářů. Podle zákona č. 16/1997 je možné uložit pokutu až do výše 200 000 Kč soukromým osobám a podnikatelům či právnickým osobám až 2 000 000 Kč. Pašování a nedovolený obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin může být hodnoceno jako trestný čin s možností uložení trestu odnětí svobody až na 8 let. Další informace: www.cites.org http://www.env.cz/www/laws/cites2.nsf Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí