zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SAKO a nelegální skládky

09.03.2003
Odpady
SAKO a nelegální skládky
Na základě rozhodnutí RMB ze dne 29. 4. 1999 provádí SAKO Brno, a.s. likvidaci nelegálních skládek na území města Brna. Toto rozhodnutí bylo dále upřesněno metodickým pokynem OŽP MMB, podle kterého zabezpečuje naše společnost likvidaci nelegálních skládek o objemu vyšším než 5m3 s tím, že malé skládky jsou prováděny prostřednictvím jednotlivých ÚMČ. Počet provedených likvidací se v roce 2001 pohyboval na úrovni roku 2000. Celkový objem finančních prostředků na tuto činnost ze strany města Brna se snížil o cca 1 mil. Kč v porovnání s rokem 2000, což je způsobeno nižší náročností jednotlivých akcí. V prvním čtvrtletí roku 2001 byla provedena celková inventura výskytu nelegálních skládek na území města Brna. Na tomto úvodním kroku se podílely jednotlivé ÚMČ, OŽP MMB a SAKO Brno, a.s. Z této analýzy vyplynul základní plán činností, který se průběžně upravoval na základě aktuálních potřeb a nových skutečností. Fyzické práce začaly v dubnu a byly ukončeny začátkem prosince. Všechny zadané akce byly v roce 2001 realizovány a předány v požadovaném stavu. Likvidace nelegální skládky je prováděna v následujících etapách: Zhotovení dokumentace výchozího stavu lokality včetně odhadu nákladů spojených s likvidací Dohoda ( objednávka ) se zadavatelem akce ( OŽP ) o realizaci zakázky Určení postupu prací Odstranění ruderárního porostu Ruční nebo mechanizovaný sběr odpadu Využití, likvidace a odvoz odpadu – skládka, spalovna, recyklační zařízení Terénní úpravy Zabezpečení lokality Protokolární předání akce OŽP, ÚMČ Závěrečná zpráva – vážní lístky, fotodokumentace Průběžný monitoring Výše uvedené činnosti byly prováděny buď vlastními výrobními prostředky nebo subdodávkami. Průběžná spolupráce s pracovníky odboru životního prostředí probíhala na odpovídající úrovni. Celkem byla ze strany OŽP MMB objednána likvidace 46 nelegálních skládek s celkovým množstvím odpadu 2010 t. Na základě zmíněných skutečností v kontextu posledních 3 let je možné učinit toto zhodnocení: Komoditou, která převažuje na nelegálních skládkách je stavební odpad ( beton, cihly, stavební zemina, atd. ). Je to dáno tím, že v případě pravidelného svozu odpadu není v nádobách místo na mimořádný odpad – oprava bytu, modernizace domu, atd. Samostatnou otázkou pak je činnost stavebních úřadů v rámci kolaudačního řízení. Druhým závažným problémem je opakovaný vznik nelegálních skládek v chatových a zahrádkářských koloniích. Dá se říci, že neexistuje na území města Brna chatová osada, kde by se nevyskytla nelegální skládka. Řešení v této oblasti vidím v zavedení pytlového sběru v těchto nedostupných oblastech v kombinací sběrových dnů. Během tří let se ukázala jako nejvhodnější zajištění proti obnovení nelegální skládky metoda vybudování pokud možno co nejsilnější zábrany ( závory, betonové překlady, umělé příkopy, ploty, kolíky ). Je to metoda typu „Na hrubý pytel hrubá záplata“. Otázkou zůstává, zda nebude za pár desítek let v Brně více závor než smrků. Vynalézavost některých občanů a podnikatelů nezná mezí. Zdroj:www.sako.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí