zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Európa sprísnila pravidlá spracovania živočíšnych odpadov

10.03.2003
Odpady
Európa sprísnila pravidlá spracovania živočíšnych odpadov
Slovensko začalo postupovať podľa európskej normy v predstihu
Koncom septembra 2002 prijal Európsky parlament nové nariadenie č. 1774/2002 EC o zdravotných požiadavkách na vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu, čím sa myslia odpady zo zvierat. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2003. „Cieľom tejto právnej normy je pomocou komplexných opatrení zabrániť prieniku infekčného priónu, ktorý spôsobuje BSE, do potravinového reťazca zvierat a ľudí,“ objasňuje riaditeľ odboru krmív a výživy zvierat Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Pavol Filkorn. „Doterajšie smernice napríklad umožňovali vyrábať mäsovokostné múčky na kŕmenie zvierat aj z uhynutých zvierat, teraz je to už zakázané. Mäsovokostné múčky sa môžu používať, ale iba v prípade, ak boli vyrobené zo zdravých zvierat.“ Kategórie Podľa tejto európskej normy sa vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu rozdeľujú do troch kategórií. Kritériom je stupeň infekčnosti a tým aj ohrozenia zdravia zvierat a v konečnom dôsledku aj ľudí. Prvá kategória zahŕňa suroviny predstavujúce najväčšie zdravotné riziko. Patria medzi ne zvieratá, u ktorých sa zistila BSE (choroba hovädzieho dobytka) alebo scrapie (choroba oviec podobná BSE), či suroviny obsahujúce rezíduá zakázaných látok, ako sú napríklad hormóny používané vo forme stimulátorov rastu. Môžu to byť aj kontaminanty životného prostredia, napríklad dioxíny či polychlórované bifenyly. Takto napadnuté živočíšne suroviny sa musia kompletne zničiť, a to spálením alebo – po vhodnom tepelnom spracovaní – zakopaním do zeme. Do druhej kategórie patria zvieratá uhynuté na farme. Tie môžu byť po vhodnom ošetrení recyklované, napríklad využité na výrobu bioplynu, kompostu či tukov. V nijakom prípade nemôžu byť použité na výživu zvierat. Iba suroviny živočíšneho pôvodu zaradené do tretej kategórie sa môžu po úprave použiť na kŕmenie zvierat. Môže ísť len o vedľajšie produkty, ktoré pochádzajú zo zdravých zvierat, ktoré boli porazené na ľudskú výživu. To však musí potvrdiť veterinárna kontrola na bitúnkoch. Výrobne takýchto krmív musia mať na takéto aktivity úradné povolenie. Významným bodom smernice je aj príkaz kŕmiť zvieratá tak, aby bol vylúčený kanibalizmus. Napríklad ošípané nemôžu byť kŕmené mäsovokostnými múčkami z ošípaných. V súlade s úniou „Slovensko zaviedlo systém spracovania živočíšnych odpadov, tak ako ho stanovuje nové nariadenie EÚ, už v minulom roku,“ upozorňuje P. Filkorn. „Začali sme vlastne podľa nej postupovať už v predstihu.“ Za obzvlášť dôležité označuje potrebu viesť detailný evidenčný systém pohybu a použitia surovín tak, aby v prípade problémov bolo možné vystopovať, odkiaľ pochádzajú a kadiaľ počas procesu prechádzali. Ďalším z opatrení na Slovensku bolo vlani zavedenie centrálneho registra hovädzieho dobytka. Zvieratá majú „pas“, ktorý ide s nimi od narodenia až na porážku. „Aj toto prispieva k lepšiemu vysledovaniu prípadnej choroby vrátane BSE,“ hovorí vedúci odboru živočíšnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva SR Ján Vajs. Zdroj: eTREND.sk
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí