zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Možnosti využití recyklace stavebních sutí po záplavách

17.03.2003
Odpady
Možnosti využití recyklace stavebních sutí po záplavách
Možnosti recyklace stavebních sutí vzniklých zřícením či nucenou demolicí domů po záplavách Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. prezident Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno tel.: 0605-720 234 Nečekaně rozsáhlé záplavy, které v letošním srpnu postihly zejména značnou část Čech způsobily velmi rozsáhlé škody na obytných budovách, průmyslových komplexech i dopravní infrastruktuře a samozřejmě i nedozírné škody ekologické. O rozsahu těchto škod bylo již napsáno mnohé a lze jednoznačně konstatovat, že co do rozsahu zničených a zřícených budov, či budov, které je nutno v důsledku jejich narušené statiky ještě odstranit, předčily nedávné rozsáhlé záplavy na severní a střední Moravě v roce 1997. V první fázi těsně po záplavách dochází i letos, stejně tak, jako tomu bylo při záplavách předchozích, v první řadě k vysoušení a záchraně budov, které bude možno dále používat. Je přirozená prvořadá snaha zajistit co nejdříve bydlení všem postiženým. Ve druhé fázi, jejíž počátek lze vystopovat již od počátku září, bude třeba z obcí odstranit stavební odpad, vzniklý zřícením budov či jejich nucenou demolicí. Jedná se přitom o velmi značné objemy odpadů, které by zahltily již tak značně zaplněné skládky tuhého komunálního odpadu, kde v předchozím období skončilo obrovské množství materiálů poškozených z povodní (jednalo se především o vybavení budov – nábytek, osobní potřeby, materiál uskladněných ve sklepích apod.). Přitom uložení materiálů na skládkách není v žádném případě levná záležitost a je třeba mít na mysli i skutečnost, že i v případě obecních skládek, které se nyní rychle zaplní současným odpadem z povodní (i za možných zvýhodněných cenových relací pro postižené) bude za několik málo let potřebné místo scházet. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR má v této oblasti velmi značné zkušenosti. V roce 1997 jsme byli přirozeně konfrontováni s problémem likvidace, resp. recyklace, zřícených budov na Moravě a jak se prakticky prokázalo, jednalo se o činnost velmi užitečnou a podařilo se tak výrazně omezit množství odpadů uložených na skládky. Recyklační firmy působily v řadě míst – Troubkách, Bochoři, Citově, Přerově, Olomouci atd. Proto i v letošním roce recyklační firmy sdružené v ARSM nabízejí pomoc postiženým obcím. Nabídka spočívá v možnosti úpravy stavebních sutí z objektů, které byly zničeny vodou či pro velký stupeň poškození odsouzeny k demolici. Zde je třeba připomenout, že způsobů zpracování stavebních sutí z demolic domů postižených záplavami je několik. Nejčastější způsob a v daném čase také nejrychlejší je takový, že se provede strojní demolice zaplavených domů, veškerý materiál se naloží na nákladní auta a odveze na blízké vytypované místo, kde zůstává připraven k dalšímu zpracování (obr. 1). Tento prostor by měl být pokud možno alespoň částečně zpevněný, není to však nezbytnou podmínkou. Další způsob, který byl při záplavách na Moravě také prováděn, byl takový, že vlastní demolice a odstranění zbytků stavby se provádělo ručně s použitím bourací a nakládací techniky. Přímo na místě byly vyseparovány kovové části, dřevěné konstrukce a prvky, sklo, plasty a ostatní předměty. Vlastní čistá cihelná, popř. kamenná suť byla nakládána na nákladní auta a takto čistý materiál byl přivážen přímo k recyklačnímu zařízení (třídič nebo drtič) a ihned zpracován na kvalitní recyklát. Tento způsob se jeví jako nejekonomičtější, neboť jednotlivé druhy odpadu lze separovat přímo na místě a bez dalšího překládání odváženy k místu zpracování, popř. uložení. Nevýhodou je však delší doba trvání demolice jednotlivých objektů. Obr. 1 Vlastní zpracování sutí probíhá podle toho, o jaký typ demolice objektu se jednalo. V případě samovolného zřícení, či strojní demolice probíhá tak, že ručně jsou přímo z prostoru deponie stavebních sutí odstraňovány nežádoucí předměty (trámy, textil, matrace, plasty apod.), odpad je nabírán kolovým nakladačem a navážen na tyčový rošt podavače (viz obr.2) Na tomto roštu dochází k další separaci nežádoucích předmětů a materiálů a jsou odstraňovány kusy sutí, obvykle větší jak 120 mm. Podsítná část propadá roštem a je vynášena pásovým podavačem na pásový dopravník, kde se materiál dále ručně zbavuje dalších nerecyklovatelných částí. Čtvrté místo pro ruční oddělení nežádoucích druhů odpadů pak může být i na horní sítové ploše vibračního třídiče. Výsledkem je velmi kvalitní vytříděný recyklát frakcí např. 0 - 32,32 - 63, 63 - 125, 125 a vyšší. Nejhrubší frakce je pak připravena pro další zpracování drcením. Samozřejmě tato technologie klade velké nároky na ruční třídění nežádoucích příměsí, ale při tak specifickém odpadu, jako se jedná o odpad z demolic budov postižených záplavami, nelze ruční práci vyloučit. Zvláště, má-li být výsledným produktem čistý recyklovaný materiál. Ze zkušeností z Moravy v roce 1997 je dalším problémem zajištění pracovníků pro provádění ruční separace. Je třeba si uvědomit , že odpad obsahuje všechny možné druhy inertního i organického původu, což zejména při teplém počasí vyvolává velmi nepříznivé pracovní podmínky. Na základě zkušeností lze konstatovat, že recykláty z takto zpracované suti jsou velmi vysoké kvality, prosté od různých příměsí. . Jemné frakce 0-32 mm jsou tvořeny zejména materiálem z nepálených cihel, omítek, zeminou apod. Větší frakce pak jsou tvořeny kameny, cihlami , betonem. Všechnu recyklované materiály pak naleznou znovu uplatnění zejména ve stavební výrobě, úpravách terénu a zpevňování hrází, stavbě místních komunikací a jiných konstrukcí. Obr. 2 Závěrem ještě několik základních pravidel pro nakládání se stavebními sutěmi z demolic: 1. Odděleně ukládat stavební sutě ze zřícených budov od ostatního materiálu poškozeného povodní (např. poškozeného vybavení bytu, textilu, organických materiálů atd.). 2. Veškeré stavební sutě uložit na provizorní mezideponii (pokud možno se zpevněným podložím), kde bude dále mobilními recyklačními linkami zpracována. 3. Pokud možno na mezideponii odděleně ukládat směsnou stavební suť vzniklou ze zřícených budov (je značně znečištěná) a suť vzniklou z demolic. V případě jakýchkoliv otázek se lze kontaktovat přímo na ARSM nebo na některého z jejích členů případně i na jiné firmy, zabývající se recyklací stavebních odpadů. Pevně věříme, že zde uvedené informace pomohou alespoň malou měrou vyřešit problémy jednotlivců i obcí, které v důsledku rozsáhlých záplav vznikly. Na závěr uvádíme seznam firem, členů ARSM, zabývajících se recyklací stavebních odpadů a majících s touto činností dlouholeté zkušenosti. U těchto firem jsme schopni garantovat jejich vysokou profesionalitu při řešení vzniklé situace. Adresář členů ARSM schopných recyklovat stavební sutě vzniklé při záplavách: FIRMA a kontaktní osoba Adresa Tel. mobil Fax E-mail BENE – stav. Spol., spol. s r.o. Marcel Paulus Ke klubovně 1500/23 155 00 PRAHA 5 02 – 6518951 0602-257143 02 – 6511140 bene@mbox.vol.cz DOLEŽAL - NB s.r.o. Čestmír Doležal Lipová 756 473 01 NOVÝ BOR 0424-722290 0602-132929 0424-722290 dolezalnb@iol.cz DUFONEV s r.o. Ing. Josef Fojtík Hlinky 102 603 00 BRNO 05-43244145 0602-711100 05 – 43244155 dufonevrc@iol.cz LUMOS, spol. s r.o. Lumír Dvořák Rudolfovská 88 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 038-7713218 0602-139515 038-7238503 lumos@mbox.vol.cz Ondřej Svoboda-Firma Svoboda Ondřej Svoboda Kamýcká 113/119 165 00 PRAHA 6 0602-352758 0602-352758 02-33325622 svoboda@fasvoboda.cz OTR, s.r.o. Ing. Miloslav Maňásek Masarykova 273 687 08 BUCHLOVICE 0632-595580 0603-212587 0632-595301 otr.sro@uh.cz REMEX Bohemia, spol. s r.o. Ing. Rudolf Cozl Na náhonu 56 266 01 BEROUN 0338-311 304 0602-218595 0338-311 305 info@remex.cz RESTA, v.o.s. Ing. Lubomír Šmída Náves 37 751 03 MAJETÍN 0641 - 741 811 0602 - 551 732 0641 - 741 811 resta@resta.cz SETRA, spol. s r.o. Roman Musil Zvonařka 16 617 00 BRNO 05-48534783 0602-363353 05-48534783 setra@setra-cr.cz SILNICE Horšovský Týn, a.s. Jan Hauser Nad rybníčkem 40 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN 0188 – 422724 0602194034 0188 - 422795 STAPO MORAVA, a.s. Ing. Jiří Podolský Holzova 52 628 00 BRNO 05-4423 0805 0602-344662 05 - 4423 0843 ŠUMBOR, spol. s r.o. Ing. Václav Schuster Hlavní 660 500 08 HRADEC KRÁLOVÉ 049 - 527 5087 0602-475 644 049 - 527 5087 sumbor@mbox.vol.cz WEAL, spol. s r.o. Jaroslav Kramosil Přátelství 370 104 01 PRAHA - Uhříněves 02 - 67713 438 0602-345 705 02 - 67713 440 kramosilj@mailbox.cz WEKO, spol. s r.o. Ing. Martin Wachsmann Frýdlantská 21/1311 182 00 PRAHA 8 02 – 71771323 0602 - 313 796 02 – 86586405 weko@weko.cz Zdroj:www.arsm.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí