zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehled poradních orgánů a komisí MŽP

19.03.2003
Obecné
Přehled poradních orgánů a komisí MŽP
č. N á z e v str. 1. Zvláštní (rozkladová) komise, legislativní a výkladová komise ministra ŽP ČR 4 2. Likvidační komise 6 3. Poradní sbor MŽP pro krajinotvorné programy 6 4. Poradní sbor pro botanické zahrady 7 5. Rada státní geologické služby 7 6. Komise pro hodnocení a přehodnocování prognózních zdrojů nerostů a podzemních vod 8 7. Ústřední povodňová komise ČR 8 8. Pracovní štáb ústřední povodňové komise ČR 8 9. Škodní komise 9 10. Rada Státního fondu ŽP ČR 9 11. Komise pro ověřov.odbor. způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovatgeolog. práce 9 12. Komise pro projekty a závěrečné zprávy 10 13. Stálá konference Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky 10 14. Ediční rada MŽP 11 15. Odborné grémium ministra pro národní parky 11 16. Krizový štáb MŽP 11 17. Rada pro energetiku 12 18. Rada pro multimediální publikaci informací MŽP 12 19.Komise pro hospodaření s FKSP MŽP 12 20. Rada pro informační politiku MŽP 13 21. Komise pro vypořádání škod na hmotném majetku, způsobených při zajišťování a likvidaci starých důlních děl 13 22. Výbor pro spolupráci se Světovým svazem ochrany přírody 13 23. Komise pro spolupráci při zpracov. odbor. posudků v rámci Progr.regener. urbanizov. kraj. 13 24. Komise pro oceňování živých a neživých exemplářů živočichů a rostlin MŽP 14 25. Vědecká rada pro vědu a ýzkum MŽP 14 26. Poradní sbor pro veřejné knihovnické a informační služby organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací 14 27. Redakční rada Statistické ročenky životního prostředí ČR 16 28. Komise pro udělov. osvědč. o autorizaci podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochr. ovzduší 16 29. Pracovní skupina MŽP pro řešení problematiky změny klimatu 16 30. Řídící skupina pro soustavu NATURA 2000 17 31. Pracovní skupina pro analýzu poskytovaných veřejných služeb a veřejných služeb vhodných ke standardizaci 17 32. Expertní komise pro vyhodnocení projektů, zařazených do výběrového řízení pro NNO 17 33. Meziresortní komise pro podávání pravidelných zpráv Evropské komisi o implementaci směrnic týkajících se životního prostředí – Reporting genofondu 17 33. Český ramsarský výbor 18 Podrobnější informace o složení a účelu komisí naleznete na adrese: http://www.env.cz/C125696C00059652/01A7537D7910CC39C125696F004ACF25/E35F44420F0152A3C1256CE7004C82FA/$file/MZP_org.doc Přehled dalších 49 poradních orgánů a komisí meziresortních a mimoresortních pak na adrese: http://www.env.cz/C125696C00059652/01A7537D7910CC39C125696F004ACF25/E35F44420F0152A3C1256CE7004C82FA/$file/Meziresort. porad.org..doc Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí