zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak povodně ovlivnily kvalitu vody

26.03.2003
Voda
Jak povodně ovlivnily kvalitu vody
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vedle ostatních složek životního prostředí sleduje i čistotu vod. Jak se to jejím inspektorům daří, zvlášť po loňských povodních, o tom jsme hovořili s Ing. Evou Tylovou, která je pověřena jejím řízením, a s vedoucím oddělení ochrany vod ČIŽP Ing. Hynkem Benešem. Kolik kontrol v loňském roce inspekce uskutečnila a s jakými výsledky? Inspekce pravidelný monitoring sama nedělá, zajišťují jej podniky Povodí Vltavy a Povodí Labe, které výsledky inspekci předávají. Inspekce provádí vlastní měření v případech, kdy již došlo k únikům znečištění do toku nebo je podezření, že by k němu mohlo dojít. Na základě těchto měření uloží nápravná opatření, případně postihy pro toho, kdo znečištění způsobil. Vzorky byly odebírány například v okolí Spolany, v Labi pod a nad Spolanou i v Libišské strouze. MEZITITULEK: Výsledky monitoringu \"Kvalita vod se sleduje v rámci emisního monitoringu, který zajišťují podniky jednotlivých povodí a vyhodnocuje Český hydrometeorologický ústav. Po povodních podniky povodí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí rozšířily monitoring. Sledovaly více profilů s větší četností v oblastech, kde došlo k povodním. Nedávno jsme se seznámili s vyhodnocením monitoringů, které zpracovaly podniky Povodí Labe a Povodí Vltavy. Kromě krátkodobého zvýšení některých ukazatelů povodně neměly dlouhotrvající a dramatický dopad na kvalitu vody. Došlo k mírnému zvýšení některých ukazatelů, jako je množství ropných látek ve vodách, a také ukazatele chemické spotřeby kyslíku, který charakterizuje biologické znečištění - zvýšení fekálního znečištění . Prakticky jsme nezaznamenali situaci, kdy by v tocích byly překročeny požadavky na limity, které stanoví nařízení vlády č. 82/1992 Sb. A když, tak to bylo překročení mírné, dá se říci ojedinělé,\" uvedl Ing. Hynek Beneš. Řada čistíren odpadních vod (ČOV) byla během povodně poškozena. Zlepšuje se již čistota vodních toků? \"Samozřejmě, že se zlepšila. Povodně poškodily řadu čistíren, proto bylo nutné v prvních týdnech kvalitu vody zlepšovat zvýšením průtoku vody v toku. Opravy čistíren započaly ihned po povodni. V průběhu října byla opravena většina malých čistíren a v listopadu ostatní, kromě pražské. Rozsah jejího poškození byl největší a proto se zprovoznění biologického stupně čistění podařilo až v prosinci,\" konstatovala Ing. Eva Tylová. Povodně poškodily celkem 120 čistíren. V kategorii ČOV ve velikosti nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel bylo poškozeno 29 čistíren. Nejvýznamnější byly v Praze, Plzni a v Českých Budějovicích. Dalších 91 čistíren bylo poškozeno v kategorii do 10 tisíc ekvivalentních obyvatel, které zpravidla nabíhaly poměrně rychle a v říjnu jich nefungovalo už jen 11. MEZITITULEK: Situace ve spolaně Zkoumání kvality vody ve studních je věcí hygienické služby. Oproti roku 1997 došlo k velkému posunu ve zvládání povodní. Veřejná správa již měla připraven systém krizového řízení, který významně omezil škody na zdraví a majetku a znečištění životního prostředí . \"Díky včasnému varování se všem chemičkám podařilo na povodeň připravit. Problematická byla situace ve Spolaně, která byla vzhledem ke své poloze v časové tísni. Spolana zabezpečila provoz na stoletou vodu a k poškození došlo i proto, že šlo o vodu více než stoletou. Největším problémem ve Spolaně bylo nedostatečné zabezpečení zásobníků s chlórem, které vedlo k úniku chlóru do ovzduší a v menší míře i do vody. Nastaly i další drobnější úniky v rámci závodu. Dioxinové objekty ve Spolaně byly zabezpečeny buď protipovodňovou zídkou, nebo zábranou z pytlů. První objekt byl úplně zaplaven, ale protipovodňová zídka znečištění , které bylo z něho vyplaveno, zachytila. U druhého objektu, který stojí výše, nedošlo k tak masívnímu zaplavení, znečištění bylo částečně zachyceno zábranou z pytlů. Ostatní chemičky, jako například Kaučuk Kralupy, byly zabezpečeny dostatečně. Kupříkladu ve Spolchemii byly nebezpečné provozy vymístěny nad kótu, kam se předpokládalo, že voda dosáhne,\" uvedla Ing. Eva Tylová. Na upřesnění rozsahu poškození životního prostředí u Spolany se ještě pracuje. \"Sešli se všichni zástupci organizací, které tam měřily - ČIŽP, Ministerstvo životního prostředí , Hygienická služba, Veterinární služba. Shromáždili jsme výsledky, které byly naměřeny, a předali je renomovaným odborníkům, aby vyhodnotili situaci v okolí Spolany, a to jak v důsledku povodně, tak předchozí činnosti závodu. V současné době je hotový předběžný závěr, který se týká především okolí Libišské strouhy, v jejíchž sedimentech byly nalezeny zvýšené obsahy některých nebezpečných látek, které se však tam mohly dostat nejen v důsledku povodně, ale i dříve z podloží závodu, kterým strouha protéká. Také v tůních v lužním lese za Spolanou byly nalezeny zvýšené obsahy nebezpečných látek. Předběžné doporučení odborníků je nevyužívat okolí Libišské strouhy pro chov domácích zvířat. Průzkum dále pokračuje s cílem vydat konečné doporučení místním obyvatelům a zjistit a odstranit zdroje znečištění ,\" vysvětlila Ing. Eva Tylová. AUTOR: Karel ŽÍTEK ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí