zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

KALENDÁŘ AKCÍ PRAŽSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY V TROJI 2003

31.03.2003
Příroda
KALENDÁŘ AKCÍ PRAŽSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY V TROJI 2003
”Slavnostní otevření botanické zahrady” 1. dubna 2003 od 9. oo do 18. oo hod. Tento den je vstup zdarma a v 10. oo, 12. oo, 14. oo a 16. oo je zdarma také provázení po expozičních plochách. Kromě historie botanické zahrady Vás seznámíme s mnoha druhy jarních cibulovin a sbírkou vřesovištních rostlin. Poznáte zajímavé dřeviny a kocháte se vyhlídkou na Prahu od kaple sv. Kláry. Sraz všech zájemců o provázení je vždy minimálně 5 minut před zahájením výkladu u pokladny. 1. dubna od 10. oo hodin se výstavní sál botanické zahrady změní v čajovnu Zde se budete moci nejen zahřát, ale především si vychutnat některý z mnoha druhů čajů, které pro Vás připraví personál čajovny „U cesty“ Z těch nejzajímavějších to bude třeba japonský čaj Kukicha, což jsou v podstatě pouze řapíky z čajových lístků, které jsou oddělovány při výrobě japonského práškovitého čaje Macha. S miskou dobrého japonského čaje budete moci vyčkat do 16. oo hodin na vystoupení Vlastislava Matouška a jeho žáků na japonskou bambusovou flétnu shakuhachi. Skupina Yobi Také Vám přímo mezi bambusy představí zahradě následující skladby: Yobi Take – Volání bambusu Uke Take – Odpověď bambusu Choshi – Melodie hledání Hifumi Cho – raz dva tři melodie Hachi Gaeshi – Vrácení misky ”Velikonoce v zahradě” Velikonoční výstava kraslic malovaných voskem, vyškrabovaných i perforovaných z chráněné dílny paní Hany Doskočilové z Českých Budějovic doplněná kolekcí obrázků malovaných voskem a aranžmá jarních rostlin ze sbírek botanické zahrady. Od 10. do 18. dubna se budete na výstavě moci seznámit i s autorkou paní Hanou Doskočilovou, která zde bude od 10.do 12. hod. a od 15.do 17.hod. předvádět zdobení kraslic technikou voskové batiky a vrtáním. Součástí výstavy budou i v pátek 18. dubna a v sobotu 19. dubna (od 10. oo do 17. oo hodin) tvůrčí dílny: „Velikonoce v zahradě“: Program: Zdobení kraslic slámou ... viniční domek se změní ve velikonoční dílnu. Zdobení kraslic slámou si můžete zkusit za odborné pomoci paní M. Jurigové. Barvení vajíček přírodními barvami ... čeká na Vás nejen barvení v cibulových slupkách, ale také kávou, sušeným ibiškem, slézem a dalšími zajímavými přírodními materiály. Výroba a zdobení staročeských perníků ... dozvíte se recept na perníčky paní Kvapilové, historii pečení staročeských perníků. Budete moci vykrajovat a tvořit tvary perníčků. Až se upečou můžete je zdobit pod dohledem lektorky paní D. Holmanové. Perníčky si budete moci i zakoupit. Tvoření vizovického pečiva ... malé děti i dospělí si mohou vlastnoručně zkusit vyrobit vizovické pečivo. Ukázky pletení proutěných výrobků pracovníky SOŠL ve Vimperku ... ukázka a vlastní pletení pomlázek (popř. i jiných předmětů) z vrbového proutí. Prodej košíkářských výrobků ... k tomu i ukázka pletení z pedigu chráněné dílny DOM. Stánek s kořením Prohlídka expozice ...s výkladem zaměřeným na vrby a ostatní dřeviny využitelné v košíkářství od 10, 12, 14 a 16 hodin - sraz vždy 5 minut před začátkem provázení u pokladny. Vezměte si sebou: zahradnické nůžky, ostrý nůž, provázek, malé nůžky, tenký drátek, 2 vejce. Na našich stránkách najdete také receptář bylinek, zvykoslovného pečiva, návod k barvení vajíček. ”Seznamte se s botanickou zahradou - jarní cibuloviny” První z cyklu volných provázení po botanické zahradě; vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci od 14. oo hod. a od 16. oo hod. Účastníci hradí pouze vstup do zahrady. 24. dubna 2003 ”Všechny barvy botanické zahrady I.” Cyklus dílen a přednášek o barvířských rostlinách tentokrát pro sluchově postižené na přání SOU pro sluchově postižené, Radlická 30, Praha 5 14. května 2003 od 9. oo hod. ”Výstava netřesků” Výstava netřesků a dalších tučnolistých rostlin ze sbírek botanické zahrady a pana zahradníka Petra Horáčka. Výstava bude doplněna prodejem netřesků. denně 1. - 18. května 2003 od 9. oo do 19. oo hod. ”Výstava bonsají” 7.- 11. května 2003 ”Dny otevřených dveří v expozicích veřejnosti zatím nepřístupných” 10. - 11. května 2003 ”Seznamte se s botanickou zahradou - stromy a keře” Druhé volné provázení návštěvníků po botanické zahradě; vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci. Účastníci hradí pouze vstup do zahrady. 22. května 2003 od 14. oo a od 16. oo hod. “Když se vypásají trojské stráně” Již čtvrtým rokem budou chráněná území v přírodním areálu botanické zahrady vypásána. Při této příležitosti chceme pro žáky základních škol v blízkém okolí botanické zahrady připravit seminář o významu pastvy pro chráněná území. Součástí budou i doprovodné dílny o zpracování ovčí vlny (možnost vyzkoušet si zpracovat ostříhané ovčí rouno - čištění, kramplování, předení, soukání nitě, výroba plsti). Po dohodě se SOU pro sluchově postižené bude jedna dílna věnována studentům této školy.. květen/červen 2003 (termín bude upřesněn do konce dubna) ”Když se vypásají trojské stráně ....” Fotografická výstava – ohlédnutí za letošní a třemi minulými sezónami, kdy se páslo na Salabce, Havránce a Podhoří. 28. května - 8. června 2002 ”Když kvete japonská zahrada ….” Když kvete japonská zahrada, můžete ji nejenom přijít navštívit, ale zúčastnit se i netradičních pracovních dílen. Vlastnoručně si zhotovíte přáníčka a obálky z ručního papíru zdobené listy jinanu, japonských javorů a barvené japonským zeleným čajem Bancha. Kromě toho si budete moci vyzkoušet skládat origami - tradičního japonského jeřába, rostliny, zlaté rybky nebo krabičky na cukroví.. Doprovodný program k pracovním dílnám: Ukázky aranžování ikebany členy Česko - japonské společnosti v 10. oo, 14. oo a 16. oo hod.. K aranžování budou využity rostliny kvetoucí v této době na expozici v botanické zahradě. 24. května 2003 Výstava pro všechny smysly “Ten žere to a ten zas tohle aneb co chutná zvířatům” 17. - 25. května 2003 denně od 9. oo do 19. oo hod. ”Dny pravěkých technologií” Již po šesté se všichni zájemci o experimentální archeologii sejdou v areálu budovaného Archeoparku Na Farkách, aby si vyzkoušeli mlít obilí na žernovech i zrnotěrkách, z umleté mouky upéct chléb, z hlíny vytvořit misku nebo jinou drobnou nádobu podle skutečných nálezů, podívali se, jak se tavil bronz aj. Z předváděných textilních technik si kromě předení a tkaní na destičkách i stavu budete moci nově vyzkoušet krosienky. 21. – 22. května 2003 od 9. oo do 16. 3o Spojení: bud číslo 144 z konečné metra C Nádraží Holešovice do zastávky Poliklinika Mazurská. Odtud cca 5 minut ulicí Mazurskou k věžákům. Pak projít mezi věžáky do zeleně a jste tam. Cesta bude značená. V pozvánce uveřejněné na našich webových stránkách bude mapka. ”Den dětí a den časopisu ABC v botanické zahradě aneb velké papírování” Celá akce bude zaměřena na zpracování papíru - účastníci budou vyrábět recyklovaný papír, papír zdobený rostlinami, tvořit figurky a postavy z papír-maché, pletiva a drátů, zkoušet výrobu mramorovaného papíru, potiskovat papíry přírodninami a vyrábet origami, malovat bambusy na svitky vlastnoručně zhotoveného ručního papíru. Pro děti vstup na zvláštní vstupenku, otištěnou v květových číslech ABC, zdarma. Institut pro integraci ČR do Evropské unie připravil pro dětské návštěvníky zahrady na tento den speciální program. 30. května 2003 od 9. oo do 17. oo hod. Výstava “Krajiny zrozené ohněm” Výstava výtvarných prací Jany Haasové doplněná semináři pro školy výstava: 11. - 18. června 2003 doprovodné akce propředem ohlášené školní třídy: 12. a 17. června. “Víkendová turecká čajovna” Když vykvete expozice květeny Středomoří a Turecka, je to neuvěřitelná nádhera. Pro ty, kdo se přijdou pokochat, bude přichystána i malá turecká čajovna pod vedením známého čajovníka a majitele čajovny “U cesty” pana Pavla Švába. Ochutnat budete moci pravé černé turecké čaje i teplý nebo ledový čaj karkade z květů ibišku. 14. - 15. června 2003 a 21. a 22. června 2003 ”Sušené květiny ve vašich domovech” Prodejní výstava chráněné dílny FOKUS v Troji. 20. - 30. června 2003 ”Svatojánská noc” Pro stálé návštěvníky netradiční, ale doufáme že zajímavá podvečerní návštěva expozice PBZ doplněná výkladem o magické síle léčivých rostlin a ochutnávkou cca 20 druhů čajů z různých bylinek. 21. června 2003 od 18. a od 20. oo hod. ”Seznamte se s botanickou zahradou - léčivé a užitkové rostliny” Třetí z cyklu volných provázení po botanické zahradě; vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci. Účastníci hradí pouze vstup do zahrady. 26. června 2003 od 14. oo a od 16. oo hod. ”Všechny barvy botanické zahrady II.” Cyklus dílen a přednášek o barvířských rostlinách tentokrát na téma ”Modré barvy a modrotiskání” Kromě povídání o modře barvících rostlinách (indigo, boryt, rdesno barvířské aj.) a barvení borytem si při tomto netradičním programu budete moci vyzkoušet vytvořit 1 m modrotisku. Potištěné plátno bude zasláno k obarvení do modrotiskařské dílny v Olešnici. Součástí akce bude i výstava prací z modrotiskové dílny v Olešnici. výtvarná dílna: 19. července 2003; 20. července 2003 - náhradní termín pro další účastníky výstava: 11. - 22. července 2003 ”Seznamte se s botanickou zahradou - letničky a trvalky I.” Čtvrté z cyklu volných provázení po botanické zahradě; vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci. 24. července 2003 od 14. oo a od 16. oo hod. ”Výstava fotografií Michala Fokta.” 1. - 27. srpna 2003 ”Seznamte se s botanickou zahradou - letničky a trvalky II” Páté z cyklu volných provázení po botanické zahradě; vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci. Účastníci hradí pouze vstup do zahrady. 22. srpna 2003 od 14. oo a od 16. oo hod. ”Hlubiny duše” Výstava obrázků bývalých či současných pacientů Psychiatrické léčebny Bohnice aneb již třetí výprava do světa duševně nemocných. Výstava je zahrnuta do celorepublikového projektu ”Týdny duševního zdraví” pořádaných již tradičně v září. 9. - 18. září 2003 ”Všechny barvy botanické zahrady III ” Cyklus dílen a přednášek o barvířských rostlinách Malá exkurze do historie barvení pomocí rostlin od pravěku až po současnost. Ukázky barvení barvířskými rostlinami, kvetoucími v létě - světlicí barvířskou, babtisií, rezedou, kručinkou barvířskou, plody opuncie, kořeny mořeny a svízele syřišťového... Výroba vzorníčku. Každý účastník obdrží doprovodný text a bude si moci koupit Crocus sativus, jehož blizny se v minulosti využívaly také k barvení. 13. září 2003 od 10. oo hod. ”Papírování” Výroba ručního papíru zdobeného rostlinami pro sluchově postižené na přání SOU pro sluchově postižené, Radlická 30, Praha 5. Tlumočení do znakové řeči zajišťuje SOU pro sluchově postižené. 18. září 2003 “Haptická výstava” Výstavu pořádá společně PBZ a sdružení Experientia říjen 2003 (definitivní termín bude upřesněn do konce března 2003) “Zpracování lnu” Seminář o textilních rostlinách a jejich zpracování pro sluchově postižené. Tlumočení do znakové řeči zajistí SOU pro sluchově postižené v Praze 5. 25. září 2003 “Zpracování lnu” Přírodní materiály jsou stále módnější, ale víte, jak se získají ze lnu nitě? Na tomto semináři si budete moci vyzkoušet, co bylo třeba udělat před tím, než se mohla začít spřádat nit. Pro pokročilejší přadleny bude ke zpracování přichystána také kopřiva. Možnost zakoupit si vlastní vřeteno. Pro účastníky bude připravena brožura. 26. září pro předem ohlášené školy 27. září pro veřejnost ”Seznamte se s botanickou zahradou - vřesoviště a rostliny zajímavé svými plody” Šesté z cyklu volných provázení po botanické zahradě; vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci. Účastníci hradí pouze vstup do zahrady. 25. září 2003 od 14. oo a od 16. oo hod. ”Trojské vinobraní” Termín a program budou upřesněny do konce června . ”Dny otevřených dveří pro seniory” Vstup pro seniory do zahrady zdarma 28. září - 1. října 2003 ”Inspirace zahradou” Výstava na ukončení sezony představí objekty z přírodnin a přírodních materiálů inspirované návštěvami výtvarných tříd základních škol v botanické zahradě 15. - 28. října 2003 “Podzimní hrátky” Výtvarné dílny, při kterých budou návštěvníci vyrábět loutky z přírodnin, ozdoby ze slámy a sušených plodů a makovic, jednoduché šperky z přírodnin apod. Akce bude doplněna procházkou s výkladem podzimní botanickou zahradou a ochutnávkou zajímavých plodů a semen z expozice botanické zahrady. 10. října 2003 pro předem ohlášené školy 11. října 2003 pro veřejnost ”Seznamte se s botanickou zahradou - podzimní zahrada” Sedmé z cyklu volných provázení po botanické zahradě; vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci. Účastníci hradí pouze vstup do zahrady. 24. října 2003 od 14. oo a od 16. oo hod. “Halloween v botanické zahradě” Stejně jako v loňské sezóně si návštěvníci budou moci vydlabat tykve, vyslechnout povídání o svátku Halloween, ochutnat pochoutky z dýní apod. 31. října 2003 od 9. oo do 18. oo hod. ”Seznamte se s botanickou zahradou - stálezelené dřeviny a jehličnany ve sbírkách botanické zahrady” Osmé a poslední z cyklu volných provázení po botanické zahradě; vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci. 27. listopadu 2003 od 14. oo a od 16. oo hod. “Adventní věnce a adventví vazba” Pracovní dílna, při níž si zájemci vytvoří adventví věnec ze suchých nebo stálezelených rostlin. Korpus na věnec a svíčky si budou moci zakoupit na místě. Termín: 29. listopadu 2003 od 10. oo hod. 6. prosince 2003 od 10. oo hod. “Vánoční ozdoby ze sušených plodů, přírodnin a slámy” Pracovní dílna, při níž se účastníci naučí vyrábět ozdoby a řetězy na vánoční stromeček z přírodnin, sušených plodů, slámy, kukuřičného šuští, korálků a bavlnek. 13. prosince 2003 od 10. oo hod. “Vánoční aranžování s rostlinami ze skleníků Fata morgana” Pracovní dílna, při níž se účastníci vytvoří jednoduché ranžmá na vánoční stůl. Počet účastníků omezen na 25. v jednom kurzu. Při velkém zájmu je možné kurz opakovat. 14. prosince 2003 od 10. oo hod. ”Cyklus přednášek s diapozitivy” listopad - prosinec 2003 ”Listopad 2003 – březen 2004” Zahrada bude otevřená pro veřejnost pouze o víkendech. Pro předem ohlášené skupiny návštěvníků zajistíme průvodcovskou službu za některé z nádledujících témat: “Jehličnaté stromy a keře ve sbírkách botanické zahrady” “Zajímavé a málo známé stálezelené dřeviny a jehličnany v botanické zahradě” “Když jdou kytky spát – aneb botanické zahrada v zimě” “Časně na jaře kvetoucí stromy a keře” – od února do března Bližší informace Vám poskytnou pracovníci Oddělení pro styk s veřejností Věra Bidlová telefon: 233 54 02 99 l. 532 e-mail: v.bidlova@botgarden.cz , info@botgarden.cz Ivona Šuchmannová telefon: 233 54 02 99 l. 532 e-mail:i.suchmannova@botgarden.cz, info@botgarden.cz Lenka Prokopová telefon: 233 54 02 99 l. 524 e-mail: l.prokopova@botgarden.cz, info@botgarden.cz Daniel Hrčka telefon: 233 54 02 99 l. 524 e-mail: d.hrcka@botgarden.cz, info@botgarden.cz a najdete je také na internetových stránkách www.botgarden.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí