zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fond přestává dávat peníze předem

03.04.2003
Obecné
Fond přestává dávat peníze předem
Státní fond životního prostředí (SFŽP) již jedenáct let poskytuje různým subjektům, včetně měst a obcí, přímou a nepřímou podporu formou dotací, půjček, záruk na úvěr a příspěvků na částečnou úhradu úroků. Jak bude vypadat podpora Státního fondu životního prostředí v letošním roce, na to jsme se zeptali jeho nového ředitele Ing. Andreje Mudraye. [*] Jaké jsou priority fondu v letošním roce? Změnily se v souvislosti s loňskými povodněmi? Vycházejí z úkolů ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Jsou v zásadě dvě. Jde o programy Evropské unie - čili probíhající program ISPA a strukturální fondy. Ty jsou prioritou fondu číslo jedna. Druhou je zefektivnění pracovišť, která máme v krajích. Co se týče loňských povodní, byly vyhlášeny dva speciální programy, které se týkají povodňových škod. [*] Co v těchto programech je, čeho se podpora týká? První je program obnovy nebo výstavby kanalizační sítě a čistíren odpadních vod. Jeho cílem je podpora opatření v územích postižených povodní v roce 2002, ve kterých byl vyhlášen nouzový stav. Jde o obnovu nebo výstavbu kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, přednostně ve vazbě na obnovu nebo rekonstrukci ostatní infrastruktury. Nepodnikatelským subjektům, obcím a městům se podpora poskytuje formou osmdesátiprocentní dotace, podnikatelům ve formě osmdesátiprocentní půjčky s tříprocentním úrokem. Druhý program je zaměřen na obnovu nebo rekonstrukce zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie v území postiženém povodněmi. Týká se pouze území postižených povodněmi v srpnu 2002, ve kterých byl vyhlášen nouzový stav. Cílem programu je podpora opatření na obnovu či rekonstrukci zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie, která byla poškozena nebo zničena těmito povodněmi. Přednost mají opatření s vazbou na obnovu nebo rekonstrukci ostatní infrastruktury. Nepodnikatelským subjektům, obcím a městům podporu opět poskytujeme formou osmdesátiprocentní dotace, podnikatelům ve formě bezúročné osmdesátiprocentní půjčky. [*] Můžete říci, zda celkový počet žádostí o podporu roste nebo klesá? Dá se konstatovat, že počet žádostí narůstá v oblasti obnovitelných zdrojů. Jde hlavně o tepelná čerpadla a solární zařízení. Tento nárůst způsobuje vývoj cen plynu. Klesá dlouhodobá návratnost investic do obnovitelných zdrojů a ty začínají být dostupné a ekonomicky zajímavé i pro širší veřejnost. Nárůst zaznamenáváme i v některých programech - například v těch, které se týkají ochrany vod. Naopak stagnuje nebo klesá počet žádostí na plynofikace, což se odvíjí od cen plynu a od toho, že podstatná část republiky je elektrifikovaná. Tento program spíše dobíhá. [*] Které významné akce zahájené nebo uskutečněné během loňského či letošního roku SFŽP podpořil? Na základě energetického auditu byla obci Jindřichovice pod Smrkem poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu větrné elektrárny ENERCON o instalovaném výkonu 2x 0,6 kW. Tato technologie je jednou z nejosvědčenějších na světě. Je to první větrná elektrárna tohoto rozsahu u nás. Energetický audit ukázal, že se tento region vyznačuje jedním z nejčetnějších výskytů větrů. Jednoduše řečeno, je to jedno z největrnějších míst v ČR. Audit dále posuzoval ekologickou a ekonomickou efektivnost výstavby této elektrárny. Předpokládaná výroba elektrické energie dodávaná do sítě je 2050 MWh za rok. Vzhledem ke zvýšení výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů je návratnost investice velmi dobrá. Celkové náklady na realizaci dosáhnou 62 miliónů korun, podpora ze SFŽP je 52,7 miliónu, z toho 24,8 miliónu je půjčka s úrokem 1,5 procenta a 27,9 miliónu dotace. Další větrnou elektrárnu podpořil fond v obci Pavlov na Jihlavsku. Celkové náklady na realizaci dosáhly 42,343 miliónu, podpora ze strany SFŽP je 33,874 milionu korun. [*] Budete mít letos na podporu akcí dostatek finančních prostředků? Tady musím konstatovat, že fond má stabilní příjmy, které jsou definovány zákonem č. 388 z roku 1991. Jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí . V současné době jsou tyto příjmy stabilizovány. Na akce, které budou letos podporovány, počítáme s částkou kolem čtyř miliard korun. Bohužel v současné době má fond poměrně vysoké závazky z již v minulosti uzavřených smluv. Naší snahou tedy je, abychom pro letošní rok byli schopni zajistit objem peněz jako v loňském roce. Protože převažuje poptávka žadatelů nad možnostmi fondu, domníváme se, že by se mělo začít diskutovat o dalších doplňkových zdrojích. [*] To znamená, že si peníze půjčíte? Je to jedna z variant. Byla by to standardní operace, ve které bychom si peníze půjčili. Nejvhodnější bankovní ústav bychom vybrali podle výsledků veřejné obchodní soutěže. [*] Počítáte s rozšířením palety programů nebo zůstane stejná? Každý rok se upravuje Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytováni finančních prostředků ze SFŽP i s jejími přílohami. Změny jsou zapracovávány s ohledem na požadavky, které vznikají v předchozím roce. Přílohy I a II k této směrnici popisují strukturu programů a stanovují formu a zaměření podpory podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek. V tomto roce byly přidány dva výše zmíněné programy, které se týkají škod vzniklých při srpnových povodních. [*] Změní se letos administrativa kolem podávání žádostí? Co se týče obnovitelných zdrojů, přijímání žádostí přebírají krajská pracoviště. Také se mění systém zřizování těchto žádostí. Až dosud platilo, že zájemce žádal finanční prostředky předem, tj. před zahájením akce. Nyní žádosti budeme přijímat až po dokončení díla. Žadatel po zrealizování předmětu podpory - například si postaví kotelnu nebo si pořídí tepelné čerpadlo - podá žádost na příslušném krajském pracovišti s předepsanými přílohami. V případě, že je vše v pořádku, fond uvolní příslušnou část dotace. [*] Může s touto podporou počítat každý? Jak jsem již uvedl, priorita obnovitelných zdrojů je \"nastavena\". To znamená, že pokud nevzniknou problémy, při kterých by bylo nutno financovat důležitější projekty (živelná katastrofa), dá se očekávat, že většina podaných žádostí může být kladně vyřízena. [*] V příštím roce vstoupíme do Evropské unie. Co to bude pro Státní fond životního prostředí znamenat? To neumím nyní předvídat. Uvidíme, jaké další normy a vztahy Ministerstvo životního prostředí přijme. V každém případě fond slouží jako implementační agentura pro přípravu našeho vstupu do Evropské unie. V současné době se snažíme dělat vše pro to, aby projekty, které předkládáme Evropské komisi, byly co nejlépe připraveny, tudíž aby měly co největší šanci uspět. AUTOR: Karel ŽÍTEK ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí