zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doporučené podklady pro vypracováni žádosti o integrované povolení

07.04.2003
IPPC
Doporučené podklady pro vypracováni žádosti o integrované povolení
Krok 1 - Identifikace žadatele (jméno, sídlo, IČO) 1. Základní informace o provozovateli 2. Informace vztahující se k IPPC dle zákona 76/2002 3. Ostatní údaje 4. Další podklady Krok 2 - Popis zařízení a s ním spojených činností (kapitola 5 žádosti) 1. Charakteristika podniku, z hlediska technického a výroby a služeb - obecně 2. katastrální mapa, LV, popřípadě jiné dokumentace 3. Popisy zařízení včetně všech technologických celků a přímo spojených činností 4. Bloková schémata včetně všech technologických celků a přímo spojených činností 5. Sklady a mezisklady surovin, výrobků a pomocných látek Krok 3 - Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií….. ( kapitola 7 žádosti) 1. Suroviny a pomocné látky 2. voda – technologická, užitková, pitná 3. Seznam meziproduktů a výrobků (7.2.1) 4. Palivo-energetická bilance Krok 4 - Emise a jejich zdroje, další vlivy ze zařízení (kapitola 8 žádosti ) 1. Zdroje emisí do ovzduší (včetně h látek zapáchajíc) 2. Seznam odpadních vod 3. Seznam množství odpadů 4. Zdroje hluku 5. Zdrojů vibrací Krok 5 - Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území – (EIA) (kapitola 9 žádosti) 1. Lokality, mapy, legendy,popisy starých zátěží, geologie, hydrologie atd… Krok 6 - Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, využívání či odstraňování odpadů ( Kapitola 10 žádosti) 1. množství a zdroje odpadů 2. dosavadní nebo uvažovaná opatření k předcházení vzniku odpadů – odpadové plány 3. třídění odpadů 4. Popis nakládání s odpady z balicího zařízení 5. Koncové technologie k zneškodnění odpadů 6. Sklady a mezisklady odpadů, třídírny a manipulační plochy pro odpady 7. Popis nakládání s odpady, které vznikly působením koncových technologií 8. Existující opatření k předcházení vzniku odpadů 9. Popis nakládání s odpady, které vznikly působením koncových technologií Krok 7 - Popis monitoring (kapitola 11 žádosti) 1. Zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů monitoringu Krok 8 - Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru ( kapitola 12 žádosti) 1. směrnice, nařízení, doporučení 2. EMS, ISO 14000, EMAS, ISO 9000/2000 Krok 9 - rozhodnutí , stanoviska, vyjádření a souhlasy 1. seznam všech dokladů Kontakt: Agentura integrované prevence Český ekologický ústav Kodaňská 10/54 Praha 10 110 00 telefon: 420-2-71 74 08 67 fax: 420-2-71 74 23 06 e-mail: 500@ceu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí