zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejnost má novou možnost, jak ovlivnit stavbu spalovny v Mydlovarech

07.04.2003
Odpady
Veřejnost má novou možnost, jak ovlivnit stavbu spalovny v Mydlovarech
ČESKÉ BUDÉJOVICE – Zcela nové možnosti, jak bezprostředně ovlivnit kvalitu životního prostředí dostali občané díky zákonu o integrované prevenci znečištění. Ten umožní veřejnosti, aby se vyjádřila k podnikům, které se teprve budou stavět, ale i těch, které již fungují. Například k chystané spalovně odpadů v Mydlovarech. Sdružení Arnika připravilo na tento víkend seminář v Dobré Vodě u Českých Budějovic, jehož cílem je usnadnit obcím a veřejnosti využít tohoto zákona k ochraně životního prostředí ve svém okolí. „Zákon o integrované prevenci znečištění dává obcím i jednotlivým občanům možnost vyjádřit se třeba ke znečišťování ovzduší či produkci odpadů podniky. To dosud nemohli. Ale zároveň klade vysoké nároky na kvalitu jejich vyjádření a poskytuje jim prostor pouhých 30 dní na jeho vypracování. Chceme jim pomoci se na tuto možnost připravit,“ shrnul nejdůležitější cíl projektu Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Arnika bude fungování zákona demonstrovat na chystané spalovně odpadů, kterou chce v Mydlovarech postavit Jihočeská energetika. Ta již musí ke stavbě získat tzv. integrované povolení. „Jde o souhrnné zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Spalovna bude hodnocena z hlediska jejích emisí do ovzduší, a to včetně dioxinů a dalších toxických látek, šetrnosti nakládání s odpady či emisí škodlivin do vody. Bude hodnocena i celková úroveň použité technologie. Ke všem těmto otázkám mají možnost se během procesu vyjádřit i veřejnost a obce,“ uvedl RNDr. Jindřich Petrlík, jeden z lektorů Arniky. Arnika si spalovnu Mydlovary vybrala jako jednu z případových studií v rámci širšího projektu, který veřejnosti přibližuje nové zákony na ochranu životního prostředí přijaté v rámci slaďování české legislativy s Evropskou unií. „Přestože mydlovarská spalovna dosud o vydání integrovaného povolení nepožádala, musíme na toto řízení připravit veřejnost,“ řekla vedoucí českobudějovické pobočky Arniky MUDr. Věra Horská. Procesem integrovaného povolení budou muset projít i stávající podniky, byť fungují třeba desítky let. V Jihočeském kraji se má jednat o zhruba stovku průmyslových podniků či podniků zemědělské velkovýroby. „Veřejnosti se tu otevírá možnost žádat a prosadit například snížení emisí škodlivých látek i u těch podniků, které nestojí před vydáním stavebního povolení. To dosud neumožňoval žádný zákon,“ řekl RNDr. Jindřich Petrlík z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Poznámky: Projekt „Zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů o životním prostředí“ finančně podpořily program Phare - Access a Ministerstvo životního prostředí ČR a Arnika na něm spolupracuje s obecně prospěšnou společností Partnerství z Brna. Více informací o zákonu o integrované prevenci znečištění na www.ippc.cz. O podnicích podléhajících vydání integrovaného povolení na www.ceu.cz Příloha: Program semináře: Vlastní program semináře začne v hotelu Emausy v sobotu v 10 hodin dopoledne. Seminář je zaměřen na výklad tří nových zákonů (Hodnocení vlivů na životní prostředí - proces EIA, Integrované povolování - IPCC a Prevence závažných průmyslových havárií). Součástí semináře bude předávání praktických zkušeností (proces EIA), diskuse s odborníky a řešení modelových případů uplatnění jednotlivých zákonů. sobota Účast veřejnosti v řízeních o vydání integrovaného povolení Zákon o integrované prevenci znečištění (číslo 72/2002 Sb.) umožňuje občanským sdružením účast v programu nakládání s odpady v průmyslových podnicích či v řízeních podle zákona o ovzduší. Ovládnutí nástrah procesu IPCC je předpokladem pro využití jeho možností. lektor: Josef Marek, firma Proeko Účast veřejnosti v tvorbě havarijních plánů Zákon o prevenci závažných průmyslových havárií (číslo 353/2000 Sb.) je dalším z nových zákonů v oblasti životního prostředí. Umožňuje veřejnosti účastnit se projednávání bezpečnostních zpráv a přispět ke kvalitnímu zabezpečení podniků proti haváriím. lektoři: Jindřich Petrlík, sdružení Arnika a Jiří Procházka, společnost EkoPro neděle Hodnocení vlivů staveb na životní prostředí podle nového zákona Proces EIA podle zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí doznal vlivem nové právní úpravy řady změn. Seminář bude zaměřen na výklad nových paragrafů zákona, praktické zkušenosti s jejich využíváním a srovnání s původním zákonem lektoři: Ondřej Tošner a Martin Skalský, sdružení Arnika TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ ARNIKA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí